Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

skola

Atbalsts skolai 2023

2024. gada 21. marts

2023. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu.

Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas procesu par 1061,92 EUR. Skolas pasākumiem un projektiem tiek iztērēti 636,49 EUR.

Skolas vajadzībām tiek iegādātas kancelejas preces un saimniecības preces par 82,89 EUR. Skolas elektroprecēm tiek iztērēti 55,28 EUR. Par 228,11 EUR tiek iegādātas mēbeles un piederumi skolas telpu remontam.

Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2023. gadā sastādīja 2436,68 EUR.

Vēlamies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.

Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”
Reģistrācijas Nr. 40008023622
Bankas rekvizīti:
Luminor Bank AS
LV98RIKO0002010098010

Atbalsts skolai 2022

2023. gada 24. marts

2022. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Pateicoties vecāku ziedojumiem tiek uzlabota materiāli tehniskā bāze mācību kabinetos (1308,47 EUR). “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas pasākumus par 430,30 EUR. Par biedrības naudu tiek veikts skolas tehnikas remonts par 30,50 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādāti mācību līdzekļi un piederumi par 1051,85 EUR. Skolas saimniecības un elektroprecēm tiek iztērēti 292,31 EUR. Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2022. gadā sastādīja 3221,11 EUR.

Vēlamies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.

Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”

Reģistrācijas Nr. 40008023622

Bankas rekvizīti:

Luminor Bank AS

LV98RIKO0002010098010

Atbalsts skolai 2021

2022. gada 9. maijs

2021. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Pateicoties vecāku ziedojumiem tiek uzlabota materiāli-tehniskā bāze mācību kabinetos (718,51 EUR). “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas pasākumus par 808,98 EUR, kā arī par 362,00 EUR skolas izrādes un projektus. Par biedrības naudu tiek veikts skolas tehnikas (kseroksa, video un audio tehnikas) remonts un toneru uzpilde par 231,03 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas saimniecības un kancelejas preces par 415,89 EUR. Medicīnas kabineta vajadzībām tiek iegādāti mācību līdzekļi par 31,70 EUR. Skolas mēbelēm tiek iztērēti 127,00 EUR, bet elektroprecēm - 113,28 EUR. Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2021. gadā sastādīja 2808,39 EUR. Vēlamies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.

Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”
Reģistrācijas Nr. 40008023622
Bankas rekvizīti:
Luminor Bank AS
LV98RIKO0002010098010

Biedrības vieta:
Rīgas Purvciema vidusskolā – 120. kab.
Kont. tel.: 28933197

LATVIJAS SKOLU REITINGS 2021

2021. gada 24. augusts

Ar prieku paziņojam, ka Latvijas lielo skolu reitingā 2021 darbā ar talantīgajiem skolēniem mūsu skolai ir 5. vieta!

Paldies skolas kolektīvam, izglītojamajiem un viņu vecākiem par tādu augstu rezultātu!

Latvijas skolu reitings 2021

Atbalsts skolai 2019

2020. gada septembris

2019. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Pateicoties vecāku ziedojumiem tiek uzlabota materiāli-tehniskā bāze mācību kabinetos (2103,90 EUR). “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas pasākumus par 878,78 EUR, kā arī par 1171,49 EUR skolas pasakas-izrādes un projektus. Skolas vajadzībām tiek iegādātas mācību grāmatas par 11,85 EUR. Par biedrības naudu tiek veikts skolas tehnikas (kseroksa, video un audio tehnikas) remonts un toneru uzpilde par 172,00 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas saimniecības un kancelejas preces par 460,07 EUR. Medicīnas kabineta vajadzībām tiek iegādāti mācību līdzekļi par 183,70 EUR. Skolas telpu lietošanai un telekomunikācijas pakalpojumiem tiek iztērēti 13,02 EUR, bet materiāla tehniskajai bāzei kabinetos - 2103,90 EUR. Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2019. gadā bija 5359,05 EUR.
Vēlamies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.

Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”
Reģistrācijas Nr. 40008023622
Bankas rekvizīti:
Luminor Bank AS
LV98RIKO0002010098010

Biedrības vieta:
Rīgas Purvciema vidusskolā – 120. kab.
Kont. tel.: 28933197

Atbalsts skolai 2018

2019. gada augusts

2018. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Pateicoties vecāku ziedojumiem tiek uzlabota materiāli-tehniskā bāze mācību kabinetos (1172,52 EUR). “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas pasākumus par 1170,11 EUR, kā arī par 1562,42 EUR skolas pasakas-izrādes un projektus. Skolas vajadzībām tiek iegādātas mācību grāmatas par 150,00 EUR. Par biedrības naudu tiek veikts skolas tehnikas (kseroksa, video un audio tehnikas) remonts un toneru uzpilde par 205,77 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas saimniecības un kancelejas preces par 324,30 EUR. Medicīnas kabineta vajadzībām tiek iegādāti mācību līdzekļi par 45,14 EUR. Skolas telpu lietošanai un telekomunikācijas pakalpojumiem tiek iztērēti 380,65 EUR, bet skolu telpu remontam - 540,00 EUR. Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2018. gadā bija 5550,91 EUR. Vēlamies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.

Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”

Reģistrācijas Nr. 40008023622

Bankas rekvizīti:

Luminor Bank AS

LV98RIKO0002010098010

Biedrības vieta:

Rīgas Purvciema vidusskolā – 120. kab.

Kont. tel.: 28933197

(luminor.lv)

Atbalsts skolai 2018

2018. gads

2018. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Pateicoties vecāku ziedojumiem tiek uzlabota materiāli-tehniskā bāze mācību kabinetos (1172,52 EUR). “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas procesu par 1170,11 EUR, kā arī skolas pasākumus un projektus par 1562,42 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas mācību grāmatas par 150,00 EUR. Par biedrības naudu tiek veikts skolas tehnikas (kseroksa, video un audio tehnikas) remonts un toneru uzpilde par 205,77 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas saimniecības un kancelejas preces par 324,30 EUR. Medicīnas kabineta vajadzībām tiek iegādāti mācību līdzekļi par 45,14 EUR. Skolas telpu remontam tiek iztērēti 540 EUR. Skolas telpu lietošanai un telekomunikācijas pakalpojumiem tiek iztērēti 380,65 EUR. Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2018. gadā bija 5550,91 EUR. Vēlamies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.

Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”

Reģistrācijas Nr. 40008023622

Bankas rekvizīti:

Luminor Bank AS

LV98RIKO0002010098010

Biedrības adrese:

Rīgas Purvciema vidusskolā – 120. kab.

Tel.: 28933197

(luminor.lv)

Atbalsts skolai 2017

2017. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Pateicoties vecāku ziedojumiem tiek uzlabota materiāli-tehniskā bāze mācību kabinetos (4904,76 EUR). “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas pasākumus par 713,72 EUR, kā arī par 2216,11 EUR skolas pasakas-izrādes un projektus. Skolas vajadzībām tiek iegādātas mācību grāmatas par 259,42 EUR. Par biedrības naudu tiek veikts skolas tehnikas (kseroksa, video un audio tehnikas) remonts un toneru uzpilde par 1144,25 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas saimniecības un kancelejas preces par 353,76 EUR. Medicīnas kabineta vajadzībām tiek iegādāti mācību līdzekļi par 110,27 EUR. Skolas telpu lietošanai un telekomunikācijas pakalpojumiem tiek iztērēti 661,25 EUR. Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2017. gadā bija 10363,54 EUR. Vēlamies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.
Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”
Reģistrācijas Nr.

Purvciema vidusskolas atbalsts 2016

 

2016. gads
2016. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Pateicoties vecāku ziedojumiem tiek uzlabota materiāli-tehniskā bāze mācību kabinetos – par 2695,12 EUR tiek nopirkta jauna aparatūra (TV un videoprojektori).  Par 495,65 EUR tiek iegādātas kabeļu un rezerves daļas datoriem, videoprojektoriem un TV. “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas pasākumus par 2016,45 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas mācību grāmatas par 314,65 EUR. Par biedrības naudu tiek veikts skolas tehnikas (kseroksa, video un audio tehnikas) remonts par 622,20 EUR. Tiek iegādātas jaunās mēbeles par 107 EUR. Skolas vajadzībām tiek iegādātas saimniecības un kancelejas preces par 1231,03 EUR. Medicīnas kabineta vajadzībām tiek iegādāti mācību līdzekļi par 99,85 EUR. Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2016. gadā bija 7967,98 EUR. Vēlamies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.
Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”
Reģistrācijas Nr. 40008023622
Bankas rekvizīti:
Luminor Bank AS
LV98RIKO0002010098010
Biedrības vieta:
Rīgas Purvciema vidusskolā – 120. kab.
Kont. tel.: 28933197
(luminor.lv) 

Mātes diena - День Матери

7 мая 2015 года

Традиционно каждое второе воскресенье мая вся планета отмечает День Матери - праздник, посвящённый всем мамам. 

В Латвии День Матери отмечается начиная с 1992 года.История праздника началась еще в 17-18 веках с «Материнского воскресенья», которое отмечали в Великобритании. Позже праздник был поддержан в США, где стал официальным в 1914 году. Сегодня День Матери отмечается более чем в 50 странах мира. Наша школа также принимает большое участие в праздновании этого дня: ученики 5 и 6 классов нарисовали замечательные портреты своих мам, составленные из задушевных стихов! Рисунки ребят вы можете посмотреть рядом с библиотекой.

Дорогие мамы, с праздником, пусть улыбки никогда не покидают ваши лица!

 

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit