Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

erika.sadovska@rpg.lv's blog

Rīgas pilsētas vācu valodas 49. olimpiādes 2. posma 8. klašu rezultāti

2019. gada 25. februāris

Mūsu skolniece Marija Vasiļjeva ir ieguvusi 2. vietu Rīgas pilsētas vācu valodas 49. olimpiādes 2. posmā 8. klasēm un ir uzaicināta piedalīties olimpiādes valsts posmā! Apsveicam un vēlam veiksmi Marijai! Paldies vācu valodas skolotājai Olgai Besčastnajai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Futbola rezultāti

2019. gada 27. februāris

RPV futbola komanda izcīnīja 1. vietu savā apakšgrupā un piedalīsies Rīgas finālā! Apsveicam!

Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli “Sarunas par dzīvi un literatūru”

2019. gada 21. februāris

21.februārī Starptautiskajā dzimtās valodas dienā mūsu skolā viesojās rakstniece Jana Egle un tikās ar 10. un 12. klašu skolēniem.

Jana Egle ir pieteikusi sevi dzejā un turpina ar prozas krājumiem. Viņai ir iznākuši divi stāstu krājumi- “Gaismā” (2016) un “Svešie” (2018). Pirmais 2017.gadā ieguva Latvijas Literatūras gada balvu prozā, bet “Svešie” šobrīd ir nominēts Latvijas sabiedrisko mediju gada balvai kultūrā “Kilograms kultūras”.

Stundās lasītie stāsti raisīja asas diskusijas par vēstīto tematiku, tāpēc viens no svarīgākajiem jautājumiem,kas arī tika vairākkārtēji akcentēts bija - vai tiešām šis skaudrais vēstījums notiek realitātē, kāpēc par to ir jārunā literatūrā, vai stāsts/literatūra spēj mainīt pasauli.

Lūk, dažas skolēnu pārdomas par šo tikšanos un atbildi uz jautājumu - ko es paņēmu līdzi no tikšanās ar rakstnieci Janu Egli.

“Visvairāk man patika tas, ka jau brīdī, kad autore ienāca zālē, viņai bija gatavs aizraujošs stāsts un arī pārdomāts fragments no stāstu krājuma “Svešie”. Jana Egle ir smaidoša, saprotoša un motivējoša autore.”

“Visvairāk mani interesēja, kā sākt rakstīt grāmatas. Bija interesanti uzzināt, ka grāmatu varoņi un situācijas nav izdomātas, bet gan tam visam ir prototipi reālajā pasaulē. Un ir brīnišķīgi, ka autore, kura raksta par tām lietām, ir tik smaidoša ikdienas dzīvē.”

“Rakstniece palīdzēja saprast,ka ne vienmēr dzīvē viss notiek tik ideāli un katrs no mums var būt kādas situācijas ķīlnieks. To sapratis, cilvēks pret dzīvi attieksies citādi.”

“Nekad nav par vēlu sākt kaut ko darīt! Vienkārši vajag uzdrīkstēties! Šī tikšanās bija diezgan aizraujoša un motivējoša!”

Paldies rakstniecei Janai Eglei par iespēju tikties!

Vācu valodas valsts 49. olimpiādes 10. - 12.klašu rezultāti

2019. gada 25. februāris

Mūsu 11. klases skolēnam Pāvelam Kļimičevam Vācu valodas valsts 49. olimpiādē 10. - 12. klasēm ir iegūta 3. vieta! Apsveicam Pāvelu ar uzvaru! Un paldies vācu valodas skolotājai Olgai Besčastnajai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas matemātikas 69. olimpiādes 2. posma rezultāti

2019. gada 8. februāris

Apsveicam Rīgas pilsētas matemātikas 69. olimpiādes 2. posma uzvarētājus: Mihails Abramovs (9.c) - 2. vieta, Valerija Makarenko (9.b) - 3. vieta, Aļona Mjatiškina - atzinība! Paldies par piedalīšanos matemātikas olimpiādē arī pārējiem skolēniem, izsakām pateicību matemātikas skolotājai Žannai Katkovskai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei! Skolēnam Mihailam Abramovam vēlam veiksmi olimpiādes valsts posmā!

The Global International Pedagogical Forum IPF-2019

November 4-8, 2019

Dear Colleagues!

The Global International Pedagogical Forum IPF-2019 will take place on November 4-8, 2019. The forum will be held simultaneously in five countries and cities of the world - Warsaw, Helsinki, Singapore, Berlin, Washington. The Forum will be broadcast live on professional networks and will be covered by the international media; it will also be available to any teacher around the world. Teachers will get the best world experience in education, they will learn the skills and methods needed for giving modern lessons, where the teacher should be able to attract the students’ attention, motivate modern students, and consolidate new knowledge. Also, teachers will have the opportunity to improve their skills in such narrow-focused professional issues, as inclusive education, working with migrant children, identifying gifted children and working with them, modern motivation systems, introduction of advanced methods of teaching and raising children. These issues are relevant in every country.

The best teachers of all countries in the world – 10 teachers from each country – will take part in the forum for free. The forum is held by the European Institute for Education Development, which is engaged in international exchange of experience among teachers, excluding evaluation from various educational systems of the countries of the world. Any teacher determines the appropriate tools for working with children on their own. The organizing committee, bringing together the best teachers, provides an opportunity for the Global Forum participants to choose the best practices in the world for solving the pedagogical tasks of training and education that every teacher in the world faces every day.

Интервью с учеником 12a класса Леваном Кецбая

2019. gada februāris

— Как много времени вы уделяете учёбе?

— Образованию уделяю очень много времени. Каждый день по 4-5 часов. Это довольно сложно, но выбора нет. В наши дни без хорошего образования ты никому не нужен.

—Чем вы жертвуете ради хорошего результата?

— Жертвую своим свободным временем и конечно же сном. Сплю каждый день по 4-5 часов.

Rīgas pilsētas ķīmijas 60. olimpiādes 2. posma 9.- 12. klašu uzvarētāji

2019. gada 15. februāris

Mūsu skolēnam Mihailam Abramovam (9.c) Rīgas pilsētas ķīmijas 60. olimpiādes 2. posmā ir iegūta 1. vieta! Bet skolēniem Ņikitam Kabičenko (9.c) un Valerijai Makarenko (9.b) ir iegūta 2. vieta! Skolniecei Anastasijai Voverei (12.a) ir atzinība! Apsveicam skolēnus, vēlam viņiem veiksmi valsts olimpiādē un paldies ķīmijas skolotājai Tatjanai Sahno par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Vācu valodas skolas olimpiādes rezultāti 5. klasēs

2019. gada februāris

Sasniegums Skolēns Punktu skaits Klase
I vieta

K.Ļepina

E.Jevdokimova

46

46

5.b

5.b

II vieta

G.Furanets

A.Sergejeva

40,5

40,5

5.a

5.a

III vieta

R.Sergejevs

M.Paļčiha

M.Gorvats

39

39

38,5

Vācu valodas skolas olimpiādes rezultāti 8. klasēs

2019. gada februāris

 

Vārds, Uzvārds

Klase

I. vieta

Marija Vasiljeva

8.d

II. vieta

Aleksejs Undalovs

8.c

III. vieta

Eveļina Mironova

8.a

ATZINĪBA

Anastasija Smirnova

8.a

ATZINĪBA

Anastasija Bugaja

8.c

 

GRATULIEREN!