Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

неделя латышского языка

Par latviešu valodas nedēļu

2017. gada 9.-17. novembris

Šogad skolā no 9. novembra līdz 17. novembrim norisinājās Latviešu valodas un literatūras nedēļa, kas bija veltīta LR proklamēšanas 99. gadadienai.

Šajās svētku dienās tika organizētas jēgpilnas, saturīgas, tematiskas izstādes, kurās varēja vērot gan skolēnu radošo izpausmi, gan gūt informāciju par Latvijai nozīmīgiem vēsturiskiem brīžiem. Paldies Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam par piedāvāto ekspozīciju " Latvija brīvības cīņās. 1918.-1920.", skolas klašu kolektīviem, kuri piedalījās skolas rīkotajā fotogrāfiju izstādē  "Mēs Latvijai", par 10. klašu skolēnu radošumu izstādē  "Spēle… un desmit", par 8. klašu skolēnu izstādi "Mēs - Latvijai" un daudzām citām.

Margaritai Stārastei 100 Gadu Jubileja!

30 января 2014 года

2014. gada 2.februārī bērnu grāmatu autorei un māksliniecei Margaritai Stārastei aprit 

100 gadi. Visa mākslinieces daiļrade ir veltīta bērniem. Jau vairākas mazo lasītāju 
paaudzes ir izaugušas un iepazinušas brīnišķo un noslēpumaino grāmatu pasauli tieši 
ar Margaritas Stārastes grāmatām. Tās atradīsim katrā mājā, bibliotēkā un skolā. Tās 
tiek lasītas un pārlasītas, vēl un vēl.Pasaku tēli – koki un dzīvnieki, smaidošas puķes un saulīte, sīkie kukainīši, pintiķi un
rūķi, Labrencis, lācēni Čips un Čaps, Knīpucis, Sārtulis, Zeltīte un Zīļuks…
Ak, pasaku tēlu un varoņu ir tik daudz, ka visus nenosaukt!
Māksliniece apbalvota ar Pastariņa prēmiju (1982), ir Triju Zvaigžņu ordeni (1999). Par bērniem veltīto mūžu 2010. gadā viņa saņēma medaļu „Margaritas Stārastes balva”.
Taču visi, visi 2.februārī posīsies sveikt savu Mākslinieci jubilejā. Tuntulītis izceps 
visgardāko kliņģeri, Knīpucis, nu jau iemācījies lasīt, skaitīs dzejoli, Dūrieniņš pašūs 
viskrāšņākos svārkus un Miega melderis aiznesīs vismīļākos sveicienus Jubilārei!
Lai visu mūsu sirsnīgie vēlējumi un ikviena lasītāja smaids stiprina Mākslinieci!
Daudz daudz sveicienu JUBILEJĀ!

Неделя Латышского Языка

16 января 2014 года

 

 

 

12 ноября в нашей школе прошла олимпиада по латышскому языку для 5 - 6 классов. Участвовали 37 учеников. Поздравляем победителей:

 

5.klase:

1.vieta Natālija Vernere 5.b

2.vieta Poļina Makarova 5.d

3.vieta Marija Marusčaks 5.b

3.vieta Dana Nikolajenko 5.d

Atzinība Anna Marcinkeviča 5.c

Atzinība Elīna Nahalova 5.b

 

6.klase:

1.vieta Pāvels Kļimičevs 6.c

2.vieta Aleksandrs Borisovs 6.d

3.vieta Melisa Beitika 6.b

3.vieta Dāniels Popovs 6.a

3.vieta Jelizaveta Vlasenko 6.d

Atzinība Katarīna Gurkina 6.a

Atzinība Ņikita Paņkovs 6.d

Atzinība Ēriks Sadovskis 6.c

Огромное спасибо нашим учителям I. Gobai, I.Vīksnai, I. Dundurei, V. Jēgerei , I. Nahalovai за подготовку!