Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences 2.posma rezultāti

2019. gada 8. marts

Mūsdienu pasaule pieprasa no skolas absolventa augstā līmeņa kompetenci, radošu gatavību patstāvīgai dzīvei un profesionālai darbībai. Zinātniskā prasme, ko skolēns ieguva skolas gados, palīdzēs absolventam būt veiksmīgam jebkurā situācijā. Zinātniski pētnieciskā darba vērtība dod iespēju skolēnam novērot dažādas problēmas no zinātnieka pozīcijas, kurš izjūt visas ZPD prasības vēl līdz iestāšanās augstskolā.

Mūsu skolā tika atlasīti labākie 11. un 12.klašu skolēnu darbi. Visaugstākās atzīmes skolas līmenī ieguva 8 ZPD, kurus izstrādāja 13 skolēni. Darbi uzrakstīti latviešu literatūrzinātnē,vācu valodniecībā, inženierzinātnē, kīmijā, bioloģijā, medicīnā un materiālzinātnē.

Visi šie darbi bija atlasīti un saņēma augstskolu pārstāvju recenzes. Reģionālajā konferencē bija prezentēti un aizstāvēti 6 darbi.

Zinātniski pētnieciskais darbs latviešu literatūrā ieguva 2. pakāpi un izvirzīts piedalīties valsts līmenī. Autors ir 11.a klases skolēns Pāvels Kļimičevs, darba vadītāja- latviešu valodas skolotāja Ināra Vīksna.

ZPD medicīnā un veselības zinātnē ieguva 3. pakāpi. Autors ir 11.klases skolēns Romans Sļepņovs, darba vadītājs bioloģijas skolotājs Vladimirs Hutornojs.

Paldies visiem 11.-12.klašu skolēniem, kuri izstrādāja darbus un piedalījās ZPD konferencē: Kornēlijai Marijai Jonai (11.b), Klarai Rozai Jonai (12.c), Artūram Citovičam (12.a), Polinai Pavlovai (11.a), Viktorijai Gorbačovai (11.a), Dmitrijam Solodkim (11.a), Veronikai Strazdiņai (11.a), Katarīnai Gurkinai (11.a), Marijai Osipovai (11.a), Romanam Sļepņovam (11.a), Dānielam Popovam (11.a), Katrīnai Mitrofanovai (11.a), Pāvelam Kļimičevam (11.a)!

Paldies arī skolotājiem ZPD vadītājiem: ķīmijas skolotājai Tatjanai Sahno (vadīja 3 no 8 piedāvātiem ZPD), bioloģijas skolotājam Vladimiram Hutornojam, bioloģijas skolotājai Marinai Kazadajevai, direktora vietniecei un informātikas skolotājai Ērikai Sadovskai, vācu valoda skolotājai Olgai Besčastnai, latviešu valodas skolotājai Inārai Vīksnai!