Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

2011./2012. mācību gads

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
Ārpusklases un ārpusstundu audzināšanas darba plāns 2011./2012. mācību gads.
1. Skolas pasākumi
Datums Pasākumi Norises vieta Augusts Septembris Septembris Ārpusklases pasākumu darba plāna korekcija. Skolas stendu noformēšana. Skola Skola Septembris 01.09.2011. Zinību diena. Klašu stundas. Pārgājienu un ekskursijas diena. Pirmklasnieku svētki. 1.klašu skolēnu iesvētīšana skolas gaitās. 10.-12.kl. sk. tikšanās ar Eiropas parlamenta deputātu 5.klašu skolēnu vecāku sanāksme Ekskursija uz Latvijas Saeimu. Starptautiskā valodas diena (sienas avīzes) Skola Klašu audzinātāji K.Sčastnaja K.Sčastnaja Atbildīgais
16.09.2011. 08.09.2011.
Skola Aktu zāle
Klašu kuratori, Klašu audzinātāji O.Kirillova
05.09.2011.
Aktu zāle 12.00
administrācija
15.09.2011.
Aktu zāle
V.Požilenko
23.09.2011. 26.09.2011.
Latvijas Saeima Skola
Klašu audzinātāji Svešvalodas skolotāji: S.Mkrtčana L.Bikova L.Šestakova O.Broka, J.Dzigovskaja
septembris Kl. audz. stundās
30.09.2011.
Adaptācijas pasākums 1.kl. skolēniem. (Bērnu gatavības skolai analīze, veiksmīgas adaptācijas iespējas noteikšana) Skolotāju diena. Skolēnu pašpārvaldes dienas organizēšana.
Skola
Skola
Skolēnu dome, D.Vinogradovs
30.09.2011.
30.09.2011.
30.09.2011.
Teātra „Maska” priekšnesums koncertā skolotājiem. Skolotāju diena. Skolotāju dienai veltīts koncerts. Leļļu teātra „Modus” priekšnesums koncertā skolotājiem.
Aktu zāle
N.Ivanovska
Aktu zāle
Skolēnu dome
Aktu zāle
I.Buraka
Oktobris 03.05.10.2011. 20.10.2011. Foto dienas skolā. 9.klašu skolēnu vecāku sanāksme Skolas futbola turnīrs (3.-5. Kl.) Skolas futbola turnīrs (6.-7. Kl.) Skolas volejbola turnīrs (7.-8.kl.) Skolas florbola turnīrs (7.-8.kl.) Skolas tautas bumbas turnīrs (5.kl.) 9.-12.kl.sk. tikšanās ar dažādu augstskolu pārstāvjiem. Policijas diena Psiholoģiskās spēles 10.klasēm. Svētki «Sarkans, dzeltens, zaļš». Zelta rudens svētki. Floristikas konkurss. Ziedu un augļu kompozīcijas. Dārzeņu un augļu izstāde. Rudens svētki „Rudens pasaka” 1.- 2. kl. skolēniem. Rudens svētki „Rudens pasaka” 3.- 4. kl. skolēniem. Aktu zāle Aktu zāle Klašu audzinātāji, klašu kuratori V.Požilenko
oktobris oktobris
Sporta zāle Sporta zāle
A.Kokorevs A.Kokorevs
oktobris
Sporta zāle
A.Odinokovs
oktobris oktobris oktobris
Sporta zāle Sporta zāle Skola
A.Odinokovs A.Odinokovs M.Brozovska K.Sčastnaja
oktobris Oktobris 13.10.2011. 11.10.2011.
Skola Aktu zāle Aktu zāle
I.Kosobokova, Klašu audzinātāji J.Kuprina O.Broka O.Kirillova, A.Kvančiani O.Kirillova, 1.-4.kl. audzinātāji
20.10.2011.
Aktu zāle
21.10.2011.
Aktu zāle
O.Kirillova, N.Kočetkova O.Kirillova, N.Kočetkova
21.10.2011.
Aktu zāle
24.10.2011. Oktobris
5.klases skolēnu Skola Olimpiāde angļu valodā Olimpiāde vācu valodā Skola (10.-12.kl.) Brīvdienas 24.10.-28.10.2011. Novembris Vidusskolēnu iesvētīšana. Aktu zāle
O.Ivanova O.Besčastnaja
04.11.2011.
