Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

informācija

Skolai jaunā adrese

2023. gada 16. februāris

Pamatojoties uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmumu Nr. DA-23-2166-nd "Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu, piešķiršanu un likvidēšanu Akadēmiķa Mstislava Keldiša, Detlava Brantkalna, Staraja Rusas ielās un Valentīna Pikuļa alejā, Rīgā" (publikācija "Latvijas Vēstnesī" 26.01.2023), Rīgas Purvciema vidusskolai tagad ir jaunā adrese: Zentas Mauriņas iela 8, Rīga, LV-1082.

Portālā www.eriga.lv sākusies pieteikšanās “Skolēna kartei”

2021. gada 7. jūlijs

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt sava bērna “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam, to jau no 1. septembra to varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem.

Aizpildot pieteikumu “Skolēna kartes” izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās “Skolēnu kartes” nogādās attiecīgajās skolās.

“Skolēna karte” ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem, kas nodrošina bezmaksas braucienus “Rīgas satiksmes” sabiedriskajā transportā. Karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. un 10. klasē. Jauna “Skolēna karte” jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”.

Salacā noķerta jauna Latvijas rekordzivs

2021. gada 11. aprīlis

Mūsu interešu izglītības skolotājs, viens no Latvijas godalgotākajiem makšķerniekiem, Konstantīns Koļesņikovs 2021. gada 30. martā Salacā noķēra rekordzivi – 6,38 kilogramus smagu un 88 centimetrus garu taimiņu, sauktu arī par jūras foreli.

Konstantīns jau kopš bērnības makšķerē un piedalījies gan Latvijas, gan pasaules makšķernieku sacensībās, kur ieguvis godalgotās vietas. Tik brangs taimiņa loms kā 30. martā mūsu valstī vēl nebija piedzīvots un tagad notiek procedūra, lai to reģistrētu kā Latvijas rekordu.

Pēc vairāku minūšu ilgas cīņas ar lomu, tā uzmērīšanas un nosvēršanas taimiņš atkal tika palaists brīvībā. Makšķernieks informē, ka taimiņš noķerts ar vobleri.

Apsveicam Konstantīnu Koļesņikovu ar jaunu Latvijas rekordu!

Informācija no jauns.lv

Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu

2021. gada 9. aprīlis

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas valsts ģimnāziju 7. vai 10. klasē, kā arī galvaspilsētas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums.

Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv , kā arī skolu mājaslapās.

Pašvaldības mērķis, organizējot apvienoto iestājpārbaudījumu, ir nodrošināt izglītojamo intereses, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāts ir pamats pretendenta dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā.

Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju 10. klasēs vienotais iestājpārbaudījums matemātikā notiks 15.maijā, bet, lai iestātos 7. klasē, iestājpārbaudījums būs 22. maijā. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā, savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā - kombinētais pārbaudījums valodā un vēsturē tikai tiem skolēniem, kuri pretendēs uz iestāšanos humanitārajā klasē. Reģistrēties Rīgas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam”, kā arī šo ģimnāziju mājas lapās. Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības piesardzības pasākumus, iestājpārbaudījuma norises vietas būs ne tikai šo ģimnāziju, bet arī citu skolas telpas.

Svarīga informācija

2020. gada 8. decembris

Cienījamie izglītojamie un viņu vecāki!

No 2020. gada 14. decembra Rīgas Purvciema vidusskolas 1.-4. klases mācās klātienē, bet 5.-12. klases mācās attālināti.

Lai nodrošinātu vienam izglītojamam ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības, 1.-4. klases tiks dalītas 2 grupās visos mācību priekšmetos, izņemot sportu, sportu un veselību, mūziku un vizuālo mākslu. Mācību stundas vienai klasei notiks 2 kabinetos pēc speciālā stundu saraksta.

Pagarinātās dienas grupas nestrādās, nenotiks arī peldēšanas nodarbības. Interešu izglītības pulciņi tiks organizēti attālināti.

