Pasts

RPG Pasts

Interneta stundas

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Uzņemšana 10.klasē

 16 июня 2014 года

Dokumentu pieņemšana: 2014.gada 16.jūnijā, plkst. 9.00 – 12.00:

1. VVIP matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens - 125.kab.

2. VVIP humanitārais un sociālais virziens - valodas - 123.kab.

3. VVIP vispārizglītojošais virziens – 114.kab.

 

Rīgas Purvciema vidusskolas 10.klasē tiek uzņemtas personas, kurām ir iegūta

pamatizglītība.

Mācības vidusskolā notiek pēc licencētām un akreditētām vispārējās vidējās izglītības programmām sekojošos virzienos:

  • humanitārais un sociālais virziens (valodas), programmas kods 31012021;

  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens, programmas kods 31013021;

  • vispārizglītojošais virziens, programmas kods 31011021.

Skolēni, kuri vēlas iestāties vidusskolas 10.klasē, iesniedz iesniegumu ar vecāku parakstu, dokumenti par pamatizglītību: apliecības par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksta un sertifikāta kopijas, uzrādot oriģinālus.

Skolēna ieskaitīšana 10.klasē notiek konkursa kārtībā, ņemot 9.klases izlaiduma eksāmena angļu valodā un atzīme otrajā svešvalodā (franču vai vācu) Apliecībā par pamatizglītību (vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā) vai matemātikā (vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā) vai Apliecības par pamatizglītību vidējo atzīmi (vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošajā virziena mazākumtautību programmā).

Ārpus konkursa tiek uzņemti:

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošajā virziena mazākumtautību programmā - skolēni, kuriem Apliecības par pamatizglītību vidējā atzīme ir 8 balles un vairāk un pārējos priekšmetos gada vērtējums ir ne zemāks par 6 ballēm, latviešu valodas centralizētā eksāmena sertifikāts ne zemāks par B-2 līmeni;

vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā - skolēni, kuriem gada un valsts eksāmena vērtējums angļu valodā ir 8 balles un vairāk un pārējos priekšmetos gada vērtējums ir ne zemāks par 6 ballēm, latviešu valodas centralizētā eksāmena sertifikāts ne zemāks par B-2 līmeni;

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā - skolēni, kuriem gada un valsts eksāmena vērtējums matemātikā ir 8 balles un vairāk, pārējos priekšmetos gada vērtējums ir ne zemāks par 6 ballēm, bet latviešu valodas centralizētā eksāmena sertifikāts ne zemāks par B-2 līmeni.