Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

projekts

Pasākums "Ķīmijas pasaulē"

2023. gada 23. marts

2023. gada 7. martā Izglītības, mācību, kultūras apmaiņas programmas “Rīga(LV)-Graz(AU)” skolas sadarbības projektā ietvaros notika pasākums “Ķīmijas pasaulē”. 10.a klases skolēni prezentēja 6 aizraujošas darbnīcas viesiem no Austrijas un 8.a klases skolēniem – krāsainus ķīmiskos eksperimentus ("Nanomateriāli: nanosmiltis, nanoaudums", "Dedzinošās putas. Мagnija dedzināšana", "Krāsainie šķīdumi: indikatori, hromātu pāreja", "Krāsainas gaismas. "Vulkāns", "Zīmējumi uz piena", "Ziloņa pasta"). Ķīmijas skolotājas Tatjanas Sahno vadībā skolēni gatavoja un prezentēja dažādas ķīmiskās pārvērtības.

Visu skolēnu darbi bija radoši, interesanti un krāsaini. Īpašs paldies galvenajiem organizatoriem - 10.a klases skolēniem: Maksimam Flegontovam, Maksimam Mihailovam un Jekaterinai Pečkinai un 10.a klases audzinātājai Tatjanai Sahno.

Fotogrāfijas no pasākuma

Izglītības, mācību, kultūras apmaiņas programma “Riga(LV)-Graz(AU)”

2023. gada 22. marts

Rīgas Purvciema vidusskolas 10.a klases skolēni piedalījās Izglītības, mācību, kultūras apmaiņas programmas “Riga(LV)-Graz(AU)” skolas sadarbības projektā no 2023. gada 5. marta līdz 16.martam.

Projekta mērķis ir attīstīt un veidot starpkultūru saikni starp Latviju un Austriju, apgūt un popularizēt latviešu un vācu valodas, apmainīties un gūt jaunu pieredzi par mācīšanas tendencēm.

Septiņi 10.a klases skolēni 12 dienu garumā uzņēma vienaudžus no Austrijas(Grācas) un kopīgi ar viņiem pavadīja savu ikdienu skolā un arī ārpus tās. Tika sagatavota izglītoša un kultūrbagāta programma, kas norisinājās mūsu skolā un mūsu Rīgas pilsētā.

Darbojoties projektā skolēni ieguva iespēju praktizēt angļu, latviešu, vācu un krievu valodas internacionālā vidē, ieguva vispārīgu informāciju par Austriju un Grācu, ne tikai mainīja domāšanas veidu, bet arī apguva tādas prasmes, zināšanas un attieksmi, kas ir būtiskas Austriešu kultūras pilnveidē un apgūšanā, paplašināja savas zināšanas par kultūras vērtību daudzveidību visā Eiropā, iepazina Rīgas un tās apkārtnes skaistumu kopīgi ar Austrijas viesiem, satika jaunus draugus un paplašināja savu kultūras redzesloku.

Izsākam paldies mūsu RPV līderiem Jurijam Kļukinam un Margaritai Siņeļņikovai, mūsu pedagogiem Jeļenai Stepanovai, Olgai Aleksejevai, Jekaterinai Vasiļonokai, Margaritai Brozovskai, Margaritai Katkevičai, Tatjanai Šaldugai, Tatjanai Sahno, Olgai Bestčastanajai, Annai Petrenko, Ilonai Nahalovai, skolniecei A.Gromai (12.b).

Izsākam paldies 10.a klases skolēniem un viņu vecākiem par Austrijas viesu uzņemšanu un aktīvu līdzdalību projektā.

Par IAC projektu "Satikt"

Ar prieku paziņojam, ka skolā sāk darbību IAC īstenotais projekts "Satikt".

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

Projekta laikā tiek plānotas dažādas aktivitātes - reģionālie semināri, vasaras skola, skolu pāru mācības u.c., kuros dalībnieki dalīsies pieredzē par pilsoniskās līdzdalības īstenošanas praksi vietējās kopienās.

Plānots, ka projektā darbosies mūsu skolas 9.- 11. klašu skolēni, kā arī skolotāju komanda!

Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 9 izglītības iestāžu veidotas komandas:


Aglonas vidusskola

Baltinavas vidusskola

Balvu Valsts ģimnāzija

Jaunogres vidusskola

Liepājas 8.vidusskola

Liepājas Liedaga vidusskola

Rīgas Purvciema vidusskola

Valmieras 5. vidusskola

Viļānu vidusskola

IAC projekts "Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte"

2022. gada 7. oktobris

Šī gada 6.oktobrī mūsu skolā norisinājās IAC īstenotā projekta “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte” aktivitāte “Jauniešu tilti”, kurā tikās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas un Rīgas Purvciema vidusskolas jaunieši un viņu pedagogi, kā arī IAC vadītāja Iveta Vērse, lai veidotu saziņas, pieredzes apmaiņas, draudzības un arī izglītošanās tiltus.

Aktivitātes sākums norisinājās LNB (Latvijas Nacionālajā bibliotēka), kur jauniešiem bija iespēja darboties radoši marmorēšanas darbnīcā un vēlāk nostiprināt zināšanas medijpratībā, saprotot , ka medijpratība ir ilgstošs, bet aizraujošs darbs.

Tikšanās otrā daļa norisinājās mūsu skolā, kur jaunieši demonstrēja savu skolu pieredzi , runāja par pilsonisko aktivitāti un piedalījās Skolēnu domes vadītāja Artjoma Grišajeva izveidotajā skolas izziņas pastaigu (kvests) spēlē.

Jaunieši atzina, ka šādām tikšanās aktivitātēm ir jābūt , jo tās bagātina un vairo pieredzes apmaiņu.

Paldies LNB par jēgpilnajām nodarbībām, 10. un 12.klašu skolēniem par dalību, kā arī skolotajām Ilzei Gailānei, Ludmilai Vjazmitinai, Alīnai Aldagai, Ērikai Sadovskai, Gitai Pohevicai par organizēšanu un lielisku komandas darbu!

Protams, pateicamies arī IAC par iespēju būt projektā un attīstīt jauniešu sadarbību, atbildību un pilsoniskumu!

Projekta fotogrāfijas

Ilgtspējas forums - vasaras skola "Ratniekos"

2022. gada 24. augusts

No 16.-18.augustam četru mūsu skolas pedagogu komanda -Ē.Sadovska, A.Aldaga, I.Gailāne, L.Vjazmitina- piedalījās Izglītības attīstības centra organizētajā ilgtspējas forumā - vasaras skolā LU Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki”. Vasaras skolā tikās Izglītības attīstības centra īstenotā projekta “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība un solidaritāte” skolu un kopienu komandas no Babītes vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Olaines 2. vidusskolas, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas, Spoģu vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas un Rīgas Purvciema vidusskolas. Šo divu karsto augusta dienu laikā pedagogi dalījās pieredzē, analizēja paveikto kopš pavasara 8 komandu organizētajās projekta aktivitātēs savās skolās, iesaistot 900 skolēnu. Dalībnieki arī plānoja projekta ideju ilgtspējas nodrošināšanas iespējas, tikās ar žurnālistu Aidi Tomsonu, lai sarunātos par žurnālista lomu sabiedrības aktuālo jautājumu atspoguļošanā, bet mūziķis – komponists Lauris Valters iepazīstināja ar mākslas nozīmi piederības stiprināšanā. Tāpat pedagogi mācījās šķetināt medijpratības labirintus, prasmīgi veidot intervijas un rakstus, piedalījās aizraujošās radošajās darbnīcās un simulāciju spēlēs.

Paldies vasaras skolas organizētājiem par labvēlīgo gaisotni, jēgpilnajām, interesantajām, radošajām nodarbībām un noderīgajiem metodiskajiem materiāliem! Paldies skolu komandām par lielisko sadarbību! Un projekta ietvaros mēs, Rīgas Purvciema vidusskola, 22. septembrī gaidām ciemos Rīgas Anniņmuižas vidusskolas un Alūksnes Ernsta Glika Valsts ģimnāzijas skolu komandas!

Kampaņa "Māksla mieram pasaulē"

2022. gada 1. jūnijs

Mūsu skola turpina dalību Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotajā projektā “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte” (2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem).

Projekta ietvaros skolā no marta līdz maija beigām norisinājās kampaņa “Māksla mieram pasaulē”, izsakot atbalstu no karadarbības Ukrainā cietušajiem cilvēkiem, tiem, kas šobrīd meklē patvērumu Latvijā. Kampaņas norises laikā pamatskolas klasēs tika organizēta zīmējumu izstāde, 10.-11.klasēs publiskās runas konkurss, izmantojot Raiņa “Uguns un nakts” atziņu “Ne tauta pret tautu tad karos, bet visas kopā pret tumsu”.

Kampaņas noslēgumā skolā 2022. gada 20. maijā tika organizēts mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu labdarības koncerts, kurā tika gan dejots, gan lasīti dzejoļi un skandētas dziesmas latviešu, ukraiņu un krievu valodā. Koncerta laikā tika saziedoti naudas līdzekļi (150 eiro), kā arī dažādas pirmās nepieciešamības lietas, kas tiks nogādātas LBAF (www.lbaf.lv).

Paldies par atbalstu IAC, Skolēnu domei, visiem skolas skolēniem, pedagogiem un vecākiem par šo sirdsdarbu!

Fotogrāfijas un video

ERASMUS+ skolas sadarbības projekts “Developing Entrepreneurial Skills while at School”

2022. gada 21. aprīlis

Rīgas Purvciema vidusskolas 11. un 12. klašu skolēni piedalījās Eiropas Savienības Izglītības, mācību, kultūras un sporta programmas ERASMUS+ skolas sadarbības projekta “Developing Entrepreneurial Skills while at School” mobilitātē no 2022. gada 26. martā līdz 03. aprīlim Palermo, Itālijā.

Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbības prasmes jauniešiem pilnveidojot viņu pašapziņu, nodrošināt ar prasmēm, zināšanām un attieksmēm, kuras vajadzīgas, lai veidotu Eiropā uzņēmējdarbības kultūru.

Darbojoties projektā skolēni ieguva iespēju praktizēt angļu valodu internacionālā vidē, ieguva vispārīgu informāciju par uzņēmējdarbību, ne tikai mainīja domāšanas veidu, bet arī apguva tādas prasmes, zināšanas un attieksmi, kas ir būtiskas uzņēmējdarbības kultūras pilnveidē, paplašināja savas zināšanas par kultūras vērtību daudzveidību visā Eiropā, iepazina apmeklēto valstu skaistumu, satika jaunus draugus un paplašināja savu kultūras redzesloku.

Skolēnus uzņēma Erasmus+ projekta partnerskola Palermo, Italijā - Instituto Superiore Statale "Mario Rutelli", kas ir vidusskola un tehnikums ar trim izglītības jomām: Būvniecība - vide un teritorija, tūrisms un dabaszinātnes. Mario Rutelli skolotāji ir inovatīvi, mudina skolēnus mācīties, strādāt un risināt ikdienas problēmas. Skola savu uzmanību pievērš jaunatnes iespējam, atbalstot ikvienu līdzdalību sociālajā dinamikā. Lai to stiprinātu, skola organizē seminārus, izglītojošas apmācības, jauniešu apmaiņas un darbnīcas. Rīgas Purvciema Vidusskolas skolēni pārstāvēja savu skolu, prezentēja savu valsti un savu darbu Erasmus projektā un sniedza atsauksmi, dālijās ar savu pieredzi ar saviem klases biedriem.

Projekts “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte!”

2022. gada 14. marts

Mūsu skola sāk darbību IAC projektā “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte!”

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2022. gada janvārī uzsāka īstenot projektu “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte” 2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pedagogu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetenci - paplašinot izpratni par pilsonisko līdzdalību un apgūstot pilsoniskās izglītības programmu “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte”, vienlaicīgi praktizējot sociāli atbildīgu, sadarbīgu un solidāru iesaisti pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās vietējās kopienās.

Projektā kopā darbosies 8 skolu komandas (Babītes vidusskola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Ilūkstes Raiņa vidusskola, Olaines 2.vidusskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Rīgas Purvciema vidusskola, Špoģu vidusskola, Tukuma 2.vidusskola).

Projekta gaitā tiks iesaistīta skolēnu dome, dažādu klašu skolēni, lai kopā spriestu un vēlāk arī realizētu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes. Ceram, ka mūsu ieguvums būs metodiskais atbalsts pilsoniskās līdzdalības jautājumos, pieredzes apmaiņa un komunikācija ar citu skolu komandām.

2022. gada 3. martā notika projekta “Kopienas ASS– atbildība, sadarbība, solidaritāte!” dalībnieku pirmā tikšanās - programmas satura apguves seminārs. Seminārā piedalījās astoņu skolu komandas - kopā 24 pedagogi.

Pateicība skolai par piedalīšanos starptautiskā projektā "Baltu literatūras nedēļa 2021"

2022. gada 4. janvāris

Lietuvas Republikas vēstniecības vārdā Lietuvas Republikas vēstnieks Valdas Lastauskas izteica pateicību mūsu bibliotekāriem, skolotājiem un skolēniem par piedalīšanos projektā "Baltu literatūras nedēļa - 2021".

Ceram, ka turpināsim ciešo sadarbību arī turpmāk, kopīgi veicināsim jaunās paaudzes baltiskās identitātes un Lietuvas un Latvijas kultūras saišu stiprināšanu.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: pcvs@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit