Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

projekts

IAC projekts "Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte"

2022. gada 7. oktobris

Šī gada 6.oktobrī mūsu skolā norisinājās IAC īstenotā projekta “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte” aktivitāte “Jauniešu tilti”, kurā tikās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas un Rīgas Purvciema vidusskolas jaunieši un viņu pedagogi, kā arī IAC vadītāja Iveta Vērse, lai veidotu saziņas, pieredzes apmaiņas, draudzības un arī izglītošanās tiltus.

Aktivitātes sākums norisinājās LNB (Latvijas Nacionālajā bibliotēka), kur jauniešiem bija iespēja darboties radoši marmorēšanas darbnīcā un vēlāk nostiprināt zināšanas medijpratībā, saprotot , ka medijpratība ir ilgstošs, bet aizraujošs darbs.

Tikšanās otrā daļa norisinājās mūsu skolā, kur jaunieši demonstrēja savu skolu pieredzi , runāja par pilsonisko aktivitāti un piedalījās Skolēnu domes vadītāja Artjoma Grišajeva izveidotajā skolas izziņas pastaigu (kvests) spēlē.

Jaunieši atzina, ka šādām tikšanās aktivitātēm ir jābūt , jo tās bagātina un vairo pieredzes apmaiņu.

Paldies LNB par jēgpilnajām nodarbībām, 10. un 12.klašu skolēniem par dalību, kā arī skolotajām Ilzei Gailānei, Ludmilai Vjazmitinai, Alīnai Aldagai, Ērikai Sadovskai, Gitai Pohevicai par organizēšanu un lielisku komandas darbu!

Protams, pateicamies arī IAC par iespēju būt projektā un attīstīt jauniešu sadarbību, atbildību un pilsoniskumu!

Projekta fotogrāfijas

Ilgtspējas forums - vasaras skola "Ratniekos"

2022. gada 24. augusts

No 16.-18.augustam četru mūsu skolas pedagogu komanda -Ē.Sadovska, A.Aldaga, I.Gailāne, L.Vjazmitina- piedalījās Izglītības attīstības centra organizētajā ilgtspējas forumā - vasaras skolā LU Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki”. Vasaras skolā tikās Izglītības attīstības centra īstenotā projekta “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība un solidaritāte” skolu un kopienu komandas no Babītes vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Olaines 2. vidusskolas, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas, Spoģu vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas un Rīgas Purvciema vidusskolas. Šo divu karsto augusta dienu laikā pedagogi dalījās pieredzē, analizēja paveikto kopš pavasara 8 komandu organizētajās projekta aktivitātēs savās skolās, iesaistot 900 skolēnu. Dalībnieki arī plānoja projekta ideju ilgtspējas nodrošināšanas iespējas, tikās ar žurnālistu Aidi Tomsonu, lai sarunātos par žurnālista lomu sabiedrības aktuālo jautājumu atspoguļošanā, bet mūziķis – komponists Lauris Valters iepazīstināja ar mākslas nozīmi piederības stiprināšanā. Tāpat pedagogi mācījās šķetināt medijpratības labirintus, prasmīgi veidot intervijas un rakstus, piedalījās aizraujošās radošajās darbnīcās un simulāciju spēlēs.

Paldies vasaras skolas organizētājiem par labvēlīgo gaisotni, jēgpilnajām, interesantajām, radošajām nodarbībām un noderīgajiem metodiskajiem materiāliem! Paldies skolu komandām par lielisko sadarbību! Un projekta ietvaros mēs, Rīgas Purvciema vidusskola, 22. septembrī gaidām ciemos Rīgas Anniņmuižas vidusskolas un Alūksnes Ernsta Glika Valsts ģimnāzijas skolu komandas!

Kampaņa "Māksla mieram pasaulē"

2022. gada 1. jūnijs

Mūsu skola turpina dalību Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotajā projektā “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte” (2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem).

Projekta ietvaros skolā no marta līdz maija beigām norisinājās kampaņa “Māksla mieram pasaulē”, izsakot atbalstu no karadarbības Ukrainā cietušajiem cilvēkiem, tiem, kas šobrīd meklē patvērumu Latvijā. Kampaņas norises laikā pamatskolas klasēs tika organizēta zīmējumu izstāde, 10.-11.klasēs publiskās runas konkurss, izmantojot Raiņa “Uguns un nakts” atziņu “Ne tauta pret tautu tad karos, bet visas kopā pret tumsu”.

Kampaņas noslēgumā skolā 2022. gada 20. maijā tika organizēts mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu labdarības koncerts, kurā tika gan dejots, gan lasīti dzejoļi un skandētas dziesmas latviešu, ukraiņu un krievu valodā. Koncerta laikā tika saziedoti naudas līdzekļi (150 eiro), kā arī dažādas pirmās nepieciešamības lietas, kas tiks nogādātas LBAF (www.lbaf.lv).

Paldies par atbalstu IAC, Skolēnu domei, visiem skolas skolēniem, pedagogiem un vecākiem par šo sirdsdarbu!

Fotogrāfijas un video

ERASMUS+ skolas sadarbības projekts “Developing Entrepreneurial Skills while at School”

2022. gada 21. aprīlis

Rīgas Purvciema vidusskolas 11. un 12. klašu skolēni piedalījās Eiropas Savienības Izglītības, mācību, kultūras un sporta programmas ERASMUS+ skolas sadarbības projekta “Developing Entrepreneurial Skills while at School” mobilitātē no 2022. gada 26. martā līdz 03. aprīlim Palermo, Itālijā.

Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbības prasmes jauniešiem pilnveidojot viņu pašapziņu, nodrošināt ar prasmēm, zināšanām un attieksmēm, kuras vajadzīgas, lai veidotu Eiropā uzņēmējdarbības kultūru.

Darbojoties projektā skolēni ieguva iespēju praktizēt angļu valodu internacionālā vidē, ieguva vispārīgu informāciju par uzņēmējdarbību, ne tikai mainīja domāšanas veidu, bet arī apguva tādas prasmes, zināšanas un attieksmi, kas ir būtiskas uzņēmējdarbības kultūras pilnveidē, paplašināja savas zināšanas par kultūras vērtību daudzveidību visā Eiropā, iepazina apmeklēto valstu skaistumu, satika jaunus draugus un paplašināja savu kultūras redzesloku.

Skolēnus uzņēma Erasmus+ projekta partnerskola Palermo, Italijā - Instituto Superiore Statale "Mario Rutelli", kas ir vidusskola un tehnikums ar trim izglītības jomām: Būvniecība - vide un teritorija, tūrisms un dabaszinātnes. Mario Rutelli skolotāji ir inovatīvi, mudina skolēnus mācīties, strādāt un risināt ikdienas problēmas. Skola savu uzmanību pievērš jaunatnes iespējam, atbalstot ikvienu līdzdalību sociālajā dinamikā. Lai to stiprinātu, skola organizē seminārus, izglītojošas apmācības, jauniešu apmaiņas un darbnīcas. Rīgas Purvciema Vidusskolas skolēni pārstāvēja savu skolu, prezentēja savu valsti un savu darbu Erasmus projektā un sniedza atsauksmi, dālijās ar savu pieredzi ar saviem klases biedriem.

Projekts “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte!”

2022. gada 14. marts

Mūsu skola sāk darbību IAC projektā “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte!”

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2022. gada janvārī uzsāka īstenot projektu “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte” 2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pedagogu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetenci - paplašinot izpratni par pilsonisko līdzdalību un apgūstot pilsoniskās izglītības programmu “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte”, vienlaicīgi praktizējot sociāli atbildīgu, sadarbīgu un solidāru iesaisti pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās vietējās kopienās.

Projektā kopā darbosies 8 skolu komandas (Babītes vidusskola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Ilūkstes Raiņa vidusskola, Olaines 2.vidusskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Rīgas Purvciema vidusskola, Špoģu vidusskola, Tukuma 2.vidusskola).

Projekta gaitā tiks iesaistīta skolēnu dome, dažādu klašu skolēni, lai kopā spriestu un vēlāk arī realizētu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes. Ceram, ka mūsu ieguvums būs metodiskais atbalsts pilsoniskās līdzdalības jautājumos, pieredzes apmaiņa un komunikācija ar citu skolu komandām.

2022. gada 3. martā notika projekta “Kopienas ASS– atbildība, sadarbība, solidaritāte!” dalībnieku pirmā tikšanās - programmas satura apguves seminārs. Seminārā piedalījās astoņu skolu komandas - kopā 24 pedagogi.

Pateicība skolai par piedalīšanos starptautiskā projektā "Baltu literatūras nedēļa 2021"

2022. gada 4. janvāris

Lietuvas Republikas vēstniecības vārdā Lietuvas Republikas vēstnieks Valdas Lastauskas izteica pateicību mūsu bibliotekāriem, skolotājiem un skolēniem par piedalīšanos projektā "Baltu literatūras nedēļa - 2021".

Ceram, ka turpināsim ciešo sadarbību arī turpmāk, kopīgi veicināsim jaunās paaudzes baltiskās identitātes un Lietuvas un Latvijas kultūras saišu stiprināšanu.

Projekts "Mācītspēks"

2020. gada novembris

Cienījamie skolas absolventi, vecāki!

2020. gada oktobrī ir uzsākta interesantu piesaiste un atlase projektā “Mācītspēks”, lai arī šogad piedāvātu skolām 100 jaunos skolotājus.

