Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Blogs

Uzņemšana 10. klasē (uzņemšanas komisijas rekomendācija)

2024. gada 3. jūlijs

Rīgas Purvciema vidusskolas uzņemšanas komisija rekomendē uzņemšanai Inženierzinātņu virziena programmas 10. klasē sekojošos pretendentus: I41, I76, I8, I64, I109, I108, I58, I7, I68, I78, I27, I32, I120, I90, I92, I59, I42, I104, I56, I110, I15, I79, I12, I30, I17, I71, I91, I6

Rezervē: I88, I96, I13, I29, I19, I45, I16, I24, I50, I18, I25, I86, I105, I37, I54, I70, I9, I47

Rīgas Purvciema vidusskolas uzņemšanas komisija rekomendē uzņemšanai Humanitārā un sociālā virziena programmas 10. klasē sekojošos pretendentus: H41, H24, H31, I121, H43, H38, H59, H9, H65, H50, H89, H44, H68, H35, H70, H54, H82, I112, H72, H37, I22, H86, H94, I35, I38, H39, H4, H13

Rezervē: H36, I89, H74, H28, H97, H64, I48, H18, H42, H49, H1, H17, H46, I49, H16, H11, H8, H77, I3.

Visiem pretendentiem un rezervistiem jāiesniedz skolā dokumenti (apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts, iesniegums tiek rakstīts uz vietas). Dokumentu par pamatizglītību pieņemšana notiks Rīgas Purvciema vidusskolas 116. kabinetā 04.07.2024 plkst.10.00-17.00 un 05.07.2024 plkst. 9.00-12.00 (iesniegums par uzņemšanu 10. klasē jāparaksta vecākam).

Par konkursu uzņemšanai 10.klasē

2024. gada 25. jūnijs

Pieteikšanās 10. klašu konkursam Rīgas Purvciema vidusskolā notiek elektroniski līdz 03.07.2024 plkst. 12:00. Pēc reģistrācijas pretendenti uz savu norādīto e-pasta adresi saņems reģistrācijas kodu.

2024. gada 3. jūlija plkst. 17:00 mājas lapā rpg.lv tiks publicēts pretendentu kodēts saraksts, kuri uzaicināti iesniegt dokumentus par pamatizglītību Rīgas Purvciema vidusskolā, kā arī rezervistu kodēts saraksts. Galvenais konkursa atlases kritērijs būs centralizēto eksāmenu rezultāti un vidējais vērtējums pamatizglītības apliecības sekmju izrakstā.

Dokumentu par pamatizglītību pieņemšana notiks Rīgas Purvciema vidusskolas 116. kabinetā 04.07.2024 plkst.10.00-17.00 un 05.07.2024 plkst. 9.00-12.00 (iesniegums par uzņemšanu 10. klasē jāparaksta pretendenta vecākam).

Visiem vēlam veiksmi un izturību!

Skola piedāvā vidusskolas izglītības programmu ar 2 virzieniem: Inženierzinātņu virziens un Humanitārais un sociālais virziens

Ieteicamās literatūras saraksts vasarai

2024. gada 31. maijs

Lai vasara būtu saulaina, pozitīvu piedzīvojumu pilna, droša un arī izzinoša!

Un atceramies: "Grāmatas rosina fantāziju un iztēli, izklaidē, māca, audzina. Grāmatas paplašina vārdu krājumu, ceļ izglītības un erudīcijas līmeni."

Lai jauka vasara!

Literatūras saraksts

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā

2023. gada 19. septembris

Bērnu 1. klases pretendentu rindā var pieteikt, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu – pilnus 5 gadus.

Informējam, ka bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē 2024./2025. un 2025./2026. mācību gadam notiek elektroniski.

Lūdzam iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klašu pretendentu sarakstā iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (sūtīt uz e-pastu pcvsatriga [dot] lv).

Ja elektroniskā paraksta nav, lūdzam izmantot portālā www.Latvija.lv pieejamo pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Veicot autentifikāciju ar bankas starpniecību, pievienojiet aizpildīto iesniegumu un sūtiet adresātam: Rīgas Purvciema vidusskolai.

Ja Jums nav iespējas iesniegt iesniegumu elektroniski, lūdzam par papīra formāta iesniegumu sazināties ar Skolu, zvanot pa tālruni 67578315 vai rakstot uz e-pastu pcvsatriga [dot] lv.

Iesnieguma veidlapa ŠEIT.

Koneference “CEĻĀ UZ VIENOTU SKOLU”

2024. gada 21. jūnijs

2024.gada 13.jūnijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas rīkoja konferenci par vienotas skolas pieejas īstenošanas rezultātiem 2023./2024. mācību gadā “CEĻĀ UZ VIENOTU SKOLU”. Skolas pedagogi piedalījās vienā no konferences darbnīcām "Vienotas skolas ieviešanas procesa plānošana un vadība", ko vadīja Anita Pēterkopa, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja.

Darbnīcā iepazīstināja ar vienotas skolas ieviešanas procesa plānošanu un vadību Rīgas valstspilsētas pašvaldībā (rīcības plānu izstrāde izglītības iestādēs, situāciju monitorēšana, atbalsta un atgriezeniskās saites sniegšana skolu vadības komandām un pedagogiem, vecāku informēšana un izglītošana). Sniedza piemērus, kā procesi tiek īstenoti izglītības iestādēs, daloties pieredzē ar labās prakses piemēriem un jaunām idejām, kā procesus pilnveidot nākošajā mācību gadā. Darbnīcas ietvaros kopā ar kolēģiem dalījāmies pieredzē par Vienotās skolas ieviešanas plānošanu, vadību un īstenošanu.

Paldies par aicinājumu piedalīties konferences darbnīcā un iespēju popularizēt skolas pieredzi!

2023./2024. mācību gadā programmas “Skolas soma” aktivitātes

2024. gada 31. maijs

2023./2024. mācību gadā mūsu skola aktīvi izmantoja programmas “Skolas soma” iespējas, lai skolēni var iepazīties ar Latvijas mākslas un kultūras norisi (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot to ar mācību un audzināšanas darbu.

Mūsu skolēni apmeklēja daudzveidīgas teātra izrādes:
* Leļļu izrāde "Sapnis par karali" (1.kl.) (biedrība "Latvijas Leļļu Teātru Klubs", leļļu izrāde "Zaķim dzimene…" (1.-2.kl.) (Jura Babra leļļu teātris "TIMS");
* Izrāde "Mazais princis"(5.kl.), Izrāde "Robins Huds" (6.,7.,10.kl.), izrāde "Grāfs Monte-Kristo. Esmu Edmons Dantess" (6.d kl.), Izrāde "Gandrīzlaime" (12.kl.) (Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris);
* Izrāde "Varšavas melodija" (11.kl.), izrāde "Love is..." (12.kl.) (Jaunatnes teātris "Brīvo Aktieru Sabiedrība");
* Balets "Vijs. Šausmu naktis" (10.kl.) (Latvijas Nacionālā opera un balets);
* Burvju triku izrāde “Brīnumi notiek”(6.kl.) (Mystero SIA).

Kā notiek zinātnes un mākslas mijiedarbība, lai radītu kvalitatīvu mākslas filmu, mūsu 2. un 4.klases skolēni uzzināja Zinātnes teātra nodarbībā “Zinātnes un mākslas krustpunkti”. Skolēni aktīvi piedalījās nodarbība "Māksla un zinātnes arhitektūra"(Laboratorium.lv). Bērni atraktīvā un neprastā veidā ieguva ļoti vērtīgas zināšanas, kā arī, cerams, ka kādā no bērniem šī izrāde izraisīja papildus interesi par aizraujošo zinātni. Skolēni uzzināja, kā veido mākslīgu sniegu, speciālu grimu, sprādzienus un citus efektus, kas ir balstīti uz ķīmijas un fizikas zināšanām, bet palīdz veidot mākslas darbus.

Noslēdzies pirmais gads ar programmu MOT 7.klašu skolēniem

2024. gada 27. maijs

21.maijā tika piedzīvota sestā MOT nodarbība par tematu "Vērtīgs". Nodarbības mērķis - iepazīstot sevi, ir vieglāk apzināties sevi un apkārtējo vērtību.

Šogad septītie sešās nodarbībās apguva MOT vērtības: drosme dzīvot, drosme pateikt NĒ, drosme rūpēties.

Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos un drosmi aktīvi iesaistīties MOT piedāvātajās aktivitātēs visa gada garumā! Paldies arī 7.klašu vecākiem par atbalstu!

Paldies MOT treneriem Aļonai Berzinai, Jekaterinai Vasiļenokai, Olgai Aleksejevai un Alīnai Aldagai par skolēnu motivēšanu , iedrošināšanu un cilvēciskas, līdzvērtīgas attieksmes paušanu, runājot par MOT vērtībām!

Uzrunājot skolēnus par šī gada ieguvumiem MOT nodarbībās, atbildes bija dažādas un 93% aptaujāto skolēnu atbildēja, ka bija priecīgi piedalīties šajā programmā.

Par ko lika aizdomāties MOT nodarbības? Septītie saka:
-kā palīdzēt klasesbiedriem justies labāk,
-vai tiešām ir tik grūti sarunāties ar pusaudžiem,
-par draudzību klasē,
-par to ko un kā jūtas citi,
-par attieksmi pret savu dzīvi...

Par ko vēlētos pateikt paldies MOT trenerim?
-par to, ka dzirdēja mūs un mūsu idejas,
-par to,ka bija iespēja būt tik daudz ar klasi,
-ka atrod kopīgu valodu ar sarežģītiem pusaudžiem,
-par to,ka palīdzēja sadraudzēties,
-par pozitīvismu.

Uz tikšanos nākamajā mācību gadā!

Vairāk par programmu MOT https://mot.lv/mot-programmas/

Valsts ZPD konferences rezultāti 2024

2024. gada 24. maijs

Sveicam Rīgas Purvciema vidusskolas izglītojamās ar augstajiem sasniegumiem Valsts ZPD konferencē.

12.a klases skolnieces Zlata Ostaņina un Melānija Meldere ieguva III pakāpi ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē ar darbu “Populārākie galamērķi Latvijas iekšējā tūrismā”. Darba vadītāja Jekaterina Vozņuka.

Apsveicam!

Futurimo Rīga nodarbības

2024. gada 23. maijs

Rīgas Purvciema vidusskolas 7. klašu skolēni 21., 22. un 23. maijā devās uz RTU Zinātkāres centru Futurimo Rīga, kur varēja uzzināt, kā darbojas pasaule un kādi ir dabaszinātņu likumi.

Pateicoties RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes studentiem Oļesjai Usai un Ingusam Valteram Briškam, nodarbības bija informatīvās un aizraujošas.

Skolēni apmeklēja arī zinātnes centra ekspozīciju.

Liels paldies Futurimo Rīga par uzņemšanu!

Sporta dienas 2024

2024. gada 25. maijs

2024. gada 15. maijā mūsu skolā notika 5.-8. un 10.-11. klašu Sporta diena sadarbībā ar Sporta klubu "Sharky".

Video

2024. gada 20. maijā notika 1.-4. klašu Sporta diena.
Video

Paldies visām klasēm, klašu audzinātājiem un sporta skolotājiem par aktīvu dalību!

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit