Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

3., 6., 9. klases

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
3. KLAŠU SKOLĒNU VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2012. GADĀ Datums 16.- 17.05.2012 10.05.2012 Mācību priekšmets Ieskaite ar kombinētu mācību saturu Latviešu valoda Ieskaite Ieskaite Darba veids
6. KLAŠU SKOLĒNU VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2012. GADĀ Datums 08.05.2012 10.05.2012 15.05.2012 17.05.2012 Mācību priekšmets Latviešu valoda Krievu valoda Matemātika Dabaszinības Ieskaite Ieskaite Ieskaite Ieskaite Darba veids
9. KLAŠU SKOLĒNU VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2012. GADĀ Datums 23.05.2012 24.05.2012 29.05.2012 30.05.2012 05.06.2012 07.06.2012 12.06.2012 13.06.2012 Mācību priekšmets Latviešu valoda - centralizēti Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika Latvijas un pasaules vēsture Krievu valoda Darba veids Eksāmena rakstu daļa Eksāmena mutvārdu daļa Eksāmena rakstu daļa Eksāmena mutvārdu daļa Eksāmens (rakstos) Eksāmens (rakstos) Eksāmena rakstu daļa Eksāmena mutvārdu daļa
− Apliecību par pamatizglītību saņem 9. klašu absolventi, kuriem ir gada vērtējumi visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un kuri ir nokārtojuši visus valsts pārbaudes darbus par pamatskolas kursu.* * Ja skolēnam ir vairāk nekā viens vērtējums zemāks par 4 ballēm gadā jeb valsts pārbaudes darbos, viņš saņem liecību. P a m a t o j u m s : LR MK 2011. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 578. Direktora vietnieks izglītības jomā 19.12.2011. A. Malahovs
AttachmentSize
Eksam grafiks - 3,6,9_2012.doc22 KB