Jautājumu gadījumā par mācību procesu laika posmā no 2020. gada 14. decembra līdz 18. decembrim var vērsties pie saviem klašu audzinātājiem.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

2020. gada 27. novembris

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju skolā un jaunās drošības prasības, skolas administrācija pieņēma lēmumu no 30.11.2020 līdz 11.12.2020 pāriet uz mācībām attālināti 1.-12. klasēs - C modelis (lēmums ir saskaņots ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu).

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 9. jūnijam.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visas izglītības iestādēs norisināsies attālināti.

Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros.

С учетом ситуации, вызванной Covid-19 в мире, а также возможных рисков в Латвии, в государстве объявляется чрезвычайная ситуация с 12 марта по 9 июня.

С целью ограничения распространения вируса в это время будет реализован ряд мер предосторожности, в том числе с 13 марта учебный процесс будет проходить удаленно.

Кроме того, во время чрезвычайной ситуации прекращаются тренировки, соревнования и репетиции в рамках программ культурного образования, спорта и образования по интересам.

In view of the global situation caused by Covid-19 and the potential risks in Latvia, an emergency situation is announced in the country from 12 March to 9 June.

In order to limit the spread of the virus, a number of precautions will be taken during this period, incl. distance learning in all schools will be introduced from 13 March. 

In addition, trainings, competitions and rehearsals held within the framework of cultural, sports and interest- related education programmes have to be discontinued during the period of emergency situation.

Video latviešu valodā: https://failiem.lv/u/f5h2f6v2?share_email_id=cee0a3

Noderīgas saites

www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datu bāze. Aktuālās izglītības programmas profesionālajās skolās, koledžās un augstskolās,uzņemšanas nosacījumi, jaunās programmas, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi.

www.nva.gov.lv Nodarbinātības valsts aģentūra.

www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrija. Sadaļā «Darba devējiem» Latvijas profesiju klasifikators ar profesiju standartiem.

www.prakse.lv Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti.

www.profesijupasaule.lv Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības iespējas.

www.nacstudet.lv Studiju programmas izvēles tests.

www.europass.lv Eiropas standarti CV izveidei.

www.jaunatne.gov.lv

http://europa.eu/youth Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti.

www.virtualaprakse.lv Portāls uzņēmumu iepazīšanai.

www.cv.lv

www.cvmarket.lv

www.cvor.lv

www.workingday.lv

www.mansdarbs.lv

www.e-darbs.lv

www.jobs.lv

www.teirdarbs.lv Portāli darba meklētājiem Latvijā.

www.eurojobs.com

www.eurobrussels.com

http://www.praxisnetwork.eu/ Portāli darba meklētājiem Eiropā.

Profesiju pasaules izpēte

Profesiju apraksti - https://www.prakse.lv/profession/list

Profesiju klasifikators – https://www.lm.gov.lv/lv/profesiju-klasifikators-5?utm_source=https%3A%2...

Profesiju aprakstu katalogs – http://www.jsg.lv/wp-content/uploads/2009/02/profesiju_aprakstu_katalogs...

Eiropas vakanču apraksts - https://www.eurobrussels.com/

Prasmes un kompetences nākotnē - https://blog.swedbank.lv/karjera/nakotnes-darbs-196

Kuras profesijas izzūd un kuras kļūst populārākas? – https://www.prakse.lv/article/207/gudra-nakotne-kuras-profesijas-izzud-u...

«TSI – трамплин в будущее»

9 февраля 2012 года

Олимпиада для старшеклассников проводится 14 марта в 10.00 в Институте транспорта и связи.

I блок – 10.00 Естествознание (математика, физика)
II блок – 12.30 Информатика
Каждый участник может принять участие в одном или двух блоках.
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-и места, награждаются призами и при поступлении в TSI получают на первом курсе скидку на оплату обучения .
Награждение победителей состоится в этот же день в 15.30.
Справки:
Тел. 67100681
Регистрация участников: www.olimpiade.tsi.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit