Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Uzņemšanas rezultāti 10. klasēs

2020. gada 02. jūlijs

Rīgas Purvciema vidusskolas uzņemšanas komisija rekomendē uzņemšanai Inženierzinātņu virziena programmas 10. klasē sekojošus pretendentus:

Nr. Kods
1 121-3495
2 121-3464
3 121-3460
4 121-3454
5 121-3462
6 121-3471
7 121-3449
8 121-3469
9 121-3496
10 121-3490
11 121-3503
12 121-3468
13 118-3085
14 121-3472
15 111-2135
16 121-3481
17 121-3486
18 121-3489
19 124-3979
20 121-3475
21 109-1832
22 121-3465
23 121-3478
24 121-3493
25 121-3457
26 121-3450
27 118-3093
28 121-3515
29 121-3502
30

103-1289

 

Rīgas Purvciema vidusskolas uzņemšanas komisija rekomendē uzņemšanai Humanitārā un sociālā (valodu) virziena programmas 10. klasē sekojošus pretendentus:

Nr. Kods
1 121-3500
2 111-2149
3 121-3451
4 121-3513
5 104-1366
6 111-2150
7 121-3441
8 121-3506
9 111-2148
10 117-2840
11 121-3483
12 122-3559
13 121-3508
14 121-3456
15 121-3477
16 121-3507
17 121-3499
18 111-2139
19 121-3444
20 121-3509
21 121-3479
22 121-3494
23 121-3480
24 109-1883
25 121-3485
26 121-3466
27 109-1978
28 121-3501
29 121-3473
30 121-3455
31 124-3974

 

Dokumentu pieņemšana uzņemšanai 10. klasē notiks no 30.06.2020 līdz 02.07.2020 116. kabinetā no plkst. 10.00 līdz 12.00.

Pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

  • vecāku parakstīts iesniegums par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā programmā;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) (izņemot Rīgas Purvciema vidusskolas 9. klašu absolventiem);
  • apliecība un sekmju izraksts par vispārējo pamatizglītību (uzrādīt);
  • pase vai ID-karte (uzrādīt)