10.kl. audzinātājas, A.Malahovs K.Sčastnaja
novembris
18.11.2011.
5.11.10.11.11. novembris
9.-12.kl.sk. tikšanās ar dažādu augstskolu pārstāvjiem. Foto-konkurss „Mana Latvija” (fotogrāfijas ar komentāriem svešvalodās) Skolas telpu pirmssvētku noformējums. Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai veltītie pasākumi. Vecāku diena (atvērto durvju diena) Tikšanās ar Rīgas dramatiskā teātra aktieriem. Izrāde „Как волка проучили”.
Skola
Skola
L.Šestakova
Skola Skola
M.Siņeļņikova, Latviešu valodas skolotāji Latviešu valodas skolotāji
Novembris 08.11.2011.
Skola Aktu zāle
Administrācija, priekšmetu skolotāji Klašu audzinātāji
Decembris 1.12.10.12.11. Decembris Skolas pirmssvētku noformējums. Eseju konkurss angļu valodā (10.-12.kl.) Dzejoļu konkurss Skola Klašu kuratori T.Šandurova J.Stepanova V.Cars O.Ivanova L.Vinogradova I.Naruševiča L.Bikova I. Akimova O.Besčastnaja I. Akimova G. Kirjuhina J.Vasiļenoka I.Kosobokova, N.Ivanovska, Klašu audzinātāji P.Šaporins
Skola
Decembris
Skola
Decembris Decembris Decembris 12.12.13.12.2011. decembris
Pasākums vācu valodā Pasākums franču valodā Viktorīna 6 kl.(angļu valodā) Lūcijas diena Skolas basketbola turnīrs
Skola Skola Skola Skola Sporta zāle
decembris decembris
‘’Jautrie starti’’ (1.-4.kl.) 9.-12.kl.sk. tikšanās ar dažādu augstskolu pārstāvjiem. Svētki „ Ziemas pasakas diena” Jaungada eglīte angļu valodā sākumskolai.
Skolas stadiona Skola
A.Baborikina K.Sčastnaja
15.12.2011. Decembris
Aktu zāle Aktu zāle
O.Kirillova M.Siņeļņikova J. Suhankina,V. Kuzņecova G. Kirjuhina,M Saburova O.Ivanova,J.Stepanova A.Firsovs, O.Kirillova N.Ivanovska O.Kirillova, Klašu audzinātāji O.Kirillova, Klašu audzinātāji O.Kirillova, Klašu audzinātāji O.Kirillova, Klašu audzinātāji V.Požiļenko V.Požiļenko V.Požiļenko I.Buraka
22.12.2011.
Tradicionālais ziemassvētku koncerts Teātra diena "Kapustņiks" Ziemassvētki 1.kl. skolēniem. 9.00 Ziemassvētki 2.kl. skolēniem. 10.00 Ziemassvētki 3.kl. skolēniem. 11.00 Ziemassvētki 4.kl.skolēniem.
Aktu zāle
16.12.2011. 23.12.2011. 23.12.2011.
Aktu zāle Aktu zāle Aktu zāle
23.12.2011.
Aktu zāle
23.12.2011.
Aktu zāle 12.00 Aktu zāle Aktu zāle Aktu zāle Aktu zāle
22.12.2011. 22.12.2011. 21.12.2011. 22.12.2011.
Jaungada eglīte 5. kl. sk. Jaungada eglīte 6.kl.sk. Jaungada eglīte 7.8.kl.sk. Leļļu teātra „Modus” izrāde Jaungada eglītēs 5.-9.kl. Jaungada diskotēka 10.12.kl.sk. Jaungada svētki skolotājiem.
22.12.2011.
Aktu zāle
A.Malahovs
29.12.2011.
Aktu zāle
administrācija
Brīvdienas 27.12.- 06.01.2012. Janvāris janvāris 9.-12.kl.sk. tikšanās ar dažādu augstskolu pārstāvjiem. Skola K.Sčastnaja
26.01.2012.
Svētki „ABC” 1.kl.sk.
Aktu zāle Februāris
O.Kirillova
13.02.15.02.2012. 10.02.2012. 14.02.2012. Februāris 17.02.2012.
