Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

фотографии

Projekts "Fotoreprodukcijas" 2019

Līdz 26.04.2019

Brīnišķīga tradīcija izveidojas mūsu skolā - tēmas "Portrets" ietvaros jau 4 gadu pēc kārtas 9.klašu skolēni veido radošus darbus - gleznu fotoreprodukcijas. Skolēni cenšas precīzāk paradīt visus gleznas detaļas: kompozīciju, krāsu gammu, garastāvokli utt.

Radošus darbus uz liela ekrāna var apskatīt skolas bibliotēkā līdz 26.04.2019.

Projekta organizatore - vizuālās mākslas skolotāja Aleksandra Tolstova.

Mākslinieki, fotogrāfi, modeles, stilisti - 9. klašu skolēni.

Mūsu skolēnu darbi

Замечательная традиция сложилась в нашей школе - в рамках темы "Портрет" вот уже 4-й год подряд ученики 9-х классов создают прекрасные творческие работы - фоторепродукции картин. Ребята стремятся как можно точнее воссоздать все черты картины: композицию, детали, цветовую гамму и настроение. Работы на большом экране можно посмотреть в библиотеке нашей школы до 26.04.2019.

Организатор проекта учитель визуальных искусств Александра Толстова.

Художники, фотографы, модели, стилисты - ученики 9-х классов.

Работы наших ребят