Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

projekts

Noslēdzies pirmais gads ar programmu MOT 7.klašu skolēniem

2024. gada 27. maijs

21.maijā tika piedzīvota sestā MOT nodarbība par tematu "Vērtīgs". Nodarbības mērķis - iepazīstot sevi, ir vieglāk apzināties sevi un apkārtējo vērtību.

Šogad septītie sešās nodarbībās apguva MOT vērtības: drosme dzīvot, drosme pateikt NĒ, drosme rūpēties.

Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos un drosmi aktīvi iesaistīties MOT piedāvātajās aktivitātēs visa gada garumā! Paldies arī 7.klašu vecākiem par atbalstu!

Paldies MOT treneriem Aļonai Berzinai, Jekaterinai Vasiļenokai, Olgai Aleksejevai un Alīnai Aldagai par skolēnu motivēšanu , iedrošināšanu un cilvēciskas, līdzvērtīgas attieksmes paušanu, runājot par MOT vērtībām!

Uzrunājot skolēnus par šī gada ieguvumiem MOT nodarbībās, atbildes bija dažādas un 93% aptaujāto skolēnu atbildēja, ka bija priecīgi piedalīties šajā programmā.

Par ko lika aizdomāties MOT nodarbības? Septītie saka:
-kā palīdzēt klasesbiedriem justies labāk,
-vai tiešām ir tik grūti sarunāties ar pusaudžiem,
-par draudzību klasē,
-par to ko un kā jūtas citi,
-par attieksmi pret savu dzīvi...

Par ko vēlētos pateikt paldies MOT trenerim?
-par to, ka dzirdēja mūs un mūsu idejas,
-par to,ka bija iespēja būt tik daudz ar klasi,
-ka atrod kopīgu valodu ar sarežģītiem pusaudžiem,
-par to,ka palīdzēja sadraudzēties,
-par pozitīvismu.

Uz tikšanos nākamajā mācību gadā!

Vairāk par programmu MOT https://mot.lv/mot-programmas/

Starptautiskais projekts "Fêtons l’Europe!"

2024. gada 15. aprīlis

8.-12. aprīlī Rīgas Purvciema vidusskolā viesojās skolēnu un skolotāju grupa no franču Elzasas starptautiskā projekta “Fêtons l’Europe!” ietvaros. Šis divu gadu projekts bija veltīts Eiroparlamenta 70 gadu svinēšanām. No katras Eiropas Savienības valsts uz Elzasu tika uzaicināti skolēni, kopā vairāk nekā 1000, lai vienā varenā korī nodziedātu četras dziesmas, kuras vienlaicīgi paradīja gan katras tautas identitāti, gan apvienoja bērnus. Turpretim, skolēniem bija iespēja dzīvot ģimenēs un izzināt Elzasas reģionu, pētot vēsturi un kultūru.

Šogad 26 franču skolēni un 3 skolotāji atbrauca ar atbildes vizīti. Tā bija ilgi gaidīta no abām pusēm. Rīgā viesiem un mūsu bērniem bija piedāvāta plaša kultūras programma. Viņi iepazinās ar Purvciema vidusskolu ekskursijas laikā, kuru novadīja 7. un 10. klašu skolēni. 12. klases skolēni sagatavoja interesantu ievadu latviešu valodā, kulturā un nacionālā virtuvē ar “Prāta Vētras” dziesmām un ēdienu degustāciju. Pēc pastaigas pa Vecrīgas šaurām ieliņām skolēni un skolotāji bija uzaicināti uz Rīgas domi, kur viņus sasveicināja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, Rīgas domes deputāte Anna Vladova un Francijas vēstniecības projektu koordinatore Klāra Suljē. Pēc oficiālās vizītes viesus sagaidīja ekskursija uz grezno Melngalvju namu (pat paveicas novadīt šaha turnīru starp Latvijas un Francijas pārstāvjiem). Jūrmalas dome piedāvāja ekskursiju-kvestu Jūrmalā, atputu un spēli pie jūras, kā arī vizīti uz gleznu teātri “Inner Light”. Mirdzošo gleznu izstāde atstāja kolosālu iespaidu gan uz viesiem, gan uz rīdziniekiem.

Viesi no Austrijas skolas BG/BRG/BORG Graz-Liebenau (HIB)

2024. gada 15. aprīlis

No 2. līdz 12. aprīlim mūsu skolā viesojās skolēni un skolotāji no Austrijas skolas BG/BRG/BORG Graz-Liebenau (HIB).

Desmit dienas viņi iepazinās ar mūsu valsts kultūru un tradīcijām, apmeklēja interesantas vietas un Rīgas kultūras objektus. Skolēni devās ekskursijās pa vecpilsētu, apmeklēja Nacionālo bibliotēku, Jūgendstila muzeju un iepazinās ar mūsu pilsētas arhitektūru un vēsturi. Viņi ar prieku piedalījās meistarklasē "Laima" fabrikas muzejā un pildīja uzdevumus kvestā “Barona Mūnchauzena ceļš” Duntē. Austrijas delegācija apmeklēja nodarbības, kurās iepazinās ar latviešu valodu un informāciju par mūsu valsti, kā arī praktizēja svešvalodas ar mūsu skolēniem.

Šīs dienas bija bagātīgas un informatīvas. Mēs ceram, ka viesiem patika mūsu skola, pilsēta un valsts, un viņi vēlēsies atgriezties šeit.

Fotogrāfijas

From April 2nd to the 12th, students and teachers from the Austrian school BG/BRG/BORG Graz-Liebenau (HIB) visited our school.

For ten days, they got acquainted with the culture and traditions of our country and visited interesting places and sights of Riga. The students went on excursions in the old town, visited the National Library, the Art Nouveau Museum, and learned about the architecture and history of our city. They enthusiastically participated in a master class at the Laima factory museum and completed the "Baron Munchausen Trail" quest in Dunte. They attended classes where they learned about the Latvian language and information about our country, and practised foreign languages with our students.

These days were rich and informative. We hope that the guests enjoyed our school, city, and country, and that they will want to return here.

Photos

IAC projekta "Satikt" 2. reģionālais seminārs Liepājā

2024. gada 8. aprīlis

#SIF_NVOfonds2023 #iacedu

Turpinot aktīvu dalību IAC projektā "Satikt", 2024. gada 5.aprīlī skolas projekta komanda - trīs pedagogi un četri 10., 12.klašu skolēni - devās uz Liepāju, Liepājas Liedaga vidusskolu, lai piedalītos projekta otrajā reģionālajā seminārā.

Liepājas Liedaga vidusskolā pulcējās 4 projekta komandas (Liepājas Rietumkrasta vidusskola, Liepājas Liedaga vidusskola, Jaunogres vidusskola un Rīgas Purvciema vidusskola).

Semināra mērķis bija papildināt zināšanas projekta tematikā, dalīties pāru mācību pieredzē, kā arī pārrunāt tālākos projekta notikumus – pieredzes krājuma veidošanu un vasaras skolas norisi.

Seminārā skolu komandas dalījās arī pilsoniskās kompetences programmas “3i”– “Izprast”, “Iesaistīties” un “Iekļaut” apguves pieredzē skolās un vietējās kopienās.

Sakām sirsnīgu paldies Liepājas Liedaga vidusskolai par uzņemšanu un IAC komandai par saturīgu un jēgpilnu semināra norisi.

Projektu „Satikt” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem” un “Plašāka informācija par projektu pieejama https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

IAC projekts “Satikt”

2024. gada 22. marts

2023.gada janvārī uzsākām dalību IAC projektā “Satikt”, kura mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

2024.gada 20., 21. martā norisinājās sadarbības pasākums starp Rīgas Strazdumuižas vidusskolu-attīstības centru un Rīgas Purvciema vidusskolu “Satikt” citu skolēnu jeb “ēnu dienas”.

Pasākuma mērķis bija attīstīt skolēnos pilsoniskās aktivitātes un sadarbības prasmes, veicināt interesi par dažādām izglītības pieredzēm un iespējām, būt sociāli atbildīgiem.

Paldies 10. c klases skolēniem, kuri iesaistījās šajā "ēnošanas" projektā, uzņemot gan otras skolas skolēnus, gan arī paši apmeklējot Rīgas Strazdumuižas vidusskolu.

Galvenā atziņa, kuru guva visi skolēni, ka labvēlība, sirsnība un atvērtība ir atslēga uz iekļaujošu sabiedrību; skolēni ir gatavi turpināt sadarbību, organizējot arī citus pasākumus.

Paldies visiem kolēģiem, kuri iesaistījās un atbalstīja!

Fotogrāfijas

Metodiskā pēcpusdiena IAC projekta "Satikt" ietvarā sadarbībā ar Rīgas 84.vidusskolas kolēģiem

2024. gada 08. februāris

2024.gada 7. februārī skolā tika organizēta metodiskā pēcpusdiena “Atbalsts dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības prakses īstenošanā vietējā kopienā”, kas notika IAC projekta "Satikt" ietvarā. Projekta aktivitāte Pāru mācības jeb projekta pieredzes/labās prakses popularizēšana savām sadarbības skolām notika kopā ar piecpadsmit Rīgas 84. vidusskolas kolēģiem.

Pieredzes seminārā tika runāts par pilsoniskās izglītības vietu pilnveidotajā izglītības saturā dažādās mācību jomās, akcentējot klases audzinātāja darbu, sociālo zinību un vēstures, kā arī latviešu valodas un literatūras mācīšanu. Tika akcentēta pilsoniska sabiedrība un dzīves kvalitāte, dzīves kvalitāte vietējā kopienā, sociālās atstumtības riskiem pakļautās grupas sabiedrībā, vietējā sabiedrībā mazāk pārstāvēto grupu identificēšana interešu pārstāvniecībai.

Rīgas 84.vidusskolas kolēģi, izvērtējot metodiskās pēcpusdienas ieguvumus, atzina, ka ir guvuši daudz jaunu ideju klases stundām, sociālo zinību un latviešu valodas,literatūras stundām; ka ir apbrīnojami tas, kā skolēniem dažādu aktivitāšu rezultātā rodas izpratne, ka viņi var ietekmēt sabiedrību, padarīt to pieņemošāku.

Pēcpusdienas noslēgumā tika domāts jau par kopīgiem sadarbības projektiem gan pilsoniskās līdzdalības virzienā, gan arī mācību priekšmetu jomās.

Paldies pozitīvajiem, darbīgajiem Rīgas 84. vidusskolas kolēģiem!

Paldies IAC par piedāvātajiem dažādiem sadarbības rīkiem!

IAC projekta „Satikt” pirmais reģionālais seminārs mūsu skolā

2023. gada 10. novembris

2023. gada 9. novembrī mūsu skolā tikās trīs IAC projekta "Satikt" skolas (Liepājas Liedaga vidusskola, Liepājas Rietumkrasta vidusskola un Rīgas Purvciema vidusskola), lai atbildētu uz vairākiem jautājumiem projekta ietvaros. Piemēram, kā veicies ar programmas materiālu izmēģināšanu klasēs, kuras tēmas bija īpaši noderīgas, kā veicies ar mazāk aizsargāto sabiedrības grupu izpēti un atbalsta plānošanu, kādus izpētes instrumentus izmantojām, lai vairāk uzzinātu par izvēlēto sabiedrības grupu un tās vajadzībām un kādi ir izpētes secinājumi.

Seminārā piedalījās IAC vadītāja Iveta Vērse, bet nodarbības vadīja Daina Zelmene un Ingūna Irbīte.

Seminārā dalījāmies pieredzē par jau paveikto pilsoniskās līdzdalības projekta īstenošanas gaitā, pārrunājām veiksmīgākās izpētas un darba metodes, skolotāji un skolēni kopā diskutēja par iekļaujošās izglītības iespējām savās skolās, izmantojot SVID analīzi , domāja par iekļaujošās izglītības  veiksmēm, neveiksmēm, iespējām un  draudiem savās skolās.

Sakām milzīgu paldies IAC komandai komandai par nozīmīgu sabiedrības un izglītības  jautājumu un problēmu aktualizēšanu, virzīšanu uz domāšanu par sev svarīgo, par to , ko darām un varētu darīt citā šķērsgriezumā, par iespēju gūt jaunus draugus un sadarbības partnerus.

Rīgas jauniešu iniciatīvu centra "Kaņieris" līdzdalības projekts

2023. gada 30. augusts

Mūsu 11. un 12. klašu skolēni no 22. līdz 24. augustam piedalījās Rīgas jauniešu iniciatīvu centra "Kaņieris" līdzdalības projektā.

Publikācija par projektu FB

Fotogrāfijas

n/a

Dalība MOT programmā

2023. gada 23. augusts

Ar prieku paziņojam, ka no 2023. gada 1. septembra Rīgas Purvciema vidusskolā MOT programma tiks īstenota 7.klašu grupā. Kas ir MOT programma? MOT ir pusaudžu motivācijas programma, kuru MOT aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994.gadā ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. MOT koncepta pamatā ir vēlme veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi - drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt nē. MOT koncepts tiek nodots lietošanai skolās uz sadarbības līguma pamata. Vairāk informācijas mājas lapā mot.lv

2023. gada augustā Rīgas Purvciema vidusskolas skolotāji un skolas absolvente piedalījās Latvijas MOT komandas treneru apmācībās. Notika iepazīšanās ar MOT filozofiju, vēsturi, misiju, vīziju un programmas īstenošanu skolā.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit