Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Blogs

Studying abroad: mission possible

2022. gada 12. decembris

Rīgas Purvciema vidusskolas karjeras izgltītības programmas ietvaros, 9. decembrī 10. – 12. klasēm notika tiešsaistes/klātienes pasākums “Studying abroad: mission possible”, kurā piedalījās pārstāvji no universitātēm no Nīderlandes, Somijas, Lietuvas, Lielbritānijas, kā arī Latvijas kompānijas, kuras sniedz konsultācijas par izglītību ārzemēs.

Dažas universitātes pārstāvēja studenti no Latvijas, kuri dalījas ar savu pieredzi par universitātes izvēli, mācībām, studenta dzīvi, karjeras perspektīvām. Mūsu skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus un uzzināt vairāk praktiskas lietas, kuras ir svarīgas gatavojoties studijām ārzemēs.

Tiešsaistes nodarbība “Vai klasiskā māksla vēl ir aktuāla?”

2022. gada 09. decembris

Projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros 3.novembrī 10.a klases skolēni Kultūras pamatu mācību priekšmetā piedalījās tiešsaistes nodarbībā “Vai klasiskā māksla vēl ir aktuāla?, ko organizēja Latvijas Nacionālais mākslas muzejs projekts “No-Zīmes”.

Nodarbībā “No-zīmes: Vai klasiskā māksla vēl ir aktuāla?” vidusskolas klašu skolēni uzzināja vairāk par mākslinieka profesiju un tuvāk iepazinās ar mākslas radīšanas daudzveidīgo procesu. Nodarbībā skatījās video stāstus, pēc katra bija iesaistoši uzdevumi, kas palīdzēja nostiprināt nodarbībā iegūto informāciju.

Nodarbības sākumā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore MĀRA LĀCE iepazīstināja skolēnus ar muzeju un tā darbību. Pēc tam sekoja Mākslas muzeja Jauniešu kluba biedra Franča Keiša un mākslinieka Kristiana Brektes saruna, pēc kuras noklausīšanās skolēni tika aicināti domāt un diskutēt par mākslinieka iedvesmas avotiem un kopsakarībām starp klasisko un laikmetīgo mākslā. Turpinājumā skolēniem tiek uzdots grupās apspriest konkrētu mākslas darbu atbilstību dažādiem kritērijiem uzņemšanai muzeja kolekcijā, ar kuriem iepazīstināja mākslas zinātniece, kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas ARSENĀLS vadītāja Elita Ansone. Noslēgumā kino un skatuves mākslas pētniece, publiciste un lektore Dārta Ceriņa stāstīja par pēdējā laika tendencēm mākslā. Nodarbībā uzsvars bija likts uz skolēnu personīgā viedokļa veidošanu un tā mijiedarbību ar citiem.

Pēc tiešsaistes mācību stundas skolotāja uzdeva skolēniem radošo darbu prezentācijas veidā ” Identitāte un laikmets mākslā 20.-21.gs.” Skolēniem bija jāizvērtē, jāanalizē, jāpamato savu viedokli par vizuālās mākslas iespējām izteikt konkrēta laikmeta kultūras vērtības, estētiskos priekšstatus un uzskatus, kas kopumā raksturo ne tikai personisko identitāti, bet ir raksturīga laikmetam kopumā.

Koncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija”

2022. gada 09. decembris

2022.gada 8.novembrī projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros 8. klašu skolēni apmeklēja koncertlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija”. “Es mīlu Tevi, Latvija” ir jauna, iedvesmojoši patriotiska koncertlekcija skolēniem visā Latvijā.

Tā ir veidota kā dziesmu spēle, kuras laikā skolēniem bija iespēja:

• izpētīt Latvijas mantojumu estrādes mūzikā;

• uzzināt jaunas lietas ne tikai par mūsu muzikālo mantojumu, bet arī citām kultūras vērtībām;

• kopā iepazīties ar folkloras mantojumu, noskaidrot, kā latvieši svin svētkus dažādos novados, izskaidrot ticējumus;

• no jauna atklāt lietas, ar kurām mūsu Latvijā visi varam lepoties.

Lekcija ir priecīga un patriotiska muzikāla spēle ar aktīvu auditorijas līdzdalību, un tās mērķis ir iedvesmot Latvijas jauniešus lepoties ar mūsu kultūras mantojumu.

Koncertlekcijā skanēja Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Renāra Kaupera, Marata Ogļezņeva un Ulda Marhilēviča radītā mūzika.

Koncertlekciju vadīja dziedātājs Mārtiņš Ruskis (Kanters) kopā ar grupu.

Paldies par iespēju noskatīties koncertlekciju!

Uzvaras daiļslidošanas sacensībās

2022. gada 06. decembris

Sveicam mūsu 9.b klases skolnieci Nikolu Fomčenkovu ar gūtajiem panākumiem starptautiskajās daiļslidošanas sacensībās: 2. vieta Tallin Trophy 2022 un 1. vieta 2022 Bosphorus Cup!

No sirds priecājamies un lepojamies ar tik augstajiem sasniegumiem!

Profesora Cipariņa kluba 2022./2023.m.g. 5.-7.klases skolēnu 1. kārtas rezultāti

2022. gada 02.decembris

Sveicam 6.b klases skolēnu Vadimu Orlovu ar 3. vietu LU Profesora Cipariņa matemātikas klubā 5.-7. klases skolēnu 1. kārtā un vēlam labus panākumus 2. kārtā!

Paldies matemātikas skolotājai Jūlijai Dzigovskai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Rīgas 89.vidusskolas 7. latviešu valodas 3.-4. klašu atklātā konkursa rezultāti

2022. gada 02. decembris

Sveicam Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 7. latviešu valodas 3.-4. klašu atklātā konkursa laureātus!

3. vieta - Anastasija Kudesova (3.e) - skolotāja Alla Serdjukova

3. vieta - Andrejs Krekovs (4.a) - skolotāja Solveiga Gabliņa

atzinība - Andrejs Kovaļenko (3.d) - skolotāja Alla Serdjukova

atzinība - Sofija Gorjačova (4.a) - skolotāja Solveiga Gabliņa

Paldies latviešu valodas skolotājām par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Digitāli muzikāls dzīvesstāsts "Elsbergs - divos naktī…"

2022. gada 01. decembris

12. b klases skolēni padziļinātā kursa “Latviešu valoda un literatūra II“ ietvaros 3.novembrī noskatījās video stāstu par dzejnieku Klāvu Elsbergu “Elsbergs – divos naktī”. Apgūstot padziļināto kursu un lasot N .Ikstenas romānu “Mātes piens”, skolēni veica pētījumu “Teksts un personības“ , aktualizējot K. Elsberga tēlu romānā un pētot K. Elsberga stāstu, nozīmi deviņdesmito gadu kultūrkontekstā.

Video stāsts tapis programmā "Latvijas skolas soma".

Video stāstā ietverti fakti no Klāva Elsberga dzīves, gan viņa rakstītās vēstules, gan dzeja, kas ietērpta popmūzikai un repam raksturīgās krāsās, izsakot gan tiešus pārdzīvojumus, gan filozofiskas pārdomas.

Sinerģija starp autentiskumu un mūsdienām aptver trīs galvenās tematiskās līnijas – realitāti, radošas personības iekšējo pasauli un, protams, mīlestību, kas atklājas uz Elsberga dzīves laika vēsturiskā konteksta fona.

Skolēni pēc video stāsta noskatīšanās rakstīja: “Emocionāls, sirsnīgs , patiess, muzikāls , izzinošs. Stāsts, kurš arī pasaka daudz sentenču, bet svarīgākā no tām ir izpratne par dzeju, literatūru un laiku, par to, ka mēs jau arī šobrīd dzīvojam dzejā, katrs savā un katrs citādi.”

Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Svina garša”

2022. gada 01. decembris

2022. gada 8. novembrī projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros 11.kašu skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Svina garša”.

1940. un 1941. gadā Latvijā straujā tempā nomainās lielvalstu varas, un latviešu puisis Matīss no Torņakalna, kurš nevēlas karot ne vienā, ne otrā frontes pusē, mēģina būt malā. Protams, tas neizdodas. Nepieciešamība izdzīvot frontes aizmugurē, uzdzīve un andelēšanās ar kreiso preci, pirmā sastapšanās ar mīlestību, nodevību, nelietību, žēlsirdību, un svina garša mutē. Gan no nomaldījušās lodes, gan no tā, kas notiek ar Latviju. Tēma - cilvēka izvēle: uzņemties atbildību par savu dzīvi un rīcību laikā, kad nav skaidrs nekas, vai arī ļaut sevi samalt; saglabāt cilvēcīgo vai klausīt okupācijas varu diktētajam; palīdzēt cilvēkam vai uzgriezt tam muguru.

Vasarā skolēni lasīja M. Bērziņa romānu “Svina garša”, analizēja to septembrī. Izrādes noskatīšanās veicina pilnveidot prasmes – salīdzināt, argumentēt, izprast, prasmi klausīties, iejusties, analizēt neverbālos saziņas līdzekļus, saskatīt un realizēt dažādas caurvijas.

Skolēnu atsauksmes pēc izrādes:

· Labi palīdzēja izprast notikumus avīžu, fotogrāfiju attēlojums uz lielā ekrāna.

· Ko tādu nekad nebiju redzējis – gan lugas tēmu, gan dekorāciju veidu( izbraucamie grāmatplaukti).

· Dažkārt nevarēja dzirdēt aktieru run.u

· Pārliecinoši tika parādītas meitenes, kuras bija kopā ar Matīsu.

· Matīsā visu laiku ir iekšējais konflikts – ienīst, atriebt vai piedot?

· Lugas beigas bija briesmīgas – cilvēki tika ļoti pazemoti, viņiem atņemts viss.

· Ja nebūtu iepriekš izlasījis romānu, būtu grūtāk izprast izrādi.

· Cīņas ainas nebija pārliecinošas, bet izrādē jau laikam citādāk to nevar parādīt.

Muzeja “Ebreji Latvijā” nodarbība skolā

2022. gada 01. decembris

Projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros 2022. gada 14.novembrī 11.klašu skolēni apmeklēja muzeja “Ebreji Latvijā” nodarbību “Ievērojamas ebreju personības pirmskara Latvijā”, veltītu Latvijas ebreju lomai un ieguldījumam Latvijas Republikas attīstībā 1920.-30. gados.

Nodarbības mērķis - veidot priekšstatu par Latvijas kultūru daudzveidību un nacionālo minoritāšu lomu tajā, izvērtējot ebreju ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Nodarbības gaitā skolēni varēja iepazīties ar izcilām personībām – ebrejiem, kas pirmskara Latvijā darbojās dažādās jomās, gūstot atzinību gan savu līdzgaitnieku vidū, gan plašākā sabiedrībā. Skolēniem bija iespēja pašiem izpētīt dažādu cilvēku likteņus.

Vasarā skolēni lasīja M.Bērziņa romānu “Svina garša”, analizēja to septembrī, 8. 10. apmeklēja Latvijas Nacionālajā teātrī izrādi “Svina garša” un kā turpinājums bija dziļāka šo notikumu izzināšana muzeja “ Ebreji Latvijā” nodarbības laikā. Pasākumu posms noslēgsies ar spēlfilmas “Tēvs nakts” noskatīšanos.

Skolēni paplašināja izpratni par ebreju devumu Latvijas valsts attīstībā un pirmskara Latvijas ebreju kopienas dzīvi, kā arī mācījās veidot, noformēt plakātu un argumentēt, radoši darboties grupās, prezentēt savu darbu auditorijas priekšā.

Radošā darbnīca “Mana runa pārliecina”

2022. gada 01. decembris

Projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros 14.novembrī 9.c klases un 10.klašu skolēni apmeklēja pasākumu “Mana runa pārliecina”.

Pasākuma mērķis bija iepazīties ar publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipiem, uzzināt par stratēģijām, kā pārvarēt bailes, kā ieinteresēt publiku un noturēt uzmanību, kā veidot saturu un paust viedokli, kā gūt reālu pieredzi, praktiski uzstājoties. Pieredzējuša pasākumu vadītāja un improvizatora Krišjāņa Berķa vadībā, balstoties uz improvizācijas teātri, meistarklasēs pārbaudītiem uzdevumiem, kā arī caur smiekliem un jokiem skolēni radošajā darbnīcā ieguva priekšstatu, kas ir publiskā runa, kā pārvarēt bailes, paust viedokli, ieinteresēt publiku un noturēt tās uzmanību. Nodarbības sākumā lektors aicināja iepazīt vienam otru ar jautru spēļu palīdzību, trenējot acu kontaktu un atmiņu. Skolēniem tika doti praktiski padomi, kā veiksmīgi uzstāties klausītāju priekšā, kā stāvēt, cik tālu no publikas atrasties. Interesanti bija arī pašiem visas jaunās iemaņas izmēģināt, uzstājoties vienaudžu priekšā. Tāpat darbnīcā tika veltīts laiks klausīšanās kultūrai, kura arī nav mazsvarīga. Nodarbībās apgūtās prasmes noderēs uzstājoties ar publisko runu un radošajiem darbiem, aizstāvot savas izveidotās prezentācijas.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: pcvs@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit