Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Karjeras nedēļa 2017

2017. gada 16.-20. oktobris

Karjeras nedēļa mūsu skolā notika no 16. līdz 20. oktobrim.
“Karjeras nedēļas 2017“ mērķis bija palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu, atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām; parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, palīdz izkopt intereses, pieņemt lēmumus un izdarīt izvēli, ietekmēt viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū.
Lielu darbu ir veikuši klases audzinātāji, izglītības psiholoģe Olga Broka, skolas bibliotekāres Lidija Šiškoviča un Veronika Lebedeva. Karjeras nedēļas ietvaros novadīti daudz izglītojošu pasākumu, konkursu, anketēšanas, viktorīnas, kuros piedalījās mūsu skolas skolēnu vecāki, mūsu skolas absolventi un viesi-dažādu profesiju pārstāvji (rakstniece, Valsts policijas pārstāvji, “Profesiju skolas” vadītāja, vecākais mehāniķis, mūziķis, leļļu kolekcionāre, kompānijas “BOSCH” pārstāvis, nagu speciālists, dizaineris, blogeris, restorāna Tallink šef-pavāre, “AirTraining” pārstāvis, šefpavārs restorāna „Mercure Riga Centre”, galvenais redaktors «Вести. Сегодня»), tika novadītas ekskursijas uz LU Dabaszinātnes akadēmisko centru, uz Lidostu ”Rīga”, uz LNB, uz Latvijas ugunsdzēsības muzeju, uz fabriku “Laima”, uz policijas iecirkni.
„Zinātnieku nakts” pasākuma ietvaros tika novadītas ekskursijas uz dažādām augstskolām: LU (Ekon. un vad. f., Fizikas un mat. f., Bioloģijas f., Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu f., Ģeoloģijas muzejs, Ķīmijas f.), RSU, Sporta Akadēmija, LV Koksnes ķīmijas institūts, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts. Nedēļas ietvaros klašu audzinātāji noformēja tematiskos stendus, zīmējumus, kolāžas un foto izstādes.