Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

latviešu valoda

Sprīdītim 120

2023. gada 22. decembris

2023. gada 18. decembrī 7.c un 7.d klases skolēni izrādīja Annas Brigaderes pasaku lugas "Sprīdītis" iestudējumu, ko bija cītīgi gatavojuši semestra garumā, realizējot jaunapgūstamā mācību priekšmeta "Literatūra" iedzīvināšanu. Emocijas, raitā valoda un Ziemassvētku atmosfēra padarīja šo izrādi par brīnišķīgu piedzīvojumu gan aktieriem, gan skatītājiem.

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Gunai Vīlipai par skolēnu ieinteresēšanu darbā.

LVA valodas tūre "Ņemot un dodot topu par citu"

2023. gada 23. novembris

22.novembrī mūsu skolā pie 11. klasēm un 12. b klases ieradās jauniešu valodas tūre „Ņemot un dodot topu par citu” (citāta autors ‒ Rainis) .

Tūres mērķis ir stiprināt dialogu ar jauniešiem un ļaut viņiem dalīties ar savu viedokli par valodu, rosinot domāt par daudzveidīgām izteikšanās iespējām latviešu valodā, valodas jaunrades potenciālu, valodas mītiem un līdzdalību valodas pilnveides procesā. Radošajās darbnīcās ar jauniešiem tika noskaidroti viņiem aktuālie anglismi, attieksme pret sabiedrībā valdošiem valodas mītiem, kā arī galvenie secinājumi jeb domugraudi par valodu kopumā, turpretī darbnīcā „Esi Alunāns!” skolēni meklēja veiksmīgus un interesantus variantus, kā dažādos kontekstos varētu aizstāt anglicismus un frāzes angļu valodā.

Paldies Guntai Kļavai un Justīnei Bonderei no LVA (Latviešu valodas aģentūra) par aizrautīgo darbošanos ar mūsu jauniešiem!

Latviešu valodas 5.-6.klašu konkursa rezultāti

2023. gada 16. novembris

Priecājamies par mūsu skolas 5.a klases skolnieces Marijas Kaplunovas panākumiem Rīgas 40.vidusskolas 7.atklātajā latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programma) konkursā 5.-6. klasēm, jo Marijai ir 3. vieta!

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Vinetai Jēgerei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

12.b klase apmeklēja izstādi “Mūsu mājas bija zeme. Uzplaukums”

2023. gada 10. novembris

12.b klase kursā "Latviešu valoda un literatūra II" apmeklēja kultūrizglītojošās programmas nodarbību dāņu mākslinieka Ufes Isoloto (Uffe Isolotto) izstādē “Mūsu mājas bija zeme. Uzplaukums”, kuras laikā iepazina izstādes tapšanu Venēcijas Biennāles ietvaros un pamatojumu caur īsstāstu “No zemes klēpja”, reflektēja par pieredzēto un piedalījās radošās rakstīšanas aktivitātē, grupās domājot par savu literāro žanru, kura ietvaros bija jārada jauni tēli, to attiecības ar esošiem kentauriem, kā arī, raugoties nākotnē, radīja oriģinālas sižeta līnijas, atbilstoši izlozētajam žanram. Nodarbībā skolēni pētīja tēmas, kas ietver filozofiskus, sociālos un kultūras kontekstus un diskutēja par laikmetīgās mākslas nozīmi un ietekmi mūsdienu mainīgajā pasaulē, atsaucoties uz tikko iegūto pieredzi hiperreālistisko darbu instalācijā.

Radošās rakstīšanas nodarbība bija lieliska iespēja skolēniem attīstīt valodas un kultūrpratības iemaņas.

Paldies Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izglītības iniciatīvai “Ziedoņa klase” un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs fondam par šī kultūras notikuma organizēšanu Latvijā, kā arī Elizabetei Pavlovskai par nodarbības vadīšanu.

Latviešu valodas un literatūras II padziļinātā kursa ārpusstundu aktivitātes

2023. gada 23. oktobris

12.klases skolēni padziļinātā kursa "Latviešu valoda un literatūra II" ietvaros septembrī, oktobrī darbojās pētot tēmu "Teksts un indivīds", lasot un izprotot dažādu autoru tekstus un analizējot laikmeta un vides ietekmi indivīda veidošanās ceļā. Izejot ārpusstundu rāmjiem, skolēni septembra beigās apmeklēja LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka) Virtakas klases kultūrizglītojošo nodarbību "Pašizdots jeb lasīšana kā pretošanās", kur muzejpedagoģes Anitas Smelteres vadībā iepazina dažādu laikmetu cenzūras iemeslus, iepazina autorus, kuri bija nevēlami varai un kurus sabiedrība dažkārt lasīja slepeni, kā piemēram, padoju laika "pašizdotā".

19.oktobrī, domājot par novembri - Ojāra Vācieša mēnesi, skolēni devās ciemos uz Ojāra Vācieša muzeju, sajūtot dzejnieka klātbūtni viņa mājā O.Vācieša ielā 19, Rīgā. Skolēni iepazina dzejnieka dzīves stāstu, ieklausījās Ojāra Vācieša dzejas ierakstu lasījumos, noskatījās video stāstus, gatavojoties radošās rakstīšanas nodarbībām stundās.

Šīs ārpusstundu nodarbības padziļina skolēnu izpratni par skolā apspriestajām tēmām, paplašina kultūrpieredzi un sniedz bagātīgu informāciju par literatūras, vēsturisko apstākļu un vides mijiedarbību.

Kampaņa “Uzdāvini dzejoli”

2023. gada 27. marts

Ar mērķi veicināt dzejas lasīšanu un dalīšanos tajā ar citiem, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija Pasaules dzejas dienā – 21. martā – aicināja ikvienu, jo īpaši skolēnus, piedalīties starptautiskā kampaņā “Uzdāvini dzejoli”.

Mūsu skolas skolēni no 1. līdz 12.klasei latviešu valodas un literatūras stundās Pasaules dzejas dienā bija radoši un dzejojoši, saprotot, ka dažkārt radīt un dāvāt citiem savu prieku par pasauli ir gandarījums. Paldies latviešu valodas skolotājiem par dzejas stundām!

Fotogrāfijas no pasākuma

Latviešu valodas valsts 39. olimpiādes 7.-8. klasēm rezultāti

2023. gada 10. janvāris

Sveicam 8.e klases skolnieci Adelīnu Beitiku ar uzvaru - 2. vietu Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 39. olimpiādē!

Paldies latviešu valodas skolotājai Ilzei Gailānei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas 89.vidusskolas 7. latviešu valodas 3.-4. klašu atklātā konkursa rezultāti

2022. gada 02. decembris

Sveicam Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 7. latviešu valodas 3.-4. klašu atklātā konkursa laureātus!

3. vieta - Anastasija Kudesova (3.e) - skolotāja Alla Serdjukova

3. vieta - Andrejs Krekovs (4.a) - skolotāja Solveiga Gabliņa

atzinība - Andrejs Kovaļenko (3.d) - skolotāja Alla Serdjukova

atzinība - Sofija Gorjačova (4.a) - skolotāja Solveiga Gabliņa

Paldies latviešu valodas skolotājām par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Latviešu valodas un literatūras nedēļa 2022

2022. gada 21. novembris

No 10.11. līdz 17.11. skolā norisinājās latviešu valodas un literatūras nedēļa, kuras moto bija "Es lasu, tu lasi, mēs lasām...", aktualizējot šobrīd svarīgo tekstpratības tēmu, kā arī svinot Latvijas dzimšanas dienu un runājot par Latvijai nozīmīgiem vēsturiskiem un kultūrizglītojošiem stāstiem un norisēm. Fotogrāfijas

Nedēļa norisinājās sadarbībā ar Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas skolotājiem.

Nedēļas ietvaros varēja aplūkot dažādas izstādes - “Blackout poetry jeb izsvītrojamais dzejolis, izmantojot N. Ikstenas romāna “Mātes piens” fragmentus”, "ExLibris A.Čakam", plakāti "Latvija - Top-10", “Mans grāmatas varonis”, "Gads kultūrā". Skolēni ne tikai varēja aplūkot izstādes, bet arī tika rosināti iesaistīties jautrā un izzinošā skolotāju izveidotā orientēšanās spēlē, izmantojot izstādēs atrodamo informāciju.

Tika organizētas atklātās stundas, apmeklēti ārpusklases pasākumi, kā piemēram, LNB nodarbības “Lasīšana kā pretošanās jeb pašizdots”, "Infospēle".

Novadīts lasīšanas veicināšanas projekts “Esi stilīgs – lasi to, ko iesaka RPV skolotāji, darbinieki, vecāki, skolēni!”

Izmantojot projektu "Latvijas skolas soma", tika noskatītas teātra izrādes "Svina garša"(LNT), "Kas par traku, tas par traku"(Ditas Balčus teātris) ar O.Vācieša bērnu dzeju, Valmieras teātra izrāde “80 dienās apkārt zemeslodei”, koncertlekcija “Mūsu stāsts par Rīgu”, novadīta tikšanās ar muzeju “Ebreji Latvijā” un nodarbība skolā - "Ievērojamas ebreju personības pirmskara Latvijā", novadīta darbnīca “Mana runa pārliecina.

12.b klases skolēni kursa "Latviešu valoda un literatūra II" ietvaros tikās ar dzejnieku Sergeju Timofejevu, lai runātu par to, kā laiks ietekmē literatūru un literatūra laiku.

Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 18. konkursu

2022. gada 21. novembris

Mūsu 9.klašu skolēni Andrejs Gruzbārzdis un Arturs Gruzbārzdis piedalījās R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki”, Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldes un biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” organizētajā R.Blaumaņa literārās prēmijas 18. konkursā un ir starp laureātiem, kā arī tiek uzaicināti uz noslēguma pasākumu kā vieni no veiksmīgāko domrakstu autoriem.

Lepojamies un sveicam!

Paldies skolotājai I.Ašakai par skolēnu veicināšanu dalībai pasākumā!

Informācija: https://www.braki.lv/lv/konkursi-2381/18.-konkurss/m

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit