Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Eiropas Valodu diena 2019

2019. gada 25. septembris

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs kopš 2001. gada svin Eiropas Valodu dienu, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei.

25. septembrī Eiropas Valodu dienu ietvaros skolā viesojās LU Lībiešu institūta speciālisti - Valts Ernštreits un Gunta Kļava, lai runātu ar 10. klasēm par Latvijā un pasaulē unikālo lībiešu valodu.

Lībiešu valoda ir iekļauta UNESCO pasaules apdraudēto valodu atlasā (UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger) kā kritiski apdraudēta valoda. Latvijā lībiešu valodas statuss noteikts Valsts valodas likuma 4. pantā, kurā sacīts: „Valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju (autohtonu) valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.” Vēl 19. gs. lībiski runāja ap 3000 cilvēku, 20. gs. vidū bija ap 1500 valodas pratēju, bet mūsdienās labi sazināties lībiski spēj ap 30 cilvēkiem visā pasaulē. Pastāvīgi aug arī to skaits, kuri apguvuši lībiešu valodas pamatus.

Nodarbībā skolēni iepazina lībiešu valodu, tās vēsturi un ietekmi latviešu valodas veidošanās procesā, kā arī aktīvi līdzdarbojās, risinot dažādus interaktīvus uzdevumus. Tikšanās bija nenovērtējams atbalsts jauniešiem mācību darbā, lai izprastu dziļāk Latvijas kultūru, kultūrtelpu.

Paldies LU Lībiešu institūta speciālistiem, kā arī IAC projektam "Strādāt mācīties un dzīvot KOPĀ" par atbalstu.