Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Konkursa “Tradicionālās kultūras mantojums – Dižkoku tēls” izstāde

2019. gada 10.-17. oktobris

No 2019.gada 10.oktobra līdz 2019.gada 17.oktobrim Rīgas Purvciema vidusskol'a norisinājās skolas atklātā konkursa “Tradicionālās kultūras mantojums – Dižkoku tēls” izstāde. Konkursa dalībnieki 7. un 8. klašu skolēni. Bija saņemti darbi no 8 skolēniem. Konkursa mērķis ir padziļināt interesi par tradicionālās kultūras mantojumu.
Konkursa uzdevumi bija: 1. izvērtēt skolēnu radošos darbus, sniegt iespēju skolēniem eksponēt savus radošos darbus izstādē; 2. aktivizēt skolēnu pētnieciskās iemaņas, veicināt radošo darbību: radošo domāšanu un praktiskās iemaņas idejas realizēšanā; 3. veicināt skolēnu pašiniciatīvu, pašizpausmi, pašapziņu.
Konkursa rezultāti:
1. vieta Uļjana Ļitovčenko 8.c klase "Zelta vēlējuma koks"
1. vieta Vera Izjumova un Darja Rusnaka 8.c klase "Latvijas Paradīzes dižkoks"
2. vieta Mila Bernatoviča un Anastasija Dorogova 7.d klase "Tautas tradīciju koks"
3. vieta Veronika Haruta 7.d klase "Spēka ozols"
atzinība Uļjana Ļitovčenko 8.c klase un Darīna Korjajeva 8.c klase "Gudrības koks"
Apsveicam uzvarētājus un novēlam turpmākus panākumus visiem dalībniekiem!
No 2019.gada 10.oktobra līdz 2019.gada 17.oktobrim Rīgas Rīgas Purvciema vidusskolā norisinājās arī skolas atklātā konkursa “Mans sapņu dārs” izstāde. Konkursa dalibnieki bija 7. un 8. klašu skolēni. Tika saņemti 7 darbi.
Konkursa rezultāti:
1. vieta Zlata Ostaņina 8.c klase
2. vieta Martins Šteins, Viktorija Zujeva, Viktorija Zujeva 7. a klase
3. vieta Evelina Jekimova, Milana Hudoļeja, Katerina Suhoduba, Katerina Suhoduba
7. c klase
atzinība:
Marija Ovčiņņikova - 7.b klase
Sofja Ļubarska, Aļina Voroņecka - 8.c klase
Ksenija Daškēviča - 8.c klase
Mila Bernatoviča, Anastasija Dorogova - 7.d klase
Apsveicam uzvarētājus un novēlam turpmākus panākumus visiem dalībniekiem!


Bioloģijas skolotāja Marina Kazadajeva