Pasts

RPG Pasts

Interneta stundas

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

неделя карьеры

Karjeras nedēļa – ikgadēja skolas tradīcija

2019. gada 8.-12. aprīlis

Karjeras nedēļa ir ikgadēja skolas tradīcija, kuras laikā skolēniem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem (t.s. vecākiem), apmeklēt uzņēmumus un karjeras skolas pasākumus. Skolēni var piedalīties dažādos konkursos un citos izglītojošos pasākumos mācību stundās, klases stundās un ārpusklases pasākumos. Šī gada Karjeras nedēļas tēma ir karjeras vadības prasmes, kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt karjeras vadības prasmes, to lomu karjeras plānošanā, palīdz skolēnam izvēlēties nākotnes profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām prasmēm, interesēm un spējām.

Sekmīgu un aizraujošu visiem Karjeras nedēļu!

Karjeras nedēļas pasākumu plāns

Tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem

2017.gada 11. oktobris

Karjeras nedēļas ietvaros 9.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju A.Tolstovu un skolas bibliotekāri L.Šiškoviču devas ekskursijā uz Latvijas Valsts policijas Rīgas Teikas iecirkni.

Ekskursijas laikā skolēni bija iepazīstināti ar Valsts policijas iecirkņa ikdienas darbu – kādi pārkāpumi notiek biežāk; kā policija meklē cilvēkus, kuri pārkāpuši likumu (izmēģināja uz sevis pirkstu atpazīšanas programmu); kādus materiālus un priekšmetus policija izmanto sava darbā; uzzināja kā kļūst par policijas darbinieku  utt.

Ar interesi un prieku skolēni pielaikoja policijas darbinieku munīciju – bruņuvestes, ķiveri. Apskatīja ieročus, steku, vairogus, roku dzelžus u.c. Daži arī izmēģināja roku dzelžus uz savām rokām.
Tika dota iespēja pasēdēt policijas mašīnā.

Karjeras nedēļa 2016

10 октября 2016 года

Karjeras nedēļa 2016 "ES BŪŠU darba tirgū".

- aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā,

- ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

 

Izaicinājumi:

- palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām;

- parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū;

 

Mūsu skolas karjeras nedēļas plāns var apskatīties šeit:

 

Итог Недели Карьеры 2014

27 октября 2014 года
С 13 по 17 октября в нашей школе, так же как и по всей Латвии, прошла Неделя карьеры. Главная цель недели была помочь ребятам выбрать правильно свой жизненный путь, соответственно своим способностям, интересам и возможностям современного общества. Особое внимание в этом году было уделено профессиям, связанным с предметами естественно-научного направления. 
Отлично нашу школу представили на уровне Видземского предместья ученики 10.а класса и Регина Бурве с Анастасией Орловой (11.а класс). Ребята презентовали профессию одного из родителей нашей школы- професию фотографа- оформителя!
Классные руководители 1-12 классов проводили интересные классные часы, на которых ребята могли встретиться с представителями интересных профессий, родителями, которые рассказывали о профессиональных династиях своих семей. В некоторых классах прошли викторины, конкурсы сочинений, презентации самых интересных и современных профессий. Например, ученики 8-х классов рассказывали ребятам 5-6 классов о профессии миколога. 
Ярким, очень тщательно подготовленным и отлично проведённым мероприятием была викторина для 8-х классов, которую готовили ученики 10.а класса под руководством Татьяны Юрьевны Сахно.
Очень красочно и познавательно была украшена школа. Много полезной и интересной информации ребята могли узнать о профессиях, связанных с  биологией, химией, географией, физикой и экономикой, и не только о них. Спасибо учителям естественно-научного цикла!
Запоминающейся была встреча, организованная 16 октября для учеников начальной школы.

Неделя Карьеры

19 октября 2014 года

Вот и завершилась "Неделя карьеры" в нашей школе, которая проходила с 13 по 17 октября. В рамках этой недели было организовано много интересных мероприятий. Запоминающейся была встреча, организованная 16 октября для учеников начальной школы. На встречу были приглашены ученицы 12.а класса, которые рассказали о выбранных ими в будущем профессиях; родители рассказали о своей работе. На мероприятии присутствовали работники Рижской полиции, которые познакомили ребят не только с профессией полицейского, но и подразделениями полиции. Детям рассказали о работе кинолога и конной полиции, после чего на стадионе школы была продемонстрирована работа полицейских с животными. Спасибо учителям: Васильевой Надежде, Кирилловой Ольге, родителям 4.d класса: Гусейновой Севиль, Масловой Ирине, ученицам 12.а класса: Васильевой Анастасии, Холодовой Ольге за помощь в проведении этого мероприятия.