Informācija no projekta skolu piesaistes vadītājas Rutas Zaharovas:

Šī projekta ietvaros esam ieinteresēti piesaistīt topošos skolotājus skolām gan pilsētās, gan reģionos, lai radītu vienlīdzīgas izglītības iespējas visiem bērniem.

Skolām nākošajam mācību gadam aktuālo vakanču pieteikšana jaunajiem skolotājiem sāksies 2021.gada aprīlī.

Projektu “Mācītspēks" īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte, sadarbojoties ar nodibinājumu “Iespējamā misija”, projekta izpildi pārrauga un finansē Izglītības un zinātnes ministrija un Eiropas Sociālais fonds.

Projektā uzņemsim jomas profesionāļus, kuri līdz 2020.gada jūnijam ir ieguvuši augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju. Dalībnieki projekta laikā studēs 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”, kā arī apgūs “Iespējamās misijas” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt: http://macitspeks.lv/

Ja Jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informācija par projektu, lūdzu, sazinieties ar mani.

m. +371 29297829

e. ruta [dot] zaharovaatiespejamamisija [dot] lv

e. skolasatmacitspeks [dot] lv

macitspeks.lv

fb.com/macitspeks

Developing an Entrepreneurial Skills While At School. ERASMUS+

We had a project meeting from November 4 till November 8 2019 in Riga. A program was worked out and all activities took place according to the plan. At the end of the stay, the guests filled in the questionnaire in which they expressed satisfaction with the stay and the program. The students from partner countries got an insight of what entrepreneurial skills are like. They had numerous excursions in Riga and in the neighborhood: Jelgava Candies Factory, Dorite Honey Production Place, Mārupe Madara Cosmetics Firm. They were organised for our partners to have an idea about entrepreneurship in Latvia.

Some workshops were organised as well and they were conducted by people who have firms or work in firms. The businesswomen told the students about their business, advised them how to launch a business, spoke about what they should first pay attention to. The areas they covered were different: Tourist Agency, Souvenir Shops, Arranging Festivities- decorations with balloons. It was done on purpose so that everyone could find some practical information about the area they are interested in. The project's logo competition took place in which the partners presented their variants and then they chose the best one. The students chose the logo presented by the Spanish school. There was also a workshop conducted by professor J.Popova with the students involved in the project. They worked in mixed groups/firms and did some tasks.

While answering the questionnaire about their impressions on the stay in Riga and the activities all the students gave positive answers stating that the activities were hand in hand with the project theme.

Sadarbības projekts starp Rīgas 84. vidusskolu un Rīgas Purvciema vidusskolu

2020. gada augusts-septembris

LVA (Latviešu valodas aģentūras) LATVIJAS SKOLU PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 2020. GADĀ

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp Rīgas 84. vidusskolas un Rīgas Purvciema vidusskolas izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem, izmantojot labās prakses piemērus, kā arī aktualizēt latviešu valodas lietojumu audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības procesā, Latvijas kultūras un vēstures izziņu, radošumu mūsdienu kompetenču izglītības kontekstā.

Projekta realizācija bija plānota 2020. gada pavasarī , bet diemžēl Covid 19 dēļ, tad to nevarēja realizēt.

2020. gada augustā steidzām realizēt projekta aktivitātes. Šobrīd no plānotajām 3 aktivitātēm esam realizējuši divas - skolotāju pieredzes apmaiņu un skolēnu radošās darbnīcas.

2020. gada 24. augustā satikās Rīgas 84.vidusskolas un Rīgas Purvciema vidusskolas pedagogi, lai iepazītos, dalītos pieredzē un plānotu projekta turpmāko norisi.

2020. gada 22. septembrī neierastā veidā - attālināti un katrs savā skolā – satikās abu skolu 9.klašu skolēni un viņu skolotāji. Šoreiz tikšanās mērķis un devīze bija “Neko par jauniešiem bez jauniešiem!”

Skolēni bija sagatavojuši prezentācijas par partnerskolām, izspēlēja Latvijas izziņas spēli “Es mīlu Tevi, Latvija!”, izvēlējās projekta logo un ģenerēja idejas par iespējamo sadarbības pasākumu skolēniem “Par sportisku un brīvu Latviju!”.

Pasākums noritēja pozitīvā gaisotnē un dalībnieki atzina, ka pavadītā pēcpusdiena virtuāli kopā bija noderīga, izzinoša, tomēr žēl, ka attālināti.Smile

Paldies mūsu draugiem - Rīgas 84. vidusskolas 9.a klases skolēniem un viņu audzinātājai, kā arī direktores vietniecei Līgai Priedei.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: pcvs@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit