Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Būt zinošam un pārliecinātam!

2019. gada 21.-23. oktobris

Kamēr skolēni rudens brīvlaikā atpūšas un gatavojas nākamajam mācību darba cēlienam, skolotāji domā, studē, apgūst daudz jauna un dara visu, lai mācību process būtu jēgpilns un piepildīts.
Rīgas Purvciema vidusskolā no 21.-23.10. satikās divu skolu - Rīgas Purvciema vidusskolas un Ropažu novada vidusskolas skolotāji, kopā 30 pedagogi, lai būtu zinoši un pārliecināti jaunajā izglītības saturā. Sadarbībā ar IAC (Izglītības attīstības centrs) projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ!” Rīgas Purvciema vidusskolā tika organizēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (24 h)“Pedagogu profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai”, kuras ietvaros tika runāts un spriests gan par kritiskās domāšanas aspektu un radošumu mūsdienu izglītībā, gan par medijpratību un vērtībizglītību, gan par pilsonisko līdzdalību “Skola 2030” kontekstā. Programmu vadīja kompetenti IAC lektori Ingūna Irbīte (Draudzīgā aicinājums Cēsu Valsts ģimnāzija), Laura Miķelsone (Brocēnu vidusskola), kā arī skolotāja Ināra Vīksna (Rīgas Purvciema vidusskola).
Nozīmīgākais guvums pēc šīs programmas ir iespēja palūkoties uz savu ikdienas darbu citādi, tas ir - varbūt kāds no pedagogiem būs aizguvis kādu aizmirstu vai ne tik zināmu kritiskās domāšanas metodi, modeli, savukārt, kāds cits gūs apliecinājumu tam, ka pilsoniskās līdzdalības pasākumus var sākt organizēt arī savā audzināmajā klasē, kas vēlāk var pārtapt par jau kādu grandiozāku projektu. Nenoliedzami- šādi semināri ir nozīmīgs dzinējs mainīt, pilnveidot, varbūt arī gūt apliecinājumu - jā,es visu daru kā nākas.
Tā kā profesionālās kompetences pilnveides programmā piedalījās divu skolu pedagogi, tad, protams, bija interesanti vērot un klausīties sadarbības skolu pedagogu viedokļus, attieksmes, zināšanas, sarunas, kas sevišķi interesantas bija starpbrīžos, kad neformālā gaisotnē tika spriests par skolotāja darba ikdienu, aizgūstot pozitīvu pieredzi un atziņu, ka mūsdienu skolotājam ir jābūt zinošam un pārliecinātam, stājoties savu skolēnu priekšā.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma tika organizēta ar IAC (Izglītības attīstības centrs) un British Council atbalstu.
Informāciju sagatavoja Gita Pohevica, Rīgas Purvciema vidusskolas Latviešu valodas skolotāja