Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

projekts

Metodiskā pēcpusdiena IAC projekta "Satikt" ietvarā sadarbībā ar Rīgas 84.vidusskolas kolēģiem

2024. gada 08. februāris

2024.gada 7. februārī skolā tika organizēta metodiskā pēcpusdiena “Atbalsts dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības prakses īstenošanā vietējā kopienā”, kas notika IAC projekta "Satikt" ietvarā. Projekta aktivitāte Pāru mācības jeb projekta pieredzes/labās prakses popularizēšana savām sadarbības skolām notika kopā ar piecpadsmit Rīgas 84. vidusskolas kolēģiem.

Pieredzes seminārā tika runāts par pilsoniskās izglītības vietu pilnveidotajā izglītības saturā dažādās mācību jomās, akcentējot klases audzinātāja darbu, sociālo zinību un vēstures, kā arī latviešu valodas un literatūras mācīšanu. Tika akcentēta pilsoniska sabiedrība un dzīves kvalitāte, dzīves kvalitāte vietējā kopienā, sociālās atstumtības riskiem pakļautās grupas sabiedrībā, vietējā sabiedrībā mazāk pārstāvēto grupu identificēšana interešu pārstāvniecībai.

Rīgas 84.vidusskolas kolēģi, izvērtējot metodiskās pēcpusdienas ieguvumus, atzina, ka ir guvuši daudz jaunu ideju klases stundām, sociālo zinību un latviešu valodas,literatūras stundām; ka ir apbrīnojami tas, kā skolēniem dažādu aktivitāšu rezultātā rodas izpratne, ka viņi var ietekmēt sabiedrību, padarīt to pieņemošāku.

Pēcpusdienas noslēgumā tika domāts jau par kopīgiem sadarbības projektiem gan pilsoniskās līdzdalības virzienā, gan arī mācību priekšmetu jomās.

Paldies pozitīvajiem, darbīgajiem Rīgas 84. vidusskolas kolēģiem!

Paldies IAC par piedāvātajiem dažādiem sadarbības rīkiem!

IAC projekta „Satikt” pirmais reģionālais seminārs mūsu skolā

2023. gada 10. novembris

2023. gada 9. novembrī mūsu skolā tikās trīs IAC projekta "Satikt" skolas (Liepājas Liedaga vidusskola, Liepājas Rietumkrasta vidusskola un Rīgas Purvciema vidusskola), lai atbildētu uz vairākiem jautājumiem projekta ietvaros. Piemēram, kā veicies ar programmas materiālu izmēģināšanu klasēs, kuras tēmas bija īpaši noderīgas, kā veicies ar mazāk aizsargāto sabiedrības grupu izpēti un atbalsta plānošanu, kādus izpētes instrumentus izmantojām, lai vairāk uzzinātu par izvēlēto sabiedrības grupu un tās vajadzībām un kādi ir izpētes secinājumi.

Seminārā piedalījās IAC vadītāja Iveta Vērse, bet nodarbības vadīja Daina Zelmene un Ingūna Irbīte.

Seminārā dalījāmies pieredzē par jau paveikto pilsoniskās līdzdalības projekta īstenošanas gaitā, pārrunājām veiksmīgākās izpētas un darba metodes, skolotāji un skolēni kopā diskutēja par iekļaujošās izglītības iespējām savās skolās, izmantojot SVID analīzi , domāja par iekļaujošās izglītības  veiksmēm, neveiksmēm, iespējām un  draudiem savās skolās.

Sakām milzīgu paldies IAC komandai komandai par nozīmīgu sabiedrības un izglītības  jautājumu un problēmu aktualizēšanu, virzīšanu uz domāšanu par sev svarīgo, par to , ko darām un varētu darīt citā šķērsgriezumā, par iespēju gūt jaunus draugus un sadarbības partnerus.

Rīgas jauniešu iniciatīvu centra "Kaņieris" līdzdalības projekts

2023. gada 30. augusts

Mūsu 11. un 12. klašu skolēni no 22. līdz 24. augustam piedalījās Rīgas jauniešu iniciatīvu centra "Kaņieris" līdzdalības projektā.

Publikācija par projektu FB

Fotogrāfijas

n/a

Dalība MOT programmā

2023. gada 23. augusts

Ar prieku paziņojam, ka no 2023. gada 1. septembra Rīgas Purvciema vidusskolā MOT programma tiks īstenota 7.klašu grupā. Kas ir MOT programma? MOT ir pusaudžu motivācijas programma, kuru MOT aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994.gadā ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. MOT koncepta pamatā ir vēlme veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi - drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt nē. MOT koncepts tiek nodots lietošanai skolās uz sadarbības līguma pamata. Vairāk informācijas mājas lapā mot.lv

2023. gada augustā Rīgas Purvciema vidusskolas skolotāji un skolas absolvente piedalījās Latvijas MOT komandas treneru apmācībās. Notika iepazīšanās ar MOT filozofiju, vēsturi, misiju, vīziju un programmas īstenošanu skolā.

Starptautiskais apmaiņas projekts "Fêtons l'Europe"

2023. gada 16. jūnijs

Par godu Eiropas Parlamenta 70 gadu jubilejai apmēram 1000 Eiropas skolēnu no 27 Eiropas Savienības valstīm piedalījās starptautiskajā apmaiņas projektā "Fêtons l'Europe" Alzasā, Francijā, kuru organizēja "La Collectivité Européenne d' Alsace".

Mūsu skolas skolēniem bija kolosāla iespēja piedalīties šajā projektā: 6. un 8. klašu 13 skolēni ar projekta koordinatori franču valodas skolotāju Irinu Akimovu, angļu valodas skolotāju Ludmilu Vjazmitinu un krievu valodas skolotāju Olgu Aleksejeva bija laipni uzņemti Alzasā, Francijā no 2023. gada 28. maija līdz 3. jūnijam.

Eiropas Parlamentā visi dalībnieki dziedāja Eiropas Savienības himnu "Oda priekam", kā arī citas dziesmas.

Projekta darbs tiek plānots 2 gados. Nākamajā mācību gadā mūsu skola gaida ar vizīti savus draugus no Francijas.

Paldies projekta organizatoriem "La Collectivité européenne d' Alsace" un projektā koordinatorei Irinai Akimovai par iespēju piedalīties šajā interesantajā projektā.

Fotogrāfijas no projekta

https://www.alsace.eu/actualites/fetons-l-europe-un-rendez-vous-a-revivr...

 

IAC projekts "Satikt"

2023. gada 25. maijs

IAC projekta “Satikt” ietvaros Rīgas Purvciema vidusskolas 6. klašu skolēniem bija pirmās pilsoniskās līdzdalības mācības “Iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības nozīme un iespējas”.

Aprīlī tika aprobēts IAC materiāls “Manas labā pilsoņa superspējas”. Skolēniem bija iespēja aizdomāties par savu pilsonisko identitāti kā arī veicināt savu izpratni par sabiedrības vērtību kopumu. Kopā aprobācijā piedalījās 106 skolēnu.

Pēc skolēnu domām pilsoņa superspējas ir laipnība, izpalīdzība, viņš seko līdzi notikumiem Latvijā, ir pieklājīgs un gudrs, drosmīgs, viņš ir draudzīgs, ciena un godā savus senčus, centīgs, godīgs.

24.maijā 6.a klase kopā ar klases audzinātāju Alīnu Aldagu tikās ar servisa suņu biedrības TEODORS biedriem un viņu četrkājainajiem palīgiem biedrības telpās, lai uzzinātu kāda ir cilvēka ar redzes invaliditāti ikdiena, cik ļoti noderīgs ir suns pavadonis, kā tiek veikta suņa pavadoņa apmācība.

Paldies kinoloģei Zaigai Kļaviņai, ka arī Viktoram Sergejevam, Ričardam Pavlovskim par interesanto nodarbību!

Projektu „Satikt” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un plašāka informācija par projektu pieejama šeit

Fotogrāfijas no pasākuma

Koncerts "Mēs ģimene"

2023. gada 15. maijs

2023.gada janvārī Rīgas Purvciema vidusskola sāka dalību IAC (Izglītības attīstības centrs) projektā "Satikt" (https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/), kura lielais mērķis ir veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību savā kopienā. Apzinot kopienas realitāti, atklājām sev servisa suņu biedrību TEODORS (https://www.teodors.org/news/), kas nesavtīgi, pašaizliedzīgi, ar milzīgu sirds degsmi un mīlestību palīdz cilvēkiem ar redzes invaliditāti, veicina cilvēku lielāku iekļaušanos sabiedrībā.

Vēloties atbalstīt TEODORU viņu cēlajā darbā, dāvājot svētku mirkli gan sev tuvākajiem cilvēkiem - mūsu ģimenēm, gan Teodoriešiem, aicinājām viņus viesos koncertā "Mēs ģimene". Viktors, TEODORA biedrs, koncerta atklāšanā un savā uzrunā sacīja, ka, atbildot uz jautājumu, kādā krāsā tev ir acis, viņš saka - melnā, jo viņa draugs un acis servisa suns Neira ir melns labradors. Koncerta viesi, biedrības TEODORS ļaudis, un viņu četrkājainie palīgi - Neira, Arčijs, Feja ir ļoti pateicīgi mūsu skolēniem par fantastisko, emocionālo un ģimenisko koncertu un izsaka milzīgu pateicību, ka esam aktualizējuši vērtīgo un nozīmīgo biedrības darbu, kā arī izsaka pateicību vecākiem par ziedojumiem, kas tika vākti koncerta laikā.

Paldies skolotājiem, dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem, vecākiem par iesaisti, līdzdalību un atbalstu! Darot labu - justies labi, pieteicām mūsu pasākumu ar šādu devīzi un priecājamies, ka spējam pasaulē vairot labo!

Pasākums tapis IAC projekta "Satikt" https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/ ietvaros (Pilsoniskās kompetences programmas “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut” par demokrātiju, cilvēktiesībām, iekļaujošu pilsonisko līdzdalību u.c. izstrāde un apguve).

Fotogrāfijas no koncerta

Pasākums "Ķīmijas pasaulē"

2023. gada 23. marts

2023. gada 7. martā Izglītības, mācību, kultūras apmaiņas programmas “Rīga(LV)-Graz(AU)” skolas sadarbības projektā ietvaros notika pasākums “Ķīmijas pasaulē”. 10.a klases skolēni prezentēja 6 aizraujošas darbnīcas viesiem no Austrijas un 8.a klases skolēniem – krāsainus ķīmiskos eksperimentus ("Nanomateriāli: nanosmiltis, nanoaudums", "Dedzinošās putas. Мagnija dedzināšana", "Krāsainie šķīdumi: indikatori, hromātu pāreja", "Krāsainas gaismas. "Vulkāns", "Zīmējumi uz piena", "Ziloņa pasta"). Ķīmijas skolotājas Tatjanas Sahno vadībā skolēni gatavoja un prezentēja dažādas ķīmiskās pārvērtības.

Visu skolēnu darbi bija radoši, interesanti un krāsaini. Īpašs paldies galvenajiem organizatoriem - 10.a klases skolēniem: Maksimam Flegontovam, Maksimam Mihailovam un Jekaterinai Pečkinai un 10.a klases audzinātājai Tatjanai Sahno.

Fotogrāfijas no pasākuma

Izglītības, mācību, kultūras apmaiņas programma “Riga(LV)-Graz(AU)”

2023. gada 22. marts

Rīgas Purvciema vidusskolas 10.a klases skolēni piedalījās Izglītības, mācību, kultūras apmaiņas programmas “Riga(LV)-Graz(AU)” skolas sadarbības projektā no 2023. gada 5. marta līdz 16.martam.

Projekta mērķis ir attīstīt un veidot starpkultūru saikni starp Latviju un Austriju, apgūt un popularizēt latviešu un vācu valodas, apmainīties un gūt jaunu pieredzi par mācīšanas tendencēm.

Septiņi 10.a klases skolēni 12 dienu garumā uzņēma vienaudžus no Austrijas(Grācas) un kopīgi ar viņiem pavadīja savu ikdienu skolā un arī ārpus tās. Tika sagatavota izglītoša un kultūrbagāta programma, kas norisinājās mūsu skolā un mūsu Rīgas pilsētā.

Darbojoties projektā skolēni ieguva iespēju praktizēt angļu, latviešu, vācu un krievu valodas internacionālā vidē, ieguva vispārīgu informāciju par Austriju un Grācu, ne tikai mainīja domāšanas veidu, bet arī apguva tādas prasmes, zināšanas un attieksmi, kas ir būtiskas Austriešu kultūras pilnveidē un apgūšanā, paplašināja savas zināšanas par kultūras vērtību daudzveidību visā Eiropā, iepazina Rīgas un tās apkārtnes skaistumu kopīgi ar Austrijas viesiem, satika jaunus draugus un paplašināja savu kultūras redzesloku.

Izsākam paldies mūsu RPV līderiem Jurijam Kļukinam un Margaritai Siņeļņikovai, mūsu pedagogiem Jeļenai Stepanovai, Olgai Aleksejevai, Jekaterinai Vasiļonokai, Margaritai Brozovskai, Margaritai Katkevičai, Tatjanai Šaldugai, Tatjanai Sahno, Olgai Bestčastanajai, Annai Petrenko, Ilonai Nahalovai, skolniecei A.Gromai (12.b).

Izsākam paldies 10.a klases skolēniem un viņu vecākiem par Austrijas viesu uzņemšanu un aktīvu līdzdalību projektā.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit