Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

[email protected]'s blog

IAC projekta "Satikt" 2. reģionālais seminārs Liepājā

2024. gada 8. aprīlis

#SIF_NVOfonds2023 #iacedu

Turpinot aktīvu dalību IAC projektā "Satikt", 2024. gada 5.aprīlī skolas projekta komanda - trīs pedagogi un četri 10., 12.klašu skolēni - devās uz Liepāju, Liepājas Liedaga vidusskolu, lai piedalītos projekta otrajā reģionālajā seminārā.

Liepājas Liedaga vidusskolā pulcējās 4 projekta komandas (Liepājas Rietumkrasta vidusskola, Liepājas Liedaga vidusskola, Jaunogres vidusskola un Rīgas Purvciema vidusskola).

Semināra mērķis bija papildināt zināšanas projekta tematikā, dalīties pāru mācību pieredzē, kā arī pārrunāt tālākos projekta notikumus – pieredzes krājuma veidošanu un vasaras skolas norisi.

Seminārā skolu komandas dalījās arī pilsoniskās kompetences programmas “3i”– “Izprast”, “Iesaistīties” un “Iekļaut” apguves pieredzē skolās un vietējās kopienās.

Sakām sirsnīgu paldies Liepājas Liedaga vidusskolai par uzņemšanu un IAC komandai par saturīgu un jēgpilnu semināra norisi.

Projektu „Satikt” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem” un “Plašāka informācija par projektu pieejama https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori

2024. gada 8. aprīlis

Kopš 2023. /2024. m.g. sākuma 7.klašu skolēni apgūst jaunu priekšmetu "Literatūra", iepazīstot un lasot gan latviešu, gan ārzemju rakstnieku darbus. Ir labi ne tikai sastapt rakstnieku grāmatā, bet arī tikties klātienē, klausīties, jautāt un saprast rakstnieka slēptākos nodomus kādas grāmatas tapšanā. Tā, pateicoties programmai "Latvijas Skolas soma", 4. aprīlī septītajiem bija prieks tikties ar rakstnieci Luīzi Pastori literārajā nodarbībā "Izdzīvošanas stāstu darbnīca", pirms tikšanās izlasot un iepazīstot Luīzes Pastores grāmatu "Laimes bērni".

Kopā ar starptautiski apbalvotās grāmatas “Laimes bērni” autori skolēni iejutās džungļu piedzīvojumu meklētāju ādā. Iedvesmojoties no pasaulē slavenā latviešu dēkaiņa Aleksandra Laimes (1911-1994) dzīvesstāsta, skolēni izspēlēja “Džungļu izdzīvošanas testu” un ar mākslinieces Evijas Pintānes ilustrāciju puzles palīdzību veidoja un rakstīja savus izdzīvošanas stāstus. Nodarbība veicināja lasītprasmi un teksta izpratni, kā arī attīstīja radošo domāšanu, veidojot savus neparastos stāstus.

Izstādes Rīgas pilsētas bibliotēkās

2024. gada 26. marts

Mūsu 9. un 7.klašu audzekņu vizuālās mākslas radošo darbu izstādes (skolotāja M.Katkeviča) ir skatāmas Rīgas pilsētas bibliotēkās:

- RCB Griziņkalnas filiālbibliotēkā no 04.03. līdz 05.04.2024. 7.klašu audzekņu radošo darbu izstāde "Pozitīvs/Negatīvs";

- RCB Daugavas filiālbibliotēkā no 08.03. līdz 12.04.2024. 9.klašu audzekņu radošo darbu izstāde "Laikmetīgās mākslas elementu izmantošana iedvesmojoties no skaistuma un estētikas paraugiem antīkās Grieķijas un Senās Ēģiptes mākslā."

Fotogrāfijas

Skolēnu pašpārvaldes rīkota “Jaunās perspektīvas konference"

2024. gada 22. marts

22. martā skolā norisinājās Skolēnu pašpārvaldes organizēts pasākums ”Jaunās perspektīvas konference”.  

Konferences mērķis - veicināt skolēnu dziļāku izpratni un interesi par līdzdalību jauniešu kopienu pilsoniskajās aktivitātēs.  

Konferencē kā viesi tika uzaicināti Latvijas Republikas kultūras ministre Agnese Logina, jauniešu projektu atbalsta organizācijas “3Ddraugi” pārstāve Anželika Marija Zuba, Rīgas Skolēnu domes pārstāve Veronika Tagijeva, mūsu skolas absolvents un Jauniešu Saeimas Deputāts Maksims Lodiņš, skolēnu pašpārvalžu skolēni no Rīgas 84. un 86. vidusskolas. Pārējie konferences dalībnieki bija mūsu skolas 10. klašu skolēni un skolēnu pašpārvaldes aktīvs.  

Pasākuma pirmajā un svinīgajā daļā notika mūsu skolas interešu izglītības programmas radošo kolektīvu koncerts, kurā uzstājās 5.-9. klašu kori, deju kolektīvi "Venzeļa" un "Klasika"", solistes Anastasija un Darja Čebotarjovi un Oļegs Dubovskis ar priekšnesumu uz klavierēm.  

Konferences dalībniekus uzrunāja kultūras ministre Agnese Logina, savā runā uzsvēra, cik svarīgi ir stiprināt un atbalstīt skolēnu pašpārvaldes, aicināja skolēnus iesaistīties dažādās iedvesmojošās un kvalitatīvās līdzdalības aktivitātēs gan valsts, gan starptautiskā mērogā. Skolēni uzdeva ministrei vairākus jautājumus par mūsdienu jauniešu izaicinājumiem, kādi risinājumi to pārvarēšanai, kādas ir veiksmīgas jauniešu iniciatīvas, kā meklēt motivāciju mērķu sasniegšanai un kādas galvenās prasmes un īpašības ir svarīgas jaunajiem līderiem. Kultūras ministre Agnese Logina sniedza jauniešiem vērtīgas un iedvesmojošas atbildes, kā arī dalījās ar savu pieredzi.

IAC projekts “Satikt”

2024. gada 22. marts

2023.gada janvārī uzsākām dalību IAC projektā “Satikt”, kura mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

2024.gada 20., 21. martā norisinājās sadarbības pasākums starp Rīgas Strazdumuižas vidusskolu-attīstības centru un Rīgas Purvciema vidusskolu “Satikt” citu skolēnu jeb “ēnu dienas”.

Pasākuma mērķis bija attīstīt skolēnos pilsoniskās aktivitātes un sadarbības prasmes, veicināt interesi par dažādām izglītības pieredzēm un iespējām, būt sociāli atbildīgiem.

Paldies 10. c klases skolēniem, kuri iesaistījās šajā "ēnošanas" projektā, uzņemot gan otras skolas skolēnus, gan arī paši apmeklējot Rīgas Strazdumuižas vidusskolu.

Galvenā atziņa, kuru guva visi skolēni, ka labvēlība, sirsnība un atvērtība ir atslēga uz iekļaujošu sabiedrību; skolēni ir gatavi turpināt sadarbību, organizējot arī citus pasākumus.

Paldies visiem kolēģiem, kuri iesaistījās un atbalstīja!

Fotogrāfijas

Atbalsts skolai 2023

2024. gada 21. marts

2023. gadā biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” turpināja aktīvi sadarboties ar Rīgas Purvciema vidusskolu.

Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts” aktīvi atbalstīja skolas mācību un audzināšanas procesu par 1061,92 EUR. Skolas pasākumiem un projektiem tiek iztērēti 636,49 EUR.

Skolas vajadzībām tiek iegādātas kancelejas preces un saimniecības preces par 82,89 EUR. Skolas elektroprecēm tiek iztērēti 55,28 EUR. Par 228,11 EUR tiek iegādātas mēbeles un piederumi skolas telpu remontam.

Kopumā biedrības “Purvciema vidusskolas atbalsts” izdevumi 2023. gadā sastādīja 2436,68 EUR.

Vēlamies izteikt pateicību visiem vecākiem, kas palīdzēja mums realizēt skolas atbalstu.

Biedrība “Purvciema vidusskolas atbalsts”
Reģistrācijas Nr. 40008023622
Bankas rekvizīti:
Luminor Bank AS
LV98RIKO0002010098010

Matemātikas 74. olimpiādes 2. posma rezultāti 5.-8. klasēs

2024. gada 20. marts

Apsveicam matemātikas 74. olimpiādes 2. posma uzvarētājus 5.-8. klašu grupā:

3. vieta - Timofei Zamyatin (5.c), Vladimirs Kostenko (5.c), Elans Ščemeļevs (6.a), Kristiāns Vanags (7.c)
Atzinība - Arsenijs Lačinovs (6.b)

Paldies matemātikas skolotājiem Viktoram Šticko, Tatjanai Zenovai un Jūlijai Dzigovskai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sākumskolas koncerts "Pavasaris ir klāt"

2024. gada 8. marts

Mūsu skolā ir ienācis Pavasaris! Ar skaistām dziesmām un dejām, ar smaidiem un radošiem darbiem!

7.martā skolas aktu zālē notika koncerti sākumskolas skolēniem, kuros uzstājās gan skolas interešu izglītības programmas dalībnieki - sākumskolas un 5.-9. klašu kori, deju kolektīvi "Venzeļa", "Klasika", "Barabuški Kazačok", skolas leļļu teātris "Modus", gan individuālie izpildītāji.

Paldies visiem interešu izglītības programmas vadītājiem, koncerta vadītājiem, pulciņu dalībniekiem, dejotājiem un dziedātājiem.

Lai visiem skaists un silts Pavasaris!

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu

2024. gada 6. marts

"Es zinu dienas mirkļa garumā un mirkli dienas īsumā," teicis I.Ziedonis. Šo piepildītā mirkļa sajūtu, domājams, ka izjuta ikviens skolēns un pedagogs šī gada pavasara sākumā, piedaloties neaprakstāmā notikumā - iespējā tikties ar sirdsgudru, gaišu, pozitīvu, atvērtu, iedvesmojušu cilvēku, ar rakstnieci Noru Ikstenu.

Uz tikšanos bija aicināti 12.b klases skolēni, kuri apgūst "Latviešu valodu un literatūru II", kā arī 9. un 11. klašu skolēni.

Nora Ikstena stāstīja par to, vai viegli, grūti, vai skaisti būt rakstniekam, kā ir būt rakstniekam 21. gadsimtā. Stāstīja par vienu no savām jaunākajām grāmatām "Jona" un "Draugi. Vabulīša un Pifāna piedzīvojumi".

12.klases skolēni bija sagatavojuši jautājumus par lasītajiem literārajiem darbiem, kā arī par mūžīgām, eksistenciālām problēmām. Sarunu caurstrāvoja gaišums, prieks un pozitīva enerģētika, jo tika īstenota "Divsaruna", gūtas kopīgas skaistas atziņas, gan arī pārrunātas mūsu sabiedrībā, pasaulē esošās sāpes.

Paldies, Nora, par šī nebeidzamā mirkļa sajūtu, mieru, gaismu un iedvesmu!

Frankofonijas karaoke 2024

2024. gada 4. marts

Frankofonijas pasākumu laikā 1.03.2024 mūsu skolēni Valērija Petrova (7.b), Marianna Seņņikova (7.b), Jaromirs Akimovs (7.d) un Sofija Kakiašvili (9.a), kā arī 3 mūsu skolotājas Irina Akimova, Ludmila Vjazmitina un Jekaterina Vasiļenoka pēc Francijas Institūta ielūguma piedalījās franču dziesmu karaokē, kuru organizēja Institut français de Lettonie / Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar Francijas Vēstniecību Latvijā.

Fotogrāfijas

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit