Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

ZPD

Valsts ZPD konferences rezultāti 2024

2024. gada 24. maijs

Sveicam Rīgas Purvciema vidusskolas izglītojamās ar augstajiem sasniegumiem Valsts ZPD konferencē.

12.a klases skolnieces Zlata Ostaņina un Melānija Meldere ieguva III pakāpi ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē ar darbu “Populārākie galamērķi Latvijas iekšējā tūrismā”. Darba vadītāja Jekaterina Vozņuka.

Apsveicam!

Reģionālās ZPD konferences rezultāti

2024. gada 10. maijs

Reģionālās ZPD konferences rezultāti:

2. pakāpe - Zlata Ostaņina, Melānija Meldere (vadītāja J.Vozņuka), darbs tika izvirzīts uz valsts ZPD konferenci;

3. pakāpe - Jekaterina Devetjarova, Darja Zborovska (vadītāja T.Sahno);

3. pakāpe - Maksimilians Terentjevs, Valērija Kļujeva (vadītāja - J.Vozņuka);

3. pakāpe - Mihails Zakutajevs (vadītāja - S.Lisova).
Sveicam 12. klašu skolēnus ar brīnišķīgiem rezultātiem un pateicamies skolotājiem par milzīgo paveikto skolēnu sagatavošanā!

The 45th Research and Academic Conference: Research and Technology – Step into the Future

2024. gada 22. aprīlis

2024. gada 19. aprīlī 12.a klases skolēns Mihails Zakutajevs piedalījās TSI konferencē "The 45th Research and Academic Conference: Research and Technology – Step into the Future".

Mihails Zakutajevs iepazīstināja ar sava pētnieciskā darba "Mākslīgā intelekta izmantošana mācību procesā Rīgas Purvciema vidusskolā" rezultātiem plenārsēdē "Mūsdienas izglītības tehnoloģijas" (ZPD darba vadītāja: Mg. paed. Svetlana Lisova, Rīgas Purvciema vidusskolas programmēšanas skolotāja; darba konsultants: Dr. sc. ing. Boriss Mišņevs, Transporta un sakaru institūta profesors, programmas direktors).

Uz pētnieciskā darba rezultātiem balstīts raksts iekļauts konferences rakstu noslēguma krājumā. Starptautiskajā konferencē piedalījās TSI pasniedzēju sastāvs, studenti, maģistranti un doktorantūrā studējošie no Francijas, Latvijas, Āfrikas valstīm, Uzbekistānas.

Apsveicam Mihailu ar veiksmīgu uzstāšanos un pirmo zinātnisko publikāciju!

Latvijas skolēnu Valsts 47. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posma rezultāti

Sveicam 12.a klases izglītojamo Mariju Vasiļjevu ar III pakāpi Valsts 47. zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Paldies ZPD vadītājai direktora vietniecei izglītības jomā un latviešu valodas un literatūras skolotājai Gitai Pohevicai par ZPD vadīšanu un skolnieces sagatavošanu konferencei!

Paldies arī 12.a klases izglītojamajām Evelinai Mironovai un Anastasijai Šakelei par aktīvu dalību Valsts 47. zinātniskās pētniecības darbu konferencē (ZPD vadītāja - direktora vietniece izglītības jomā un ģeogrāfijas skolotāja Karina Sčastnaja)!

Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferences 2.posma rezultāti

2023. gada 15. marts

2023.gada 16.janvārī mūsu skolā norisinājās zinātniskās pētniecības darbu konferences 1.posms. Pēc komisijas vērtējumiem tālākai dalībai ZPD konferences 2. posmā Rīgā un Rīgas reģionā tika atlasīti 12 labākie 12.klašu skolēnu darbi, kurus izstrādāja 17 skolēni. Darbi bija uzrakstīti inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, valodniecības un literatūrzinātnes jomā, izglītības zinātnes jomā, vides zinātnē, vizuālajā mākslā, psiholoģijā un ķīmijā. Visi darbi bija saņēmuši Latvijas augstskolu pārstāvju recenzijas.

Zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference norisinājās 2023.gada 10.martā tiešsaistes režīmā. Reģionālajā konferencē bija prezentēti un aizstāvēti 6 darbi.

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferencē:

* Zinātniskās pētnieciskais darbs valodniecībā un literatūrzinātnē “Parcelācija Noras Ikstenas romānā “Mātes piens” un tā tulkojumā vācu valodā “Muttermilch” (tulkotāja Nikole Naua)” ieguva II pakāpi un tika izvirzīts dalībai konferencē valsts līmenī. Darba autore ir 12.a klases skolniece Marija Vasiļjeva, darba vadītāja - direktora vietniece izglītības jomā un latviešu valodas un literatūras skolotāja Gita Pohevica.

* Zinātniskās pētniecības darbs vides zinātnē “CO₂ gaisa kvalitātes mērītāju izmantošana Rīgas Purvciema vidusskolā” ieguva II pakāpi un tika izvirzīts dalībai konferencē valsts līmenī. Darba autores ir 12.a klases skolnieces Evelina Mironova un Anastasija Šakele, darba vadītāja - direktora vietniece izglītības jomā un ģeogrāfijas skolotāja Karina Sčastnaja.

Latvijas skolēnu 46. Zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

2022. gada 24. marts

Latvijas skolēnu 46. Zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti:
Zinātniski pētnieciskais darbs valodniecībā un literatūrzinātnē “Birokrātija pirmskolas izglītības iestādēs: Māra Bērziņa romāna “Aizliegtais pianīns” piemērs” ieguva III. pakāpi. Autore ir 12.a klases skolniece Arnella Brunovska, darba vadītāja – latviešu valodas un literatūras skolotāja Regīna Bondere.

Apsveicam Arnellu ar labu rezulātu un paldies Regīnai Bonderei par veiksmīgu zinātniski pētnieciskā darba vadīšanu!

Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferences 2.posma rezultāti

2021. gada 10. marts

Mūsdienu pasaule pieprasa no skolas absolventa augstā līmeņa kompetenci, radošu gatavību patstāvīgai dzīvei un profesionālai darbībai. Zinātniskā prasme, ko skolēns ieguva skolas gados, palīdzēs absolventam būt veiksmīgam jebkurā situācijā. Zinātniski pētnieciskā darba vērtība dod iespēju skolēnam novērot dažādas problēmas no zinātnieka pozīcijas, kurš izjūt visas ZPD prasības vēl līdz iestāšanās augstskolā.

Mūsu skolā ZPD konference 1.posmā 2021.gada 29.janvārī tika atlasīti labākie 11. un 12.klašu skolēnu darbi. Visaugstākās atzīmes skolas līmenī ieguva 7 ZPD, kurus izstrādāja 9 skolēni. Darbi uzrakstīti materiālzinātnē, valodniecībā un literatūrzinātnē un socioloģijā.

Visi šie darbi bija atlasīti un saņēma augstskolu pārstāvju recenzes. Zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference 2021.gada 5.martā norisinājās tiešsaistes režīmā. Reģionālajā konferencē bija prezentēti un aizstāvēti 6 darbi.

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferencē:

Zinātniski pētnieciskais darbs valodniecībā un literatūrzinātnē “Debates kā mūsdienīga metode angļu valodas apguvei” ieguva 1.pakāpi un izvirzīts piedalīties valsts līmenī. Autore ir 11.a klases skolniece Jūlija Gramoviča, darba vadītāja - angļu valodas skolotāja Margarita Andrejuka.

Zinātniski pētnieciskais darbs materiālzinātnē “Optimālās temperatūras noteikšana Kluyveromyces marxianus DSM5422 fermentācijas procesiem ar 2-feniletanola biosintēzi” ieguva 2.pakāpi un izvirzīts piedalīties valsts līmenī. Autori ir 11.a klases skolnieces Jūlija Popova un Lana Zabarovska, darba vadītāja - ķīmijas skolotāja Tatjana Sahno.

Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posma rezultāti

2020. gada 3. aprīlis

Vairāk nekā pustūkstotis skolēnu piektdien, 3. aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Mūsu skolniece Milānija Upesleja (11.a) par savu darbu valodniecības un literatūrzinātnes nozarē “Aizguvumi no lībiešu valodas latviešu valodā Karla Abena disertācijā “Igauņu un lībiešu aizguvumi latviešu valodas leksikā” un to lietojums mūsdienās” ir ieguvusi 3. pakāpes diplomu! Apsveicam Milāniju ar uzvaru konferencē un izsakām pateicību latviešu valodas un literatūras skolotājai Gitai Pohevicai par skolēnu intereses veicināšanu un atbalstu dalībai konferencē!

Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences 2.posma rezultāti

2020. gada 28. februāris

2020.gada 28.februārī Rīgā, Latvijas universitātē, norisinājās Pierīgas reģionā (apvienotais Rīgas reģions un Rīga) reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.

Mūsu skolas pārstāvji pārliecinoši prezentēja savus darbus un guva labus panākumus. II pakāpes diplomus Pierīgas reģionālajā 44. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē ieguva 11.a klases skolniece Milānija Upesleja par darbu “Aizguvumi no lībiešu valodas latviešu valodā Karla Abena disertācijā “Igauņu un lībiešu aizguvumi latviešu valodas leksikā” un to lietojums mūsdienās”, ZPD vadītāja - skolotāja Gita Pohevica, un 11.a klases skolnieki Gļebs Pozolotins un Maksims Šilovs ar darbu “Papīra iegūšana no jūras aļģēm”, ZPD vadītājs - skolotājs Oskars Bikovens. Abi darbi tika izvirzīti uz valsts konferenci Rīgā.

Reģionālajā konferencē bija sekmīgi prezentēts un aizstāvēts arī zinātniski pētnieciskais darbs “Humusvielu izmantošanas iespēja kosmētikā”, darba autori 11.a klases skolnieces Karolina Golomisova un Mišela Šestopalova, darba vadītājs Oskars Bikovens.

Paldies visiem 11. klašu skolēniem, kuri izstrādāja darbus un piedalījās ZPD konferencē, un skolotājiem ZPD vadītājiem!

Projektu un ZPD nedēļa 28.01.- 31.01.2020

2020. gada 28.-31. janvāris

No 28.01. līdz 31.01.2020. mūsu skolā noritēja Projektu un ZPD nedēļa. Šogad skolas Projektu tēma bija “Skola cilvēka dzīvē: pagātne, tagadne, nākotne”.

Skola... Šis vārds katram ir tuvs, mēs dzirdējām šo vārdu bērnībā, kad mūsu vecāki gatavojās mūs vest uz skolu. Tad mēs mācījāmies un atkal skola bija aktuāla. Tad mēs savus bērnus vedām uz skolu. Ar šo vārdu saistīti mūsu sapņi, cerība, vēlmes, iespējas, draugi utt.

Mūsu projektu nedēļas mērķis bija izpētīt, kāda nozīme ir skolai cilvēka dzīvē.

Klašu izvēlētās projektu tēmas bija ļoti daudzveidīgas: (2.a) “Urrā, starpbrīdis skolā!”, (2.b) “Patiesība par skolas portfeļiem”, (2.c) “Kāpēc skolēnam ir vajadzīgs sols”, (2.d) “Mūsu sapņu skola”, (2.e) “Skola senatnē, 19. gadsimts Latvijā”, (3.a) “Skolas sienas avīze”, (3.b) “Skolas formas vēsture. Vakar, šodien, rīt”, (3.c) “Kādas skolas ir Eiropas Savienībā?”, (3.d) “Skolas dažādās pasaules valstīs”, (4.a) “Daudz skolu”, (4.b) “Skolas sola vēsture”, (4.c) “Mēs un mūsu skola”, (4.d) “Gudrie” starpbrīži”, (5.a) “Uz skolu - ar prieku”, (5.b) “Uz skolu - ar prieku”, (5.c) “Uz skolu - ar prieku”, (5.d) “Skolas piederumu vēsture”, (5.e) “Mūsu skola-nākotnes arhitektūras brīnums”, (6.a) “Mēs visi un skola”, (6.b) “Kā ir veidotas skolas dažādās pasaules valstīs?”, (6.c) “Mana ģimene un skola (manas ģimenes pieredze)”, (6.d) “Skolas nozīme cilvēka dzīvē”, (6.e) “Skolas citās valstīs”, (7.a) “Manu vecāku skolas gadu atmiņu stāsti”, (7.b) “Skolas dažādās pasaules valstīs”, (7.c) “No tintes pildspalvas līdz datoram”, (7.d) “Skolas forma dažādos laikmetos”, (8.a) “Skolas nākotnē”, (8.b) “Skola cauri gadsimtiem”, (8.c) “Lietderīga laika pavadīšana starpbrīdī”, (8.d) “Dzīves sākumā skolu es atceros...”.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit