Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

10. klasē iestājpārbaudījumu rezultāti

2018. gada 21. jūnijā

 

10. klasē iestājpārbaudījuma angļu valodā rezultāti:

Eksāmena kods

Vērtējums eksāmenā

(cipariem un vārdiem)

Piezīme

H1

78 (septiņdesmit astoņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H2

59 (piecdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H3

53 (piecdesmit trīs)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H4

74 (septiņdesmit četri)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H5

53 (piecdesmit trīs)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H6

76 (septiņdesmit seši)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H7

70 (septiņdesmit)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H8

68 (sešdesmit astoņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H9

61 (sešdesmit viens)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 10

74 (septiņdesmit četri)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 11

69 (sešdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H12

80 (astoņdesmit)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H13

64 (sešdesmit četri)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H14

53 (piecdesmit trīs)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H15

77 (septiņdesmit septiņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H16

66 (sešdesmit seši)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 17

53 (piecdesmit trīs)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 18

69 (sešdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H19

59 (piecdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 20

66 (sešdesmit seši)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 21

54 (piecdesmit četri)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H22

79 (septiņdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 23

50 (piecdesmit)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 24

47 (četrdesmit septiņi)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 25

69 (sešdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 26

65 (sešdesmit pieci)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 27

63 (sešdesmit trīs)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H28

41 (četrdesmit viens)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H29

62 (sešdesmit divi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H30

53 (piecdesmit trīs)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H31

39 (trīsdesmit deviņi)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H 32

53 (piecdesmit trīs)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H33

74 (septiņdesmit četri)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H34

83 (astoņdesmit trīs)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H35

56 (piecdesmit seši)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H36

76 (septiņdesmit seši)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H37

59 (piecdesmit deviņi)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H38

47 (četrdesmit septiņi)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

H39

43 (četrdesmit trīs)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

 

   


 

10. klasē iestājpārbaudījuma matemātikā rezultāti:

Eksāmena kods

Vērtējums eksāmenā punktos

(cipariem un vārdiem)

Piezīme

M1

26 (divdesmit seši)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M2

39 (trīsdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M3

34 (trīsdesmit četri)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M4

30 (trīsdesmit)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M5

39 (trīsdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M6

33 (trīsdesmit trīs)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M7

39 (trīsdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 8

39 (trīsdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 9

38 (trīsdesmit astoņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 10

37 (trīsdesmit septiņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 11

37 (trīsdesmit septiņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M12

35 (trīsdesmit pieci)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M13

37 (trīsdesmit septiņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M14

35 (trīsdesmit pieci)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M15

22 (divdesmit divi)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M16

33 (trīsdesmit trīs)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 17

11 (vienpadsmit)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 18

32   (trīsdesmit divi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 19

32   (trīsdesmit divi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 20

19 (deviņpadsmit)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 21

32   (trīsdesmit divi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M22

30 (trīsdesmit)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 23

31 (trīsdesmit viens)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 24

31 (trīsdesmit viens)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 25

7 (septiņi)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 26

30 (trīsdesmit)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 27

39 (trīsdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M28

1 (viens)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M29

30 (trīsdesmit)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M30

21(divdesmit viens)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M31

30 (trīsdesmit)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M 32

30 (trīsdesmit)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M33

27 (divdesmit septiņi)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M34

26 (divdesmit seši)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M35

39 (trīsdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M36

24  (divdesmit četri)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M37

23 (divdesmit trīs)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M38

23 (divdesmit trīs)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M39

39 (trīsdesmit deviņi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M40

32   (trīsdesmit divi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M41

19 (deviņpadsmit)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M42

32   (trīsdesmit divi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M43

1 (viens)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M44

14 (četrpadsmit)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M45

30 (trīsdesmit)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M46

17 (septiņpadsmit)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M47

7 (septiņi)

Nerekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M48

32   (trīsdesmit divi)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē

M49

31 (trīsdesmit viens)

Rekomendēts uzņemšanai 10.klasē