Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

день учителя

Skolotāju diena 2019

2019. gada 5. oktobris

5. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena, kas pēc Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvas 1994. gadā tika pasludināta par starptautisku svinamo dienu. Katru gadu cilvēki visā pasaulē šajā dienā tiek aicināti apsveikt savus skolotājus, lai pateiktos viņiem par ieguldīto darbu katra individuālajā un visas sabiedrības attīstībā.
Dārgie Skolotāji!
Lai Jums prieks un lepnums būt par skolotāju - gan svētkos, gan ikdienā!
Lai pietiek spēka, enerģijas un mīlestības katrai dienai un katram bērnam!

Fotogrāfijas šeit

Skolotāju diena 2018

2018. gada 7. oktobris

Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts. Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj bērniem ne vien jaunas zināšanas un prasmes, bet arī dzīves patiesības un gudrības.

Sveicam Rīgas Purvciema vidusskolas pedagogus svētkos! Vēlam dzīvesprieku un neizsīkstošu enerģiju ikkatrā stundā, ikkatrā dienā!

Skolotāju diena

2017. gada 29. septembris

Ļoti cienījamie un dārgie Skolotāji!

Sirsnīgi sveicam Jūs Skolotāju dienā!

Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
Un mīlestība nāk.

Ik skolotājs ir burvis
Un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot,
Caur gadsimtiem spēj iet.

Bildes šeit

 

День Учителя / День Самоуправления

 5 октября 2014 года

Всемирный день учителей был учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. В этот день в 1996 году созванная ЮНЕСКО и Международной Организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей. Всемирный день учителей входит в систему всемирных и международных дней ООН. Этот день призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии лчности. Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей, иногда отмечается отдельный национальный День Учителя.

В нашей школе ежегодно отмечается этот день. Наша Ученическая Дума в очередной раз порадовала учителей прекрасной организацией дня самоуправления.

Ещё раз с праздником, дорогие учителя! А фотографии можно посмотреть здесь: http://rpg.lv/node/1460