Pasts

RPG Pasts

Interneta stundas

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Atbalsts skolai

2017. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Pateicoties vecāku ziedojumiem tiek uzlabota materiāli-tehniskā bāze mācību kabinetos uz 4904,76 EUR. “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas pasākumus uz 713,72 EUR, kā arī uz 2216,11 EUR skolas pasakas-izrādes un projektus. Skolas vajadzībām tiek iegādātas mācību grāmatas uz 259,42 EUR. Par biedrības naudu tiek veiktas skolas tehnikas (kseroksa, video un audio tehnikas) remonts un toneru izpilde uz 1144,25 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas saimniecības un kancelejas preces uz 353,76 EUR. Medicīnas kabineta vajadzībām tiek iegādāti mācību līdzekļi uz 110,27 EUR. Skolas telpu lietošanai un telekomunikācijas pakalpojumiem tiek iztērēti 661,25 EUR. Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2017. gadā sastādīja 10363,54 EUR. Vēlāmies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.
Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”
Reģistrācijas Nr. 40008023622
Bankas rekvizīti:
Luminor Bank AS
LV98RIKO0002010098010
Biedrības vieta:
Rīgas Purvciema vidusskolā – 120. kab.
Kont. tel.: 28933197
(luminor.lv)