Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

erika.sadovska@rpg.lv's blog

Kvesta "Pasaules izzināšana caur STEM zinātnēm" rezultāti

2019. gada 17. oktobris

Dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju nedēļas ietvaros 17. oktobrī 8. klasēs notika kvests "Pasaules izzināšana caur STEM zinātnēm". Izglītojamie ļoti aizraujoši strādāja dažādu STEM zinātņu stacijās pa klases komandām. 1. vieta ar kopējo rezultātu 141,5 punkti ir 8.c klasei, 2. vieta ar kopējo rezultātu 137 punkti ir 8.a klasei, 3. vieta ar kopējo rezultātu 130 punkti ir 8.b klasei, 4. vieta ar kopējo punktu skaitu 127,5 punkti ir 8.d klasei. Labākās trīs komandas: 8.c1 komanda (71,5 punkti), 8.a2 komanda (71 punkts) un 8.c2 komanda (70 punkti). Paldies visiem skolotājiem par interesantā pasākuma organizēšanu!

Skolas olimpiādes rezultāti angļu valodā 10.-12.klasēs

2019. gada 9. oktobris

Skolas olimpiādes rezultāti angļu valodā 10.-12.klasēs:
1. vieta - N.Vernere 11.a kl.
2. vieta - S.Aškinezere 12.b kl., A.Krūze 12.b kl., J.Kurilovs 12.a kl., K.Gurkina 12.a kl.
3. vieta - P.Kļimičevs 12.a kl., R. Čestovs 11.b kl., J. Gramoviča 10.a kl., P. Pominaļnaja 10.c kl.
Atzinības
E.Stolerova 10.a kl., K.Solovjeva 10.a kl., J.Kuropatņikova 12.b kl., D.Lapunova 12.b kl.
Apsveicam uzvarētājus un novēlam turpmākus panākumus visiem dalībniekiem!

Starptautiskā vācu valodas I pakāpes diploma (DSD1) iegūšana

2019. gads

2019. gada mūsu skolas skolēni nokārtoja eksāmenu starptautiskā vācu valodas I pakāpes diploma (DSD1) iegūšanai:
Agnesa Jarinovska
Viktors Gorškovs
Mihails Kica
Nikola Lipska
Viktorija Sergejeva
Katrīna Solovjova
Elina Stoļerova
Poļina Zaharčenko.

Starptautiski atzītais vācu valodas 1. pakāpes diploms dod iespēju

  • mācīties vidējās mācību iestādēs Vācijā,
  • ir apliecinošs dokuments vācu valodas atbilstošajam zināšanu līmenim,
  • ir labs garants darba tirgū.

Skolas olimpiādes rezultāti vācu valodā 10.-12. klasēs

2019. gada 11. oktobris

Skolas olimpiādes rezultāti vācu valodā 10.-12. klasēs:

I vieta - Pāvels Kļimičevs - 12.a

II vieta - Kornēlija Marija Jona - 12.b

III vieta - Nikola Lipska - 12.a

Apsveicam uzvarētājus un novēlam turpmākus panākumus visiem dalībniekiem!

Akcija “Mēs esam atbildīgi par dzīvniekiem, kurus esam pieradinājuši” 2019

2019. gada oktobris

Katru gadu mūsu skolā notiek akcija “Mēs esam atbildīgi par dzīvniekiem, kurus esam pieradinājuši”, ko organizē Skolēnu pašpārvalde ar skolas sociālo pedagogu I.Kosobokovu. Un arī šogad, pateicoties mūsu skolēnu un vecāku atsaucībai, tika savāktas dāvanas divām dzīvnieku patversmēm "Slokas dzīvnieku patversme" un "Ulubele". 2019. gada 12. oktobrī 10.a klases skolēni kopā ar vecākiem un klases audzinātāju Ē.Sadovsku nogādāja barību un segas uz "Slokas dzīvnieku patversmi", iepazinājas ar patversmes un volontieru darbu, pastaigāja ar suņiem.

No sirds sakām paldies visiem par atsaucību!

Ciemos Jelgavas 6. vidusskolā

2019. gada 8. oktobris

8. oktobrī mūsu skolas IAC projekta "Dzīvot, mācīties, strādāt KOPĀ" komandu un Ropažu novada vidusskolas komandu ciemos aicināja mūsu draugi - Jelgavas 6. vidusskola.

Šis sadarbības pasākums viennozīmīgi izdevās, jo visa diena tika pavadīta draudzīgā, izzinošā gaisotnē.

Jelgavas 6. vidusskola mums bija sagatavojusi jēgpilnu pasākuma programmu, kurā bija iekļauta ekskursija pa skolu, Jelgavas apskate, orientēšanās spēle Pasta salā, bet dienas noslēgumā katra projekta komanda piedāvāja savu redzējumu par tēmu "Mans novada lepnums".

Braucot mājās sapratām, ka IAC projekts gada garumā mums ir devis ne tikai iespēju izzināt un iepazīt Latviju, izglītoties, bet arī iegūt jaunus, sirsnīgus draugus un pieredzi!

Gaidīsim savus projekta draugus ciemos pie mums novembrī!

Pašpārvaldes diena 2019

4 октября 2019 года

4 октября в нашей школе царила особая атмосфера, потому что ученики старшей школы и школьная дума подготовила и провела для учителей мероприятия, посвященные Дню Учителя. Тематикой праздника было выбрано «Путешествие во времени», и вся школа от первого до третьего этажа была украшена символами разных эпох, от 60-х до 90-х. Яркое и необычное оформление не могло остаться без внимания! Дискотека, которая проводилась на каждой перемене на первом этаже, создала особое настроение всей школе: учителя и ученики пели песни и танцевали под музыку 80-х, что придавало празднику чувство объединения.
Для учителей в этот день были проведены мастерклассы, на которых они учились плести макраме, танцевать рок-н-ролл, вспоминали песни прошлых лет и узнавали новое об эпохе 60-х годов.
Пока учителя были заняты, их заменяли ученики старшей школы, проводя уроки для учеников 2-9 классов. После проведения уроков, некоторые учителя-дублёры отметили, что теперь понимают, сколько труда и сил вкладывают в уроки учителя. Многих проведение таких уроков заставило задуматься о будущей профессии, кто-то переосмыслил своё поведение на уроках, но в любом случае, проведение уроков предоставило старшеклассникам драгоценный опыт. В заключении был проведён праздничный концерт, который еще раз, как настоящая машина времени, «покатал» зрителей по разным эпохам и вернул в настоящее красочными, яркими и зажигательными номерами в исполнении самих учеников.
Спасибо старшеклассникам и ученической думе за проведение этого праздника!

Skolotāju diena 2019

2019. gada 5. oktobris

5. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena, kas pēc Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvas 1994. gadā tika pasludināta par starptautisku svinamo dienu. Katru gadu cilvēki visā pasaulē šajā dienā tiek aicināti apsveikt savus skolotājus, lai pateiktos viņiem par ieguldīto darbu katra individuālajā un visas sabiedrības attīstībā.
Dārgie Skolotāji!
Lai Jums prieks un lepnums būt par skolotāju - gan svētkos, gan ikdienā!
Lai pietiek spēka, enerģijas un mīlestības katrai dienai un katram bērnam!

Eiropas Valodu diena 2019

2019. gada 25. septembris

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs kopš 2001. gada svin Eiropas Valodu dienu, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei.

25. septembrī Eiropas Valodu dienu ietvaros skolā viesojās LU Lībiešu institūta speciālisti - Valts Ernštreits un Gunta Kļava, lai runātu ar 10. klasēm par Latvijā un pasaulē unikālo lībiešu valodu.

Lībiešu valoda ir iekļauta UNESCO pasaules apdraudēto valodu atlasā (UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger) kā kritiski apdraudēta valoda. Latvijā lībiešu valodas statuss noteikts Valsts valodas likuma 4. pantā, kurā sacīts: „Valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju (autohtonu) valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.” Vēl 19. gs. lībiski runāja ap 3000 cilvēku, 20. gs. vidū bija ap 1500 valodas pratēju, bet mūsdienās labi sazināties lībiski spēj ap 30 cilvēkiem visā pasaulē. Pastāvīgi aug arī to skaits, kuri apguvuši lībiešu valodas pamatus.

Nodarbībā skolēni iepazina lībiešu valodu, tās vēsturi un ietekmi latviešu valodas veidošanās procesā, kā arī aktīvi līdzdarbojās, risinot dažādus interaktīvus uzdevumus. Tikšanās bija nenovērtējams atbalsts jauniešiem mācību darbā, lai izprastu dziļāk Latvijas kultūru, kultūrtelpu.

Paldies LU Lībiešu institūta speciālistiem, kā arī IAC projektam "Strādāt mācīties un dzīvot KOPĀ" par atbalstu.

Olimpiāde latviešu valodā 7.-8. klasēs

2019. gada 26. septembris

26. septembrī skolā norisinājās pirmā mācību priekšmetu olimpiāde un tā bija latviešu valodā 7.-8.klašu skolēniem.

Olimpiādes rezultāti:
7. klases
1. vieta Maksims Tihonovs 7.b klase
2. vieta Armands Šmidts 7.b klase
3. vieta Tomass Bočkarevs 7.b klase
             Viktorija Januskeviča 7.d klase

8. klases
1. vieta Alisa Aļeškovska 8.c klase
2. vieta Melānija Meldere 8.c klase
             Ksenija Daškeviča 8.c klase
3. vieta Zlata Ostaņina 8.c klase
Šie skolēni pārstāvēs skolu latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes 2. kartā Rīgā 18. oktobrī.
Sveicam uzvarētājus un vēlam zināšanas un veiksmi turpmākajās kārtās!