Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Блоги

Latvijas ķīmijas attīstība

2019. gada oktobris

Mūsu skolā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros tika novadīti pasākumi “Latvijas ķīmijas attīstība”. Šos pasākumus novadīja firma Laboratorium.lv. Piedalījās 6., 8. un 9.klases.

Skolēni uzzināja par pazīstamiem zinātniekiem, fiziķiem un ķīmiķiem, kuri savā laikā dzīvoja un strādāja Latvijā (Fridrihs Canders, Pauls Valdens un Vilhelms Fridrihs Ostvalds). V.F.Ostvalds ir vienīgais Nobela prēmijas laureāts, kurš dzīvoja un strādāja Latvijā. Vīņš pētija ķīmisko reakciju ātrumu un faktorus, kas to ietekmē. Pasākuma laikā bija parādīti dažādi izmēģinājumi, kuri izraisīja lielu interesi skolēnu vidū, un bija uzdoti interesanti jautājumi.

Skolēni aizdomājās par to, cik ķīmija ir aizraujoša un interesanta. Cik atklājumu var veikt, jo ķīmijas procesi ir mums apkārt.

Skolēni uzzināja par to, ka Latvijas vārds ir ierakstīts pasaules ķīmijas attīstības vēsturē, pateicoties Nobela laureata Vilhelma Ostvalda atklājumiem.

Rudens metodiskā diena

2019. gada 30. oktobris

Mūsu skolas metodiskā tēma ir “Efektīva mācību stunda kompetenču pieejas kontekstā”. Pagājušajā mācību gadā skolā tika izstrādāti šīs tēmas teorētiskie aspekti.

Šogad mūsu skolas pedagogi, kam ir augsts metodiskās sagatavotības līmenis, parādīja savu pozitīvo pieredzi un kompetenci, realizējot metodiskās idejas. Rudens metodiskajā dienā 30.oktobrī. Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides dienas (metodiskās dienas) ir laiks, lai dalītos ar noderīgu pieredzi. Atklātā stunda ir viena no svarīgākajām metodiskā darba organizācijas formām. Divreiz gadā mūsu skolā notiek metodiskā diena. Katrai metodiskajai dienai ir sava struktūra, uzdevumi un programma. Uzdevumi parasti ir saistīti ar svarīgākajām izglītības problēmām, un to pamatā ir skolas mācību gada prioritātes.

Mūsu stratēģiskās prioritātes un uzdevumi:
-jēgpilna un efektīva mācību stunda, mūsdienīgas mācību metodes;
-mācību satura virzība skolēnu karjeras, kompetenču un pilsoniskās apziņas veidošanā;
-IKT un kompetenču pieejas izmantošana mācību procesā;
-pilsoniski izglītotas, patriotiskas, nacionālo kultūrvērtību izprotošas personības veidošana.

Lai formulētu un apstiprinātu visus stundas etapus, kas vērsti uz pamatmērķa sasniegšanu, Rudens metodiskajā dienā visi skolas pedagogi piedalījās atklāto stundu vērtēšanā un analizēšanā. Tika novadītas 18 atklātas stundas matemātikā, krievu valodā, ģeogrāfijā, bioloģijā, sportā, pasaules vēsturē, latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā, vācu valodā, amerikāņu literatūrā un audzināšanas stundas.

Skolas pedagogi ļoti augsti novērtēja metodiskās dienas satura praktisko pielietojumu.

Mācību ekskursija uz RSU Anatomikumu

2019. gada 18. oktobris

Dabaszinātņu priekšmetu nedēļas ietvaros skolotāja Ļubova Seļutina iepazīstināja skolēnus ar mediķu profesiju.

9.b klase ekskursijā RSU Anatomikumā uzzināja par nodarbībām, kas topošajiem mediķiem ir neatņemama studiju sastāvdaļa un bez kurām par ārstu kļūt nevar. Anatomijas laboratorijā nākamie mediķi profesionāļu vadībā apgūst anatomijas un antropoloģijas pamatus, kā arī mācās izmantot moderno tehnoloģiju iekārtas ārsta darbā.

Ekskursijas laikā jaunieši interesējās par smēķēšanas, alkohola un narkotiku atstāto iespaidu uz cilvēka organismu. Muzejā skolēni apskatīja melnas pīpmaņa plaušas, dzērāju aknas un citus bojātus iekšējos orgānus.

RSU Anatomijas muzeja kolekcija sastāv no aptuveni 6000 dažādu un neparastu objektu – cilvēka normālās un patoloģiskās anatomijas preparātiem, embrioloģijas, teratoloģijas (iedzimtās anomālijas), salīdzinošās anatomijas kolekcijas, kā arī plaša antropoloģiskā materiāla, kas iegūts izrakumos un ekspedīcijās 20. gs. 20. – 30. gados.

