Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Blogs

ERASMUS+ skolas sadarbības projekts “Developing Entrepreneurial Skills while at School”

2022. gada 21. aprīlis

Rīgas Purvciema vidusskolas 11. un 12. klašu skolēni piedalījās Eiropas Savienības Izglītības, mācību, kultūras un sporta programmas ERASMUS+ skolas sadarbības projekta “Developing Entrepreneurial Skills while at School” mobilitātē no 2022. gada 26. martā līdz 03. aprīlim Palermo, Itālijā.

Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbības prasmes jauniešiem pilnveidojot viņu pašapziņu, nodrošināt ar prasmēm, zināšanām un attieksmēm, kuras vajadzīgas, lai veidotu Eiropā uzņēmējdarbības kultūru.

Darbojoties projektā skolēni ieguva iespēju praktizēt angļu valodu internacionālā vidē, ieguva vispārīgu informāciju par uzņēmējdarbību, ne tikai mainīja domāšanas veidu, bet arī apguva tādas prasmes, zināšanas un attieksmi, kas ir būtiskas uzņēmējdarbības kultūras pilnveidē, paplašināja savas zināšanas par kultūras vērtību daudzveidību visā Eiropā, iepazina apmeklēto valstu skaistumu, satika jaunus draugus un paplašināja savu kultūras redzesloku.

Skolēnus uzņēma Erasmus+ projekta partnerskola Palermo, Italijā - Instituto Superiore Statale "Mario Rutelli", kas ir vidusskola un tehnikums ar trim izglītības jomām: Būvniecība - vide un teritorija, tūrisms un dabaszinātnes. Mario Rutelli skolotāji ir inovatīvi, mudina skolēnus mācīties, strādāt un risināt ikdienas problēmas. Skola savu uzmanību pievērš jaunatnes iespējam, atbalstot ikvienu līdzdalību sociālajā dinamikā. Lai to stiprinātu, skola organizē seminārus, izglītojošas apmācības, jauniešu apmaiņas un darbnīcas. Rīgas Purvciema Vidusskolas skolēni pārstāvēja savu skolu, prezentēja savu valsti un savu darbu Erasmus projektā un sniedza atsauksmi, dālijās ar savu pieredzi ar saviem klases biedriem.

Karjeras nedēļā – ar skatu uz IKT un nākotnes profesijām

2022. gada 20. aprīlis

No 11. līdz 14. aprīlim notika Karjeras nedēļa 2022 ar saukli “IKT tavai karjerai”, kas bija veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu dažādu nozaru pārstāvju stāstus.

Gandrīz visi mūsu skolas audzēkņi piedalījušies vairākos radošos un atraktīvos karjeras pasākumos.

Karjeras nedēļa bija atklāta ar Valsts Robežsardzes koledžas pārstāvju prezentāciju par profesiju “Robežsargs” un kinologa darbu. Pārstāvji no Transporta un Sakaru institūta (TSI), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Rīgas biznesa skolas (RBS) stāstīja skolēniem par svarīgām darba tirgū prasmēm, mākslīgo intelektu, robotiku, radošumu uzņēmējdarbībā. ,p>Savas digitālās prasmes, skolēni varēja attīstīt veidojot radošas prezentācijas, infografikas, TIK TOK video par nākotnes profesijām un prezentējot tās klases stundās.

Lai skolēnos raisītu interesi par profesiju daudzveidību un velmi tās tuvāk iepazīt, sākumskolas audzēkņi zīmēja un veidoja kolāžus par dažādām profesijām, bet pamatskolas un vidusskolas audzēkņi piedalījās konkursā par labāko profesijas instalāciju pie kabineta durvīm.

Tapāt aktu zālē skolēni varēja iepazīties ar robotiem un paspēlēt ar tiem. Kā arī bibliotēkā apmeklēt izstādi “IKT. Izglītība un profesijas”.

14. aprīlī vidusskolas audzēkņiem tiešsaistes pasākumā “Satiec savu profesionāli” bija iespēja satikties un iepazīties ar dažādu nozaru profesionāļiem no finanšu, mākslas, medicīnas, uzņēmējdarbības, žurnālistikas, jurisprudences, zinātnes un IT jomām, uzzināt par viņu karjeras veidošanas būtiskiem aspektiem, profesijas saturu un uzdot interesējošus jautājumus.

Rīgas pilsētas 48.latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posma 11.-12.klasēm rezultāti

2022. gada 12. aprīlis

Vēlamies izteikt milzīgu pateicību par veiksmīgu piedalīšanos un ļoti labiem rezultātiem Rīgas pilsētas 48.latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posmā 11-12. klasēm:

Marija Vasiļjeva 11.a - 2. vieta

Jekaterina Trubarova 12.a - 3. vieta

Gabriela Sinkoviča 11.a - atzinība!

Paldies latviešu valodas skolotājām Gitai Pohevicai un Regīnai Bonderei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Mūzikas un mākslas nedēļa: “Tās ir mūsu krāsas, kurās savu dienu krāsojam…” pasākumi

2022. gada 8. aprīlis

Ieskandinot un iekrāsojot šo pavasari, Rīgas Purvciema vidusskola krāšņi un skanīgi nosvinēja mākslas un mūzikas nedēļu “Tās ir mūsu krāsas, kurās savu dienu krāsojam”.

Ar putnu čalām mostas pavasaris un mostas krāšņā pasaule - no pumpuriem dīgst pirmās zaļās lapiņas, caur zemi spraucas laukā rozā, dzeltenie un sarkanie krokusi, meža zaļās sūnās uzplaukst baltās un zilās vizbules… arī visa skola katru dienu iekrāsojās citā krāsā.

Sākumskolas skolēni lasīja I.Ziedoņa “Krāsainās pasakas”, minēja mīklas par krāsām un paši tās izdomāja, zīmēja mūsu brīnišķīgo pasauli krāšņās līnijās. Mūzikas stundās atklāja, ka katrai notij ir sava nokrāsa un tonalitāte un kopā ir krāšņa un skanīga melodija.

Mūzikas stundās ieskanējās daudzbalsīgās balsis dziesmā „Tikai tā” - “…Tās ir mūsu krāsas, kurās savu dienu krāsojam…” (G.Rača vārdi, U.Marhiļēviča mūzika). Izdziedātas latviešu tautasdziesmas par krāsām un saklausītas simfoniskajā orķestrī mūzikas instrumentu skanējuma nokrāsas.

Šajā nedēļā skolā atklājām Vilhelma Purvīša jubilejas gadu. Purvīša 150. jubileja ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2022. gadā. Mācību priekšmetā kultūras pamati vidusskolas skolēni (10.a un 11.b klases) pētīja gleznotāja māksliniecisko mantojumu. Iepazinās ar vecmaistaram raksturīgiem motīviem, to radītajiem ainaviskajiem tēliem un noskaņas stilistisko daudzveidību.

Tika atklāta skolēnu radošo darbu izstāde “Purvītis”.

Vilhelma Purvīša vārds ir saistīts ar “Purvīša balva” konkursu, kurā novērtē izcilākos sasniegumus Latvijas profesionālajā vizuālajā mākslā. Skolēni veidoja prezentācijas, iepazinās ar mūsdienu laikmetīgo mākslu, izvirzīja savus favorītus.

Skolas turnīrs volejbolā 2022

2022. gada 8. aprīlis

Skolas volejbola turnīra 2022 rezultāti:
1. vieta - 12.a klases komanda
2. vieta - 9.b klases komanda
3. vieta - 12.b klases komanda
4. vieta - 11.a klases komanda

Apsveicam uzvarētājus un paldies turnīra organizatoriem!

Radošā darbnīca “Mana runa pārliecina”

2022. gada 7. aprīlis

Rīgas Purvciema vidusskolā notika projekta “Latvijas skolas somas” pasākums, radošā darbnīca “Mana runa pārliecina” 10., 11.klases skolēniem.

Radošajā darbnīcā pieredzējuši pasākumu vadītāji un improvizatori Krišjānis Berķis, Dzintars Rožkalns, balstoties uz improvizācijas teātrī un publiskās runas meistarklasēs pārbaudītiem uzdevumiem, jauniešiem piedāvāja caur smiekliem un uzdevumiem apgūt publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipus. Radošā darbnīca ir praktiska – pēc improvizatoru piemēra jauniešiem bija iespēja uz brīdi pašiem būt aktieriem un improvizēt. Katrs uzdevums tika papildināts ar konkrētu tehniku, kuru jaunieši var izmantot arī ikdienas komunikācijā - klausīšanas, stresa pārvarēšana, runas stils, ķermeņa kustība, vārdu krājums, intonācija u.c. Skolēni iepazinās ar aktuālajām skatuves mākslas tendencēm un pilnveidoja prasmi uzstāties dažādām auditorijām ar atšķirīgu runas kultūru.

Skolēnu atziņas pēc pasākuma, atbildot uz jautājumu, vai bija noderīgi:

*sapratu, ka nav tik traki iziet pūļa priekšā un stāstīt kaut ko svarīgu,
*stunda bija kā spēle, un bija laba latviešu valodas lietošanas pieredze,
*bija noderīgi attīstīt improvizāciju un skaisti veidot savu runu, mācīja būt drosmīgiem uz skatuves, komunicēt ar Krišjāni,
*tika labi attīstītas sadarbības prasmes,
*pārbaudīju savu spēju runāt publikas priekšā, ātri izdomāt runu,
*apliecinājums, ka “pakrist” publikas priekšā ir normāla parādība, jāspēj tikai izlabot savas kļūdas.

Paldies Krišjānim Berķim un Dzintaram Rožkalnam par radošo darbnīcu!

Virtuālās realitātes nodarbībā “Mūzika un skaņa”

2022. gada 7. aprīlis

2022. gada 6.aprilī Rīgas Purvciema vidusskolas 9. klašu skolēniem mūzikas stundā, bija lieliska iespēja piedalīties virtuālās realitātes nodarbībā “Mūzika un skaņa”.

Šo nodarbību iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros, piedāvā SIA "P.N.R."

Nodarbību vadītāji aicināja skolēnus mācību stundu pavadīt mūzikas virtuālajā pasaulē. Skolēni atkārtoja mūzikas vēsturi, iepazinās ar mūziku un skaņu arī no fizikas skatu punkta, ka arī ar Latvijā radītu piemēru, kurā ar tehnoloģiju palīdzību apvienota mūzika, virtuālā realitāte un stāsts par Latvijas dabu.

Izzinoša nodarbība “Māksla un zinātne arhitektūrā”

2022. gada 4. aprīlis

2022. gada 1. aprīlī Latvijas Skolas somas ietvaros Rīgas Purvciema vidusskolas 6. klašu skolēniem bija lieliska iespēja piedalīties klātienes izzinošā nodarbībā “Māksla un zinātne arhitektūrā”.

Nodarbības mērķis bija parādīt, ka arhitektūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai ir vajadzīgas pamatīgas zināšanas par materiālu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām un vides ietekmi uz tiem. Skolēni tika iepazīstināti kādi ir apdares materiāli un krāsas arhitektūrā. No kā ir atkarīga kultūrvēsturisko pieminekļu krāsu noturība vides ietekmē. Skolēni uzzināja – kāpēc Brīvības tēls Brīvības piemineklī ir zaļš? Kāpēc Brīvības pieminekļa zvaigznes un Pēterbaznīcas gailis ir apzeltīti? Ieguva zināšanas elastības un vibrācijas ietekmi uz konstrukcijām. Skolēni ar lielu aizrautību vēroja dažādus eksperimentus un klausījās nodarbības vadītāja stāstījumā.

Skolēnu atsauksmes: Aleksandra atzīst: “Я узнала из чего на самом деле состоят архитектурные сооружения. Узнала новые химические реакции”.

Viktorija atzīst: “Я узнала про строение скульптур и то, что многие профессии связаны с химией и искусством”.

Milāna atzīst: “На этом мероприятии я узнала много нового про медь, раньше я не знала, что медь может менять цвета”.

Martina atzīst: “Я узнала много нового про свой город и его достопримечательности. Меня очень удивили эксперименты!”.

Rīgas Olimpiskā diena un Olimpiskāis mēnesis 2022

2022. gada 28. marts

Pasākumus Rīgas Olimpiskā diena un Olimpiskais mēnesis 2022 rīko ar mērķi godināt Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas 100 gadadienu.

Pasākumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar LOK un mācību iestādēm.

Pasākuma norises vieta un laiks, nosacījumi, dalībnieki, programma:

  • Olimpiskais mēnesis no 2022.gada 23.marta līdz 2022.gada 23.aprīlim;
  • Olimpiskās dienas rīta vingrošana 2022.gada 22. aprīlī plkst.10.00. Vingrošanas kompleksa video un tā apraksts tiks ievietoti LOK tīmekļvietnē www.olimpiade.lv.

Dalība Pasākumā ir brīvprātīga.
Pasākums notiek saskaņā ar mācību iestādes izstrādāto nolikumu, kurā var būt iekļauti:

  • sportiskās aktivitātes, kuras rīko Iestādes sporta organizatori, nosakot aktivitāšu veidus, vecuma grupas un vērtēšanas kritērijus;
  • aktivitātes, kas popularizē Olimpisko kustību (tikšanās ar olimpiešiem, viktorīnas, konkursi, izstādes u.c.);
  • zīmējumu konkurss “Apsveikums Latvijas Olimpiskajai komitejai 100. dzimšanas dienā” pirmsskolas izglītības iestādēm un 1.-4. klašu grupai. Darbi tiek zīmēti uz A4 formāta lapas;
  • eseju konkurss “Kāpēc man ir svarīgas Olimpiskās vērtības” vai “Vēstule nākamas simtgades Olimpiešiem” 5. - 9. un 10.-12. klašu grupai. Esejas apjoms līdz 750 vārdiem.

Latvijas skolēnu 46. Zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

2022. gada 24. marts

Latvijas skolēnu 46. Zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti:
Zinātniski pētnieciskais darbs valodniecībā un literatūrzinātnē “Birokrātija pirmskolas izglītības iestādēs: Māra Bērziņa romāna “Aizliegtais pianīns” piemērs” ieguva III. pakāpi. Autore ir 12.a klases skolniece Arnella Brunovska, darba vadītāja – latviešu valodas un literatūras skolotāja Regīna Bondere.

Apsveicam Arnellu ar labu rezulātu un paldies Regīnai Bonderei par veiksmīgu zinātniski pētnieciskā darba vadīšanu!

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: pcvs@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit