Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Purvciema vidusskolas atbalsts 2016

 

2016. gads
2016. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Pateicoties vecāku ziedojumiem tiek uzlabota materiāli-tehniskā bāze mācību kabinetos – par 2695,12 EUR tiek nopirkta jauna aparatūra (TV un videoprojektori).  Par 495,65 EUR tiek iegādātas kabeļu un rezerves daļas datoriem, videoprojektoriem un TV. “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas pasākumus par 2016,45 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas mācību grāmatas par 314,65 EUR. Par biedrības naudu tiek veikts skolas tehnikas (kseroksa, video un audio tehnikas) remonts par 622,20 EUR. Tiek iegādātas jaunās mēbeles par 107 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas saimniecības un kancelejas preces par 1231,03 EUR. Medicīnas kabineta vajadzībām tiek iegādāti mācību līdzekļi par 99,85 EUR. Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2016. gadā bija 7967,98 EUR. Vēlamies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.
Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”
Reģistrācijas Nr. 40008023622
Bankas rekvizīti:
Luminor Bank AS
LV98RIKO0002010098010
Biedrības vieta:
Rīgas Purvciema vidusskolā – 120. kab.
Kont. tel.: 28933197
(luminor.lv)