7.-8. klašu olimpiādes valsts valodā rezultāti

2019. gada 22. oktobris

2019. gada 18. oktobrī Rīgā norisinājās Rīgas pilsētas un Pierīgas skolu (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 36. latviešu valodas 2. posma 7.–8. klasēm olimpiāde, kurā mūsu skolas skolēni ieguva labus rezultātus - vienu 2. vietu (Maksims Tihonovs, 7.b), vienu 3. vietu (Melānija Meldere, 8.c) un divas atzinības (Tomass Bočkarevs, 7.b un Armands Šmidts, 7.b). Maksims Tihonovs ir izvirzīts valsts olimpiādes 1. kārtai.

Sveicam olimpiādes uzvarētājus un viņu skolotājas - Gunu Vīlipu, Tatjanu Semjonovu un Ilzi Gailāni! Vēlam veiksmi un sasniegumus!

Franču valodas seminārs

2019. gada 21.-23. oktobris

No 21. līdz 23. oktobrim Rīgas Purvciema vidusskolas franču valodas skolotāji piedalījās ikgadējā franču valodas seminārā, kuru organizēja Francijas institūts un Francijas vēstniecība Latvijā.

Seminārā programmā bija skolotāju pieredzes apmaiņa, kurā ar savu ziņojumu uzstājās mūsu skolas franču valodas skolotāja Irina Akimova. Viņa pastāstīja par franču valodas attīstību mūsu skolā, par dažādiem pasākumiem franču valodā: par Franču institūta atašejas Felicie Leurent uzņemšanu mūsu skolā, par piedalīšanos Franču institūta organizētajā starptautiskajā teātru festivālā 2019.gada aprīlī, par ekskursiju uz Francijas institūta mediatēku.

The Gardens

2019. gada 27. oktobris

Mūsu skolas 10. klases skolniece Darja Čebotarjova dueta grupas "The Gardens" sastāvā izturēja vairākas atlases kārtas Latvijas šovā X Faktors un turpinās cīņu Intara Busuļa komandā! Meiteņu vokālās prasmes, dejošana, enerģija uzlādēja ikvienu zālē sēdošo.
Vēlam Darjai veiksmi un uzvaru konkursā!

Vecāku diena

2019. gada 31. oktobris

Uzmanību!

Ceturtdien, 31. oktobrī no plkst.18:00 līdz 20:00 notiks "Vecāku diena". Cienījamie vecāki, zemāk jūs atradīsiet skolotāju un kabinetu sarakstu.

 

Внимание!

В четверг, 31 октября, с 18:00 до 20:00 пройдет "Родительский день". Уважаемые родители, ниже вы найдёте список учителей и кабинетов.

Saraksts

Dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību priekšmetu nedēļa

2019. gada 14.-18. oktobris

Laika posmā no 2019.gada 14. oktobra līdz 18. oktobrim skolā notika dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību priekšmetu nedēļa. Dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību priekšmetu nedēļas ietvaros notika tematiskas un atklātas stundas: "Matemātikas pielietojums mūsu dzīvē”, “Profesija datordizainers”; kvesti „Nāc dārzā ciemoties. Dārzkopība” un „Pasaules izzināšana caur STEM zinātnēm“; izstādes: “Mans sapņu dārzs!”, “Tradicionālās kultūras mantojums - Dižkoku tēls”; viktorīnas: „Interesantākie matemātiskie fakti”, ”Matemātika mūsu dzīvē”; ekskursijas uz Latvijas Bankas zināšanu centru "Naudas pasaule”, „Anatomikums RSU”, “ Meremuuseum ” (Igaunija). 6., 8., 9.klašu skolēni apmeklēja uzaicināto zinātniska teātra šovu “Latvijas ķīmijas attīstība”. Skolēni aktīvi piedalījās konkursos: „Ventspils IT Challenge 2019”, “Nāc dārzā ciemoties!”, “Tradicionālās kultūras mantojums - Dižkoku tēls”, ”Iepazīsti Latvijas dabu”, „Cielavas gudrības”. Skolēni piedalījās pasākumā „Zinātnieku nakts”- augstskolu un zinātniski pētniecisko institūtu apmeklēšana. Estētiski noformēti tematiskie stendi; „Pasaules izzināšana caur eksaktajām (STEM) zinātnēm”, „Zinātnieku nakts”.
Paldies visiem dalībniekiem!

Fotogrāfijas šeit