Pasts

RPG Pasts

Interneta stundas

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Dabaszinātnes un informātikas priekšmetu nedēļas „Cilvēks un zinātne” pasākumu plāns

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
Dabaszinātnes un informātikas priekšmetu nedēļas „Cilvēks un zinātne” pasākumu plāns:
Pasākuma nosaukums Laiks, stunda Vieta Dalībnieki Atbildīgie skolotāji K.Sčastnaja O.Broka L.Seļutina
Pirmdiena 17.10.2011.
Viktorīna „Cilvēks un zinātne. Ceļš uz profesijas pasaule” Ekonomikas olimpiāde 11.-12.kl.skolēniem. Dabas muzeja lekcija „Mikoloģijas zinātne” APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs . „Biomedicīnas pētījumi un izglītība – no gēniem līdz cilvēkam”. Lekcija. Konkurss „Zinātnieku nakts. Aizraujoša ķīmija.” Apmeklējumu atskaišu konkurss. Ģeogrāfijas olimpiāde 10.12.kl. skolēniem, izmantojot Moodle sistēmu. 1.st., 08.30-09.10 2.st., 09.20-10.00 3.st.,10.10-10-50 7.st., 13.50-14.30 321.kab. 8.c kl. 8.b kl. 8.a kl. 11.-12.kl.
321.kab.
Otrdiena 18.10.2011.
3.st., 10.10-10.50 4.st., 11.05-11.45 5.st., 12.05-12.45 8.st., 14.35-15.15 323.kab. 7.а kl. 7.в kl. 7.с kl. 12.a,12.b,12.c L.Berežnaja
Aktu zālē
M.Kazadajeva
18.10.-20.10.2011.
2.stāva foajē
10.а,10.в,10.с, 12.а,12.в,12.с
T.Sahno O.Vaitkus
Trešdiena 19.10.2011.
Mājās pēc stundām Mājās 10.-12.kl. K.Sčastnaja L.Seļutina
Ceturtdiena 20.10.2011.
Konkurss „Aizraujoša ķīmija” 1.st., 08.30-09.10 2.st., 09.20-10.00 220.kab. 8.c kl. 8.a kl. 11.kl. T.Sahno
Ekskursija. LU skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs.
Eksperimentu demonstrēšana. Mihails Haļitovs un Artūrs Zariņš (LU studenti) Intelektuāla spēle „Ķīmijas zinātājs”
10.00-11.30
Raiņa bulvāris 29
Aktu zāle
Ē.Sadovska
13.00-16.00
9.a,9.b,9.c,9.d 11.a, 12.b
T.Sahno O.Vaitkus
Rīgas Purvciema vidusskolas dabaszinātnes un informātikas skolotāju MK
Piektdiena 21.10.2011.
Ģeogrāfijas viktorīna „Lielie ģeogrāfiskie atklājumi” Bioloģijas olimpiāde 9.kl. un 11.kl. skolēniem. 7.st., 13.50-14.30 321.kab. 9.c kl. L.Seļutina
8.-9.st. 14.35-16.00
323.kab.
9.kl. un 11.kl.
L.Berežnaja
No 04.10. līdz 18.10.2011.
Labdarības akcija „Nepieciešama jūsu palīdzība! 8. klašu skolēni, vāca par M.Kazadajeva, attiecīgo tēmu materiālus: Klases audzinātāji ” Pasaules dzīvnieku diena”, apkopo tos un iepazīstina ar tiem 3.-7 klašu skolēnus. 8. klašu skolēni un bioloģijas skolotāja M.Kazadajeva organizē labdarības akciju „Nepieciešama jūsu palīdzība!,” kuras mērķis palīdzēt materiāli atbalstīt Latvijas dzīvnieku patversmei Klases stundas 3.-7. klašu skolēniem.
1.,3. stāva foajē
Stendu noformēšana „Pasaules dzīvnieku diena”
8.kl.
M.Kazadajeva
Rīgas Purvciema vidusskolas dabaszinātnes un informātikas skolotāju MK