Projektu un ZPD dienas Pirmizrāde (1-4 kl)S.Maršaks .”Kaķu nams” Svēta Valentīna diena. Jeļenas Jesajanas radošais vakars Diskotēka 10.-12.kl.sk., kurā veltīta Svēta Valentīna dienai. 9.-12.kl.sk. tikšanās ar dažādu augstskolu pārstāvjiem. Krievu tautas svētki „Masļeņica”.
Skolā Aktu zāle Skola Aktu zāle Aktu zāle
M.Siņeļņikova Klašu audzinātāji N.Ivanovska M.Siņeļnikova A.Firsovs A.Malahovs, Skolēnu dome K.Sčastnaja
februāris
Skola
20.02.26.02.2012.
Skola
Klašu kuratori
Marts Marts Marts Marts 05.03.2012. 08.03.2012. 08.03.2012. Teātra diena. Leļļu teātra “Modus” koncerts. Debates vidusskolēniem angļu valodā Republikas oratoru konkurss Pirmizrāde - Mūzikls „Melnas lapsas”. Sieviešu dienai veltīts koncerts. Leļļu teātra „Modus” priekšnesums koncertā skolotājām. Sporta diena (olimpiskās spēles) 1.-12.kl. 9.-12.kl.sk. tikšanās ar dažādu augstskolu pārstāvjiem. Aktu zāle Skola Skola Aktu zāle Aktu zāle Aktu zāle I.Buraka N.Meļenčuka M.Andrejuka M. Siņeļņikova N.Ivanovska A.Firsovs, Klašu kuratori I.Buraka
marts
Sporta zāle Sporta laukums Skola
marts
A.Kokorevs M.Brozovska A.Odinokovs A.Baborikina K.Sčastnaja
Marts Kl. audz. stundās
Saruna ar 12.kl. Skola skolēniem par karjeras izvēli. Brīvdienas 12.03.- 16.03.2012.
O.Broka
Aprīlis Aprīlis Aprīlis Vecāku diena (atvērto durvju diena) Konkurss „Public Speaking” 4.kl. Tēma:”My favourite animals” Adaptācijas pasākums 4.kl. skolēniem „Ceļš uz 5.klasi”.(Skolēnu intelektuālo un personības spēju izpēte) 9. klases skolēnu intelektuālo līmeņu noteikšana Džeza koncerts. Lieldienas (svētki) 3.kl. skolēniem. Purvciema sakumskolas spartakiāde (2.-4.kl.) Skola Skola Administrācija, priekšmetu skolotāji J.Stepanova, V.Cars,L.Vinogradova
Aprīlis
Skolā
O.Broka
Aprīlis
Aktu zālē
O.Broka
Aprīlis 19.04.2012. Aprīlis
Aktu zālē Aktu zāle Mazā sporta zāle Maijs Aktu zāle Aktu zāle
A.Firsovs O.Kirillova A.Baborikina
maijs 18.05.2012.
Mātes diena. Koncerts. (1.kl.) Pēdējais zvans 9.,12. klašu skolēniem. „Jautrie starti” 1.-4.kl. Pārgājienu un ekskursijas dienas. Veselības diena „Jautrie starti” Volejbola, florbola turnīrs Pludmalēs futbols (4.11kl.) Izlaiduma svētki 4.kl. skolēniem.
O.Kirillova V.Požiļenko A.Malahovs A.Baborikina Klašu kuratori
maijs Maijs
Skolas stadions Skola
25.-31.05.12.
Sporta zāle Skolas stadions Pludmale Aktu zāle Jūnijs
A.Kokorevs M.Brozovska A.Odinokovs A.Baborikina O.Kirillova
25.05.2012.
15.06.2012. 21.06.2012. jūnijs
Izlaiduma vakars 9.klašu skolēniem. Izlaiduma vakars 12.klašu skolēniem. Ārpusklases pasākumu darba plāna sastādīšana uz 2010./2011.māc.g..
Aktu zāle Aktu zāle Skola
V.Požiļenko A.Malahovs K.Sčastnaja
2. Klases audzinātāja stundas
Pasākumi Datums Atbildīgā persona
Organizēt klases audzinātāja stundas
pēc klases stundu tematiskā plānojuma (katru nedēļu)
Klašu audzinātāji
Obligātās tēmas: - sevis izzināšana un pilnveidošana; pašapziņas un drosmes attīstīšana rīcībai skolas pašpārvaldē un citās sabiedriskajās organizācijās; - valstisko un nacionālo vērtību apzināšanās; atbildības un lojālas attieksmes rosināšana pret savu ģimeni, klasi, skolu, pagastu, nāciju un valsti; - sabiedriskā līdzdalība; demokrātiskai sabiedrībai raksturīgas attieksmes veidošana pret vērtībām, morāli, indivīda pienākumiem un tiesībām; - karjeras izvēle; - veselība un vide; - drošība; CSN; drošība skolā un ārpus tās; - prasmju un iemaņu veidošana drošai un gatavai rīcībai nestandarta situācijās.
ieteicamās tēmas: - tikumiskās vērtības un īpašības; - gadskārtu ieražas un tradīcijas.
3. Ārpusstundu audzināšanas darbs
Pasākumi Skolēnu pašapkalpošanās prasmju attīstīšana un sabiedriski derīgā darba veikšana izglītības procesā, motivējot skolēnus iesaistīties skolas vides sakārtošanā Visām klasēm ik dienas veikt pašapkalpošanās darbus mācību kabinetā. Veikt dežūras skolā un tās teritorijā. Organizēt kopīgus pasākumus ar vecākiem klasē Klašu audzinātāju un izglītības iestādes, un novada pašvaldības atbalsta personāla efektīvas sadarbības veicināšana. Sastādīt skolēnu ģimeņu socioloģisko portretu. Uzzināt un palīdzēt maznodrošinātām Datums visu mācību gadu Atbildīgā persona Klašu audzinātāji, kabinetu vadītāji
visu mācību gadu katru nedēļu pēc grafika Pēc “Klases stundu programmas” visu mācību gadu
Kabinetu vadītāji Dežūras skolotāji, Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji skolas administrācija, Klašu audzinātāji I.Kosobokova, Klašu audzinātāji I.Kosobokova
septembris septembris
ģimenēm noformēt pabalstu mācību gada uzsākšanai, brīvpusdienām un daudzkārtējo braukšanas biļešu iegādei. Kopa ar bērnu tiesību aizsardzības komisijas pārstāvjiem palīdzēt pirmo klašu audzinātājiem radīt psiholoģiski komfortablus apstākļus skolēniem (1.,5.kl.) adaptācijas periodā. Ziņu ievākšana no klašu audzinātajiem par sociālā riska ģimenēm. Kopa ar klašu audzinātajiem uzskaites esošo bērnu apsekošana mājas. Bērnu tiesību aizsardzības jautājumu skaidrošana bērniem, vecākiem). Sadarbībā ar psihologu risināt bērnu problēmas, kas radušas klasē vai ģimenē. Ģimeņu konsultācijas bērnu socializācijas jautājumos. Turpināt akcijas: „bērns palīdz bērnam” un „bērns aizsargā bērnu”. Organizēt lekcijas audzināšanas stundās par kaitīgiem ieradumiem uzvedībā skolā un ārpus tās. Veikt pārrunas un palīdzēt bērniem, kuri atnākuši no citām skolām.
Septembris, oktobris
I.Kosobokova
visu mācību gadu Septembris, oktobris visu mācību gadu visu mācību gadu
I.Kosobokova, Klašu audzinātāji I.Kosobokova, Klašu audzinātāji I.Kosobokova I.Kosobokova, O.Broka, Klašu audzinātāji I.Kosobokova I.Kosobokova I.Kosobokova
visu mācību gadu visu mācību gadu visu mācību gadu
visu mācību gadu
I.Kosobokova
4. Pilsoniskā audzināšana
Pasākumi Organizēt klases stundas Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, stiprinot skolēnos patriotismu un radot iespējas to praktiski apliecināt ikdienā un svētkos. Nodrošināt skolēniem iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, īstenojot interešu izglītības programmas un citas aktivitātes. Motivēt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot tādu ētisko vērtību izkopšanu kā nesavtība, līdzjūtība un iecietība. Datums pēc “Klases stundu programmas visu mācību gadu Atbildīgā persona Klašu audzinātāji skolas administrācija, Klašu audzinātāji
visu mācību gadu
skolas administrācija, Klašu audzinātāji
visu mācību gadu
skolas administrācija, Klašu audzinātāji
5. Estētiskā audzināšana
Pasākumi Veikt skolas telpu estētisko noformējumu. Datums visu mācību gadu Atbildīgā persona T.Šandurova, skolas administrācija, Klašu audzinātāji M.Kazadajeva, L.Berežnaja Skolas administrācija, Klašu audzinātāji
Veikt skolas apkārtnes apzaļumošanu Rosināt bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai savas skolas, pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā.
rudenī, pavasarī visu mācību gadu
6. Fiziskā audzināšana
Pasākumi Organizēt pārgājienus. Organizēt dažādas sporta sacensības tautas bumbā, slēpošanā, vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, kā arī krosus un stafetes. Datums rudenī, pavasarī pēc pasākumu plāna Atbildīgā persona Klašu audzinātāji Sporta skolotāji
7. Karjeras izglītība
Pasākumi Audzināšanas darbību plānot pēc skolas “Karjeras izglītības programmas”. Izpētīt un attīstīt audzēkņu spējas, nodomus un profesionālās intereses. Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām, sasniegumiem pašattīstībā un karjeras izaugsmē. Organizēt klases stundas par aroda izvēli. Organizēt pārrunas par vecāku profesijām, uzaicinot vecākus uz audzinātāja stundām. Datums pēc “Klases stundu programmas” visu mācību gadu Atbildīgā persona K.Sčastnaja
Klašu audzinātāji
visu mācību gadu
Klašu audzinātāji
pēc “Klases stundu programmas” pēc iespējām
Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji
Papildināt materiālus par dažādām profesionālajām un augstākās izglītības mācību iestādēm “Profesionālās izglītošanas stūrītī” priekšmetu kabinetos. Apmeklēt Atvērto durvju dienas dažādās izglītības iestādēs. Vākt un apkopot materiālus par dažādām profesijām. Apmeklēt Rīgas karjeras izpētes centru. Organizēt dažādu profesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvju lekcijas skolā.
visu mācību gadu
Priekšmetu skolotāji
pēc vajadzības
Klašu audzinātāji
visu mācību gadu
Klašu audzinātāji , priekšmetu skolotāji Klašu audzinātāji K.Sčastnaja, administrācija
pēc “Klases stundu programmas” visu mācību gadu
8. Skolēnu Domes pedagoģiskā vadība
Pasākumi Datums Atbildīgā persona D.Vinogradovs D.Vinogradovs
Konsultēt skolēnu pašvaldības aktīva darbu. visu mācību gadu Organizēt skolēnu pašvaldības informatīvās apspriedes. Organizēt dažādus skolas pasākumus. Konsultēt klašu vecākos. Piedalīties Rīgas semināros skolēnu līdzpārvaldēm. katru pirmdienu
pēc pasākumu plāna visu mācību gadu Pēc plāna
D.Vinogradovs D.Vinogradovs D.Vinogradovs
Regulāri ievietot jaunāko informāciju skolas visu mācību gadu mājas lapā www.rpg.lv
D.Vinogradovs
8.1. Skolēnu Domes pasākumu plāns
Datums 10.09.2011. 12.09.2011. Gada laikā. Regulāri Gada laikā. Regulāri Gada laikā. Regulāri Pasākumi Skolēnu pašpārvaldes domes vēlēšanas. Pienākumu sadalīšana pēc sektoriem. Skolēnu domes tikšanās ar administrāciju Skolēnu domes sēdes. Vecāko klašu skolēnu tikšanās ar interesantiem cilvēkiem Skolas dienasgrāmatas, foto galerijas noformēšana skolas mājas saitā www.rpg.lv Norises vieta 208.kab. 116.kab. 208.kab. skola skola Atbildīgais D.Hromakovs D.Hromakovs D.Hromakovs D.Hromakovs D.Hromakovs
22.09.2011.
Rīgas Skolēnu domes Kopsapulce Rātsnamā. Skolotāju diena. Skolēnu pašpārvaldes dienas organizēšana.
Rātsnams
D.Hromakovs
30.09.2011.
skola
D.Hromakovs
novembris
Desmitās klases skolēnu iesvētīšana. Palīdzība organizācijā. Jaungada diskotēkas organizācija. Labāko skolēnu apbalvošana pēc pirmā semestra rezultātiem Skolēnu domes tikšanās ar administrāciju. Skolēnu Domes atskaite par pirmo semestri, plāns otrajam semestrim, mācību darba problēmu risināšana. Talantu šova fināls
skola
D.Hromakovs
decembris janvāris
skola Aktu zāle
D.Hromakovs Skolēnu domes dalībnieki D.Hromakovs
janvāris
116.kab.
janvāris
aktu zāle Skolēnu domes dalībnieki
februāris
Svētā Valentīna diena. Skolas noformējums, pasta darba organizācija, diskotēkas. Vidusskolas skolēni piedalās projektu darbu aizstāvēšanā.
skola
februāris
skola
Skolēnu domes dalībnieki Skolēnu domes dalībnieki
08.03.2012.
Starptautiskā Sieviešu diena. Skolotāju apsveikums. Rīgas Skolēnu domes 10. kongress. Skolas futbola kausa izcīņas organizācija.
skola
aprīlis maijs
Skolēnu domes dalībnieki D.Hromakovs Skolēnu domes dalībnieki Skolēnu domes dalībnieki Skolēnu domes dalībnieki
skola
maijs
Skolēnu domes seminārs (izbraukumā).
maijs
Labāko skolēnu apbalvošana pēc otrā semestra rezultātiem. Skolēnu apsveikums mācību gadā beigās.
Aktu zāle
9. Darbs ar skolotājiem.
Datums
Pasākumi Pedagoģiskā sapulce „Jauna mācību gada aktualitātes. Par audzināšanas stundu 1.septembrī un par audzināšanas darba plānošanu un organizēšanu jaunajā mācību gadā”. Seminārs 1.-4.klašu audzinātājiem
Norises vieta Aktu zāle
Atbildīgais administrācija
30.08.2011.
Katra mēneša 2 trešdienā Katra mēneša 3 ceturtdienā (8:00) Katra mēneša 3 piektdienā (8:00) Katru mēnesī
104.kab.
J.Dzigovska
Seminārs 5.-9.klašu audzinātājiem
111.kab.
V.Požiļenko
Seminārs 10.-12.klašu audzinātājiem
112.kab.
A.Malahovs
Tikšanās ar 1.-4 kl. audzinātājiem „Par audzināšanas darbu”.
106.kab.
J.Dzigovska
Gada laikā
Individuālais darbs ar klašu audzinātājiem, radušos problēmu risināšana
Skola
Klašu kuratori
Gada laikā Gada laikā
Individuālais darbs ar skolotājiem Palīdzība klašu audzinātajiem realizēt plānus atkarības profilakses programmas ietvaros. Individuālas pārrunas ar skolotajiem par :  Bērniem, kuriem nepieciešam īpaša uzmanība un palīdzība;  Par esošajiem problēmām klases kolektīvā;  Palīdzības sniegšana (mācībās, uzvedības kontrolē u.c.)
Skola Skola
Klašu kuratori I.Kosobokova
Gada laikā
Skola
I.Kosobokova
Mācību gada laikā Mācību gada laikā
Individuālais psiholoģiskais diagnostiskais darbs (pēc pedagogu vai vecāku pieprasījuma) Klašu un skolas vecāku sapulču apmeklēšana. (skolotāju informēšana, palīdzība nepieciešamo darbam psiholoģisko zināšanu un iemaņu apgūšanā).
Skola
O.Broka
Skola
O.Broka
10. Darbs ar vecākiem.
Datums Novembris Pasākumi Administrācijas un skolotājas tikšanās ar pirmklasnieku vecākiem Pirmā vecāku sapulce 1. klasēs. Klašu vecāku sapulču apmeklēšana. Norises vieta Aktu zāle Atbildīgais J.Dzigovska
Septembris Gada laikā
Aktu zāle Skola
J.Dzigovska Klašu kuratori Klašu audzinātāji A.Firsovs Klašu kuratori Skolas administrācija
Ikdienas
Informācija dienasgrāmatās.
Skola
22.12.2011. Gada laikā
Ziemassvētku koncerts vecākiem Individuālas tikšanās ar vecākiem
Skola Skola
2 reizes gadā
Vecāku diena
1 reizi semestrī
Sagatavoja: direktora vietniece izglītības jomā K.Sčastnaja.
AttachmentSize
audz_plans_11_12.pdf163.72 KB

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit