Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

Twitter

Follow rpglv on Twitter

методика

Rudens metodiskā diena

2019. gada 30. oktobris

Mūsu skolas metodiskā tēma ir “Efektīva mācību stunda kompetenču pieejas kontekstā”. Pagājušajā mācību gadā skolā tika izstrādāti šīs tēmas teorētiskie aspekti.

Šogad mūsu skolas pedagogi, kam ir augsts metodiskās sagatavotības līmenis, parādīja savu pozitīvo pieredzi un kompetenci, realizējot metodiskās idejas. Rudens metodiskajā dienā 30.oktobrī. Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides dienas (metodiskās dienas) ir laiks, lai dalītos ar noderīgu pieredzi. Atklātā stunda ir viena no svarīgākajām metodiskā darba organizācijas formām. Divreiz gadā mūsu skolā notiek metodiskā diena. Katrai metodiskajai dienai ir sava struktūra, uzdevumi un programma. Uzdevumi parasti ir saistīti ar svarīgākajām izglītības problēmām, un to pamatā ir skolas mācību gada prioritātes.

Mūsu stratēģiskās prioritātes un uzdevumi:
-jēgpilna un efektīva mācību stunda, mūsdienīgas mācību metodes;
-mācību satura virzība skolēnu karjeras, kompetenču un pilsoniskās apziņas veidošanā;
-IKT un kompetenču pieejas izmantošana mācību procesā;
-pilsoniski izglītotas, patriotiskas, nacionālo kultūrvērtību izprotošas personības veidošana.

Lai formulētu un apstiprinātu visus stundas etapus, kas vērsti uz pamatmērķa sasniegšanu, Rudens metodiskajā dienā visi skolas pedagogi piedalījās atklāto stundu vērtēšanā un analizēšanā. Tika novadītas 18 atklātas stundas matemātikā, krievu valodā, ģeogrāfijā, bioloģijā, sportā, pasaules vēsturē, latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā, vācu valodā, amerikāņu literatūrā un audzināšanas stundas.

Skolas pedagogi ļoti augsti novērtēja metodiskās dienas satura praktisko pielietojumu.