Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Latvijas Jauno vides pētnieku konkursa rezultāti 2019

2019. gada 11. maijs

Priecājamies par brīnišķīgiem konkursa rezultātiem!

Jauno vides pētnieku konkurss, kas šogad notiks jau 28. reizi, ik gadu pulcē jauniešus no visas Latvijas dalīties ar savu pētījumu rezultātiem. Zinātniski pētnieciskā darba tēma var būt jebkurš ar vidi saistīts jautājums. Arī šogad – ikgadējā Jauno vides pētnieku konkursā vidusskolēni prezentēja savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus ar vidi vai ūdeni saistītās jomās.

Konkurss tika novadīts 11. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā.

No Rīgas Purvciema vidusskolas konkursā ir piedalījusies 7 skolēni ar 4 pētījumiem vides zinātnē.

11.a klases skolnieks Dmitrijs Solodkis un 11.a klases skolniece Veronika Strazdiņa veiksmīgi piedalījās konkursā ar savu zinātniski pētniecisko darbu „Florotannīnu un nātrija alginātu iegūšana no Baltijas jūras makroaļģes - pūšļa fuksa”. Jaunas vides pētnieki ieguva 3.vietu un vērtīgas balvas.

Paldies ZPD vadītājai ķīmijas skolotājai Tatjanai Sahno!

11.a klases skolnieces Marija Osipova un Katarina Gurkina piedalījās konkursā ar savu zinātniski pētniecisko darbu „Izskaloto makroaļģu izmantošana, organisko mēslojumu veidā lauksaimniecībā”. Skolnieces saņēma par veiksmīgu piedalīšanos Jauno vides pētnieku konkursā ATZINĪBU un vērtīgas balvas.

Paldies ZPD vadītājai bioloģijas skolotājai Marinai Kazadajevai!

11.a klases skolnieki Katrīna Mitrofanova un Dāniels Popovs piedalījās konkursā ar savu zinātniski pētniecisko darbu „Nitrila-butadiēna gumijas / grafēna un oglekļa nanocaurulīšu kompozītu iegūšana un to elektrovadītspējas pētīšana”. Skolnieki saņēma par veiksmīgu piedalīšanos Jauno vides pētnieku konkursā ATZINĪBU un vērtīgas balvas.

Paldies ZPD vadītājai ķīmijas skolotājai Tatjanai Sahno!

11.a klases skolnieks Romans Sļepņovs piedalījās konkursā ar savu zinātniski pētniecisko darbu „Implantmateriāli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai”. Skolēns saņēma „PATEICĪBU par piedalīšanos Jauno vides pētnieku konkursā”.

Paldies ZPD vadītājam bioloģijas skolotājam Vladimiram Hutornojam!

Paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu! Novēlām gan skolēniem, gan skolotājiem dzīvē arvien jaunus sasniegumus!