Pasts

RPG Pasts

Interneta stundas

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Purvciema vidusskolas atbalsts

 

2016. gads
2016. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Pateicoties vecāku ziedojumiem tiek uzlabota materiāli-tehniskā bāze mācību kabinetos – uz 2695,12 EUR nopirkta jauna aparatūra (TV un videoprojektori).  Uz 495,65 EUR tiek iegādātas kabeļu un rezerves daļas datoriem, videoprojektoriem un TV. “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas pasākumus uz 2016,45 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas mācību grāmatas uz 314,65 EUR. Par biedrības naudu tiek veiktas skolas tehnikas (kseroksa, video un audio tehnikas) remonts uz 622,20 EUR. Tiek iegādātas jaunās mēbeles uz 107 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas saimniecības un kancelejas preces uz 1231,03 EUR. Medicīnas kabineta vajadzībām tiek iegādāti mācību līdzekļi uz 99,85 EUR. Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2016. gadā sastādīja 7967,98 EUR. Vēlāmies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.
Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”
Reģistrācijas Nr. 40008023622
Bankas rekvizīti:
Luminor Bank AS
LV98RIKO0002010098010
Biedrības vieta:
Rīgas Purvciema vidusskolā – 120. kab.
Kont. tel.: 28933197
(luminor.lv)