Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

priekšmetu nedēļa

Dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas priekšmetu nedēļa "Trash Art! Kāpēc ne?"

2023. gada 14. novembris

No 2023. gada 30. oktobra līdz 3. novembrim skolā notika dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas priekšmetu nedēļa "Trash Art! Kāpēc ne?"

Nedēļas ietvaros tika noformēti stendi un skolas sienas, tika novadīti dažādi pasākumi un atklātās stundas, klases stundas, notika plakātu, mājas lapu, eseju un prezentāciju konkursi par tēmu "Palīdzi saglabāt dabu", kā arī galvenais konkurss ar izstādi "Trash Art! Kāpēc ne?"

Paldies dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas jomu skolotājiem par interesantām idejām, bet skolēniem par aktivitāti!

Vairāk informācijas par priekšmetu nedēļu var saņemt šeit

Sākumskolas nedēļa 2023

Laikā no 2023. gada 3. aprīļa līdz 14. aprīlim skolā notika Sākumskolas nedēļa.
Sākumskolas nedēļas ietvaros notika tematiskas un atklātas stundas matemātikā, dzimtajā valodā, literatūrā, kvesti, matemātikas spēle “Gudrinieki un gudrinieces”, zīmējumu izstāde, notika intelektuālā spēle, kurā izglītojamie ceļoja kopā ar pasaku varoņiem pa pasakām. Tika novadīts daiļlasīšanas konkurss, konkurss "Visātrākais skaitļotājs", konkurss "Kaligrāfijas karalis un karaliene". Izglītojamie kopā ar vecākiem sagatavoja savai klasei vizītkarti "Mana klase". Tika novadītas meistarklases "Lieldienu rotājumi". Meistarklašu darbus var apskatīt mūsu skolas bibliotēkā. Noslēdzās Sākumskolas nedēļa ar radošo koncertu "Labāk par visiem". Mūzikas skolotāja Olga Kirillova un sākumskolas klašu audzinātāji kopā ar izglītojamajiem sagatavoja interesantus priekšnesumus.

Liels paldies visiem sākumskolas skolotājiem par viņu profesionalitāti, radošumu un optimismu!

 

Fotogrāfijas no Sākumskolas nedēļas pasākumiem

Latviešu valodas un literatūras nedēļa 2022

2022. gada 21. novembris

No 10.11. līdz 17.11. skolā norisinājās latviešu valodas un literatūras nedēļa, kuras moto bija "Es lasu, tu lasi, mēs lasām...", aktualizējot šobrīd svarīgo tekstpratības tēmu, kā arī svinot Latvijas dzimšanas dienu un runājot par Latvijai nozīmīgiem vēsturiskiem un kultūrizglītojošiem stāstiem un norisēm. Fotogrāfijas

Nedēļa norisinājās sadarbībā ar Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas skolotājiem.

Nedēļas ietvaros varēja aplūkot dažādas izstādes - “Blackout poetry jeb izsvītrojamais dzejolis, izmantojot N. Ikstenas romāna “Mātes piens” fragmentus”, "ExLibris A.Čakam", plakāti "Latvija - Top-10", “Mans grāmatas varonis”, "Gads kultūrā". Skolēni ne tikai varēja aplūkot izstādes, bet arī tika rosināti iesaistīties jautrā un izzinošā skolotāju izveidotā orientēšanās spēlē, izmantojot izstādēs atrodamo informāciju.

Tika organizētas atklātās stundas, apmeklēti ārpusklases pasākumi, kā piemēram, LNB nodarbības “Lasīšana kā pretošanās jeb pašizdots”, "Infospēle".

Novadīts lasīšanas veicināšanas projekts “Esi stilīgs – lasi to, ko iesaka RPV skolotāji, darbinieki, vecāki, skolēni!”

Izmantojot projektu "Latvijas skolas soma", tika noskatītas teātra izrādes "Svina garša"(LNT), "Kas par traku, tas par traku"(Ditas Balčus teātris) ar O.Vācieša bērnu dzeju, Valmieras teātra izrāde “80 dienās apkārt zemeslodei”, koncertlekcija “Mūsu stāsts par Rīgu”, novadīta tikšanās ar muzeju “Ebreji Latvijā” un nodarbība skolā - "Ievērojamas ebreju personības pirmskara Latvijā", novadīta darbnīca “Mana runa pārliecina.

12.b klases skolēni kursa "Latviešu valoda un literatūra II" ietvaros tikās ar dzejnieku Sergeju Timofejevu, lai runātu par to, kā laiks ietekmē literatūru un literatūra laiku.

Priekšmetu nedēļa "Dabaszinātņu un tehnoloģiju simboli!"

2022. gada 01. novembris

Dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu priekšmetu nedēļa „Dabaszinātņu un tehnoloģiju simboli!” notika no 2022.gada 17. oktobra līdz 2022. gada 21. oktobrim.

