Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

Par latviešu valodas nedēļu

2017. gada 9.-17. novembris

Šogad skolā no 9. novembra līdz 17. novembrim norisinājās Latviešu valodas un literatūras nedēļa, kas bija veltīta LR proklamēšanas 99. gadadienai.

Šajās svētku dienās tika organizētas jēgpilnas, saturīgas, tematiskas izstādes, kurās varēja vērot gan skolēnu radošo izpausmi, gan gūt informāciju par Latvijai nozīmīgiem vēsturiskiem brīžiem. Paldies Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam par piedāvāto ekspozīciju " Latvija brīvības cīņās. 1918.-1920.", skolas klašu kolektīviem, kuri piedalījās skolas rīkotajā fotogrāfiju izstādē  "Mēs Latvijai", par 10. klašu skolēnu radošumu izstādē  "Spēle… un desmit", par 8. klašu skolēnu izstādi "Mēs - Latvijai" un daudzām citām.

Skolotāja I.Nahalova kopā ar 8. klašu skolēniem organizēja "Radošo darbnīcu", kurā ne tikai gatavoja rotājumus, bet arī veica apdāvināšanas akciju, ciemojoties pie sākumskolas skolēniem. Tika organizētas radošas atklātās stundas, olimpiādes, pasākumi, koncerti, kuros piedalījās visas skolas klašu grupas. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājiem par aizraujošo un jēgpilno nedēļas norisi, paldies skolēniem par aktīvo dalību, paldies klašu audzinātājiem un citu priekšmetu skolotājiem, kuri iesaistījās nedēļas norisē!