Šīs nedēļās mērķis bija paaugstināt skolotāju profesionālo kompetenci metodiskajā un zinātniski metodiskajā darbā, kā arī attīstīt skolēnu izzinošās un radošās aktivitātes. Lai sasniegtu mērķi, bija izvirzīti sekojošie uzdevumi:

• skolotāju profesionālās meistarības uzlabošana caur informācijas izstāžu un ārpusklases pasākumu sagatavošanu, organizēšanu un novadīšanu;

• skolēnu iesaistīšana patstāvīgajā radošajā darbībā un intereses izraisīšana par eksaktajām zinātnēm, to attīstības perspektīvām, inovāciju pielietojumam mūsdienu dzīvē;

• identificēt skolēnus, kuriem ir radošās spējas un vēlme padziļināti apgūt vairāk zināšanu konkrētā mācību priekšmetā vai izglītības jomā.

Vairāk informācijas par priekšmetu nedēļas norisi var lasīt šeit. Fotogrāfijas no pasākumiem ir šeit

Paldies visiem dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu skolotājiem par aktīvitāti un dalību priekšmetu nedēļā!

Mūzikas un mākslas nedēļa: “Tās ir mūsu krāsas, kurās savu dienu krāsojam…” pasākumi

2022. gada 8. aprīlis

Ieskandinot un iekrāsojot šo pavasari, Rīgas Purvciema vidusskola krāšņi un skanīgi nosvinēja mākslas un mūzikas nedēļu “Tās ir mūsu krāsas, kurās savu dienu krāsojam”.

Ar putnu čalām mostas pavasaris un mostas krāšņā pasaule - no pumpuriem dīgst pirmās zaļās lapiņas, caur zemi spraucas laukā rozā, dzeltenie un sarkanie krokusi, meža zaļās sūnās uzplaukst baltās un zilās vizbules… arī visa skola katru dienu iekrāsojās citā krāsā.

Sākumskolas skolēni lasīja I.Ziedoņa “Krāsainās pasakas”, minēja mīklas par krāsām un paši tās izdomāja, zīmēja mūsu brīnišķīgo pasauli krāšņās līnijās. Mūzikas stundās atklāja, ka katrai notij ir sava nokrāsa un tonalitāte un kopā ir krāšņa un skanīga melodija.

Mūzikas stundās ieskanējās daudzbalsīgās balsis dziesmā „Tikai tā” - “…Tās ir mūsu krāsas, kurās savu dienu krāsojam…” (G.Rača vārdi, U.Marhiļēviča mūzika). Izdziedātas latviešu tautasdziesmas par krāsām un saklausītas simfoniskajā orķestrī mūzikas instrumentu skanējuma nokrāsas.

Šajā nedēļā skolā atklājām Vilhelma Purvīša jubilejas gadu. Purvīša 150. jubileja ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2022. gadā. Mācību priekšmetā kultūras pamati vidusskolas skolēni (10.a un 11.b klases) pētīja gleznotāja māksliniecisko mantojumu. Iepazinās ar vecmaistaram raksturīgiem motīviem, to radītajiem ainaviskajiem tēliem un noskaņas stilistisko daudzveidību.

Tika atklāta skolēnu radošo darbu izstāde “Purvītis”.

Vilhelma Purvīša vārds ir saistīts ar “Purvīša balva” konkursu, kurā novērtē izcilākos sasniegumus Latvijas profesionālajā vizuālajā mākslā. Skolēni veidoja prezentācijas, iepazinās ar mūsdienu laikmetīgo mākslu, izvirzīja savus favorītus.

Svešvalodu dekāde Rīgas Purvciema vidusskolā

2022. gada 4. marts

No 07.02.2022. līdz 18.02.2022 skolā norisinājās svešvalodu dekāde “Jauna valoda ir jauna dzīve”. Svešvalodu dienas pasākumi tika organizēti atbilstoši skolas ārpusklases darba plānam un skolas prioritātēm. Mērķis bija pievērst skolēnu uzmanību svešvalodu izmantošanai, to dažādībai un motivēt skolēnus interesēties par svešvalodām un kultūru, ka arī attīstīt skolēnu radošās un komunikatīvās spējas.

Svešvalodu dienu ietvaros tika organizēti un novadīti pasākumi visā skolā. Pasākumi notika visās valodās.

Tika organizētas dažādas Izstādes “Travelling” 1.-4 kl. skolēni, “Animals” 1.-4 kl. skolēni, “A new language is a new life”. Notika atklātā svešvalodu olimpiāde 2022 - spāņu, vācu, angļu valodā 6. – 12. kl. skolēniem. Tika organizētas Video-viktorīnas 6. – 9. kl. skolēniem. 12. c klases skolēni iesaistījās Riga Business School tiešsaistes programmā - RBS Greenhouse un aktīvi piedālījās lekcijās un darbnīcās angļu valodā. Tika novadītas tematiskās stundas - “The importance of Learning Languages” 1. – 12. kl. skolēniem, ka arī atklātās angļu valodas stundas. 4. – 9. kl. skolēni piedalījās Daiļlasīšanas konkursā un 11. kl. slolēni - Dzejas tulkošanas konkursā - Poems in Translation Contest.

Pateicība sekojošiem svešvalodu skolotājiem kuri organizēja un vadīja dekādes pasākumus: J. Srebnaja, J. Vasiļenoka, G. Ķirjuhina, J. Suhankina, L. Vjazmitina, J. Gundareva, I.Savicka, J.Šabašova, E.Razdorožnaja, A. Petrenko, O. Besčastnaja, L. Bikova, I. Akimova, S. Mkrtcjana, N. Meļenčuka, D. Gonzalez, D.Solomatina-Baranova.

SVEŠVALODU DEKĀDES PLĀNS:

https://docs.google.com/document/d/1fe8IsRnRXasd14MuJkgwqy2LYDfDUbMK/edit

FOTOGRĀFIJAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1_McYPAHqM0-xX2nXA_I52VraFj5xam-s...

SAITE TULKOJUMU KONKURSAM:

Piedalies, izzini un uzzini!

2021. gada 16. novembris

Vai zinājāt, ka 2021.gads latviešu literatūrā ir zīmīgs ar daudzām iemīļotu un zināmu autoru jubilejām? Jānim Ezeriņam 130, Annai Brigaderei 160, Jānim Porukam 150, Aleksandram Čakam 120.

Vai zinājāt, kurš no šiem dzejniekiem ir veltījis skaistākās dzejas rindas, savu sirdi un dvēseli Rīgai, arīdzan smēlies iedvesmu no mūsu pilsētas? Protams, tas ir Aleksandrs Čaks - dzejnieks, romantiķis, urbānists.

Vai vēlies ieklausīties dzejas rindās, minēt mīklas, iepazīt dzejnieku un arī izkustēties?

Piedalies interaktīvā mobilo ierīču spēlē ar staigāšanas un atjautības elementiem!

Kas ir jādara, lai piedalītos spēlē?

Lai piedalītos spēlē, tev jādodas paša izdomātā maršrutā. Jebkurā laikā, jebkurā vietā. Un... jāatbild uz jautājumiem!

Vari spēlēt viens, tomēr jautrāk būs ar ģimeni vai draugiem.

Kas tev būs nepieciešams, lai spēlētu?

Tev būs nepieciešams uzlādēts mobilais telefons un interneta pieslēgums.

Lai sāktu spēli:

1) jāiziet ārā ar savu mobilo tālruni, kuram ir GPS un internets,

2) jāieiet mājaslapā https://rpvgames.online/

3) jāielogojas caur skolas Google kontu,

4) pēc katriem nostaigātiem 100 metriem jāatbild uz jautājumu,

5) spēles nobeigumā (30.11.2021) visi spēlētāji saņems savus rezultātus e-pastā!

Ievēro šobrīd valstī noteiktos drošības likumus!

Veiksmi!

Dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu priekšmetu nedēļa „Mēs par zaļo pasauli!”

2021. gada 25. oktobris

Dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu priekšmetu nedēļa „Mēs par zaļo pasauli!” notika no 2021.gada 11. oktobra līdz 2021. gada 15. oktobrim.

Šīs nedēļās mērķis bija paaugstināt skolotāju profesionālo kompetenci metodiskajā un zinātniski metodiskajā darbā, kā arī attīstīt skolēnu izzinošās un radošās aktivitātes. Lai sasniegtu mērķi, bija izvirzīti sekojošie uzdevumi:

• skolotāju profesionālās meistarības uzlabošana caur informācijas izstāžu un ārpusklases pasākumu sagatavošanu, organizēšanu un novadīšanu;

• skolēnu iesaistīšana patstāvīgajā radošajā darbībā un intereses izraisīšana par eksaktajām zinātnēm, to attīstības perspektīvām, inovāciju pielietojumam mūsdienu dzīvē;

• identificēt skolēnus, kuriem ir radošās spējas un vēlme padziļināti apgūt vairāk zināšanu konkrētā mācību priekšmetā vai izglītības jomā.

Vairāk informācijas par priekšmetu nedēļas norisi var lasīt šeit.

Paldies visiem dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu skolotājiem par aktīvitāti un dalību priekšmetu nedēļā!

Sākumskolas nedēļas atskaite

2021. gada 5.-10. maijs

05.05.2021-10.05.2021 mūsu skolā notika sākumskolas nedēļa, veltīta Mātes dienai, ar tēmu "Putns priecājas pavasarī, un mazulis priecājas par savu māti". Tika organizēti un novadīti vairāki interesanti pasākumi, nodarbības un stundas.

Katra klašu grupa sagatavoja savu atskaiti par paveikto darbu:

1. klašu atskaite

2. klašu atskaite

3. klašu atskaite

4. klašu atskaite

DECADE OF FOREIGN LANGUAGES / SVEŠVALODU DEKĀDE

2021. gada 08.-19. februārī

08.02-19.02.2021 laika posmā notiks Rīgas Purvciema vidusskolas svešvalodu dekāde. Šeit ir pieejama dekādes programma.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit