Pasts

RPG Pasts

Uzdevumi.lv

Interneta stundas

Žurnāls

Mykoob

 

Moodle

RPG Moodle

[email protected]'s blog

Dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas priekšmetu nedēļa "Trash Art! Kāpēc ne?"

2023. gada 14. novembris

No 2023. gada 30. oktobra līdz 3. novembrim skolā notika dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas priekšmetu nedēļa "Trash Art! Kāpēc ne?"

Nedēļas ietvaros tika noformēti stendi un skolas sienas, tika novadīti dažādi pasākumi un atklātās stundas, klases stundas, notika plakātu, mājas lapu, eseju un prezentāciju konkursi par tēmu "Palīdzi saglabāt dabu", kā arī galvenais konkurss ar izstādi "Trash Art! Kāpēc ne?"

Paldies dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas jomu skolotājiem par interesantām idejām, bet skolēniem par aktivitāti!

Vairāk informācijas par priekšmetu nedēļu var saņemt šeit

Sveicam Lāčplēša dienā!

2023. gada 11. novembris

Ir tikai viena Latvija

Un citas nav nekur.

Tā nāk no senču zemes dzīlēm

Un debesīm kas kopā tur.

/A.Eglītis/

Priecīgus visiem svētkus!

Mārtiņdienas tirdziņš 2023

2023. gada 10. novembris

Latviešu tradicionālajā kalendārā Mārtiņa diena iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu, kā arī noslēgumu labības kulšanai un gatavošanos ziemai.

Pateicoties mūsu 4. klašu skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, Mārtiņdiena Rīgas Purvciema vidusskolā tika nosvinēta ar tradicionālo maskošanos un dažādu Mārtiņdienas gardumu baudīšanu.

Mārtiņdienas tirdziņš ir brīnišķīga iespēja, kā bērns var mācīties spert pirmos soļus ražošanā, pārdošanā, uzņēmējdarbībā un ideju ģenerēšanā!

Paldies visiem dalībniekiem par aktivitāti!

Fotogrāfijas no pasākuma

IAC projekta „Satikt” pirmais reģionālais seminārs mūsu skolā

2023. gada 10. novembris

2023. gada 9. novembrī mūsu skolā tikās trīs IAC projekta "Satikt" skolas (Liepājas Liedaga vidusskola, Liepājas Rietumkrasta vidusskola un Rīgas Purvciema vidusskola), lai atbildētu uz vairākiem jautājumiem projekta ietvaros. Piemēram, kā veicies ar programmas materiālu izmēģināšanu klasēs, kuras tēmas bija īpaši noderīgas, kā veicies ar mazāk aizsargāto sabiedrības grupu izpēti un atbalsta plānošanu, kādus izpētes instrumentus izmantojām, lai vairāk uzzinātu par izvēlēto sabiedrības grupu un tās vajadzībām un kādi ir izpētes secinājumi.

Seminārā piedalījās IAC vadītāja Iveta Vērse, bet nodarbības vadīja Daina Zelmene un Ingūna Irbīte.

Seminārā dalījāmies pieredzē par jau paveikto pilsoniskās līdzdalības projekta īstenošanas gaitā, pārrunājām veiksmīgākās izpētas un darba metodes, skolotāji un skolēni kopā diskutēja par iekļaujošās izglītības iespējām savās skolās, izmantojot SVID analīzi , domāja par iekļaujošās izglītības  veiksmēm, neveiksmēm, iespējām un  draudiem savās skolās.

Sakām milzīgu paldies IAC komandai komandai par nozīmīgu sabiedrības un izglītības  jautājumu un problēmu aktualizēšanu, virzīšanu uz domāšanu par sev svarīgo, par to , ko darām un varētu darīt citā šķērsgriezumā, par iespēju gūt jaunus draugus un sadarbības partnerus.

12.b klase apmeklēja izstādi “Mūsu mājas bija zeme. Uzplaukums”

2023. gada 10. novembris

12.b klase kursā "Latviešu valoda un literatūra II" apmeklēja kultūrizglītojošās programmas nodarbību dāņu mākslinieka Ufes Isoloto (Uffe Isolotto) izstādē “Mūsu mājas bija zeme. Uzplaukums”, kuras laikā iepazina izstādes tapšanu Venēcijas Biennāles ietvaros un pamatojumu caur īsstāstu “No zemes klēpja”, reflektēja par pieredzēto un piedalījās radošās rakstīšanas aktivitātē, grupās domājot par savu literāro žanru, kura ietvaros bija jārada jauni tēli, to attiecības ar esošiem kentauriem, kā arī, raugoties nākotnē, radīja oriģinālas sižeta līnijas, atbilstoši izlozētajam žanram. Nodarbībā skolēni pētīja tēmas, kas ietver filozofiskus, sociālos un kultūras kontekstus un diskutēja par laikmetīgās mākslas nozīmi un ietekmi mūsdienu mainīgajā pasaulē, atsaucoties uz tikko iegūto pieredzi hiperreālistisko darbu instalācijā.

Radošās rakstīšanas nodarbība bija lieliska iespēja skolēniem attīstīt valodas un kultūrpratības iemaņas.

Paldies Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izglītības iniciatīvai “Ziedoņa klase” un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs fondam par šī kultūras notikuma organizēšanu Latvijā, kā arī Elizabetei Pavlovskai par nodarbības vadīšanu.

Konkurss Trash Art 2023

2023. gada 7. novembris

Dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas jomas priekšmetu nedēļas ietvaros notika radošo darbu konkurss “Trash Art”. Konkursā varēja piedalīties skolēni no 5. līdz 12.klasei. Kopumā piedalījās 18 klases, kuras sagatavoja ļoti skaistus un radošus darbus. Katrai klašu paralēlei savam darbam bija jāizmanto cits materiāls: plastmasas pudeles un vāciņi, nolietots apģērbs un pogas, polietilēna maisiņi, papīra iepakojums, disketes, diski, baterijas, vadi, elektroierīču korpusi. Visu, kam var dot “otro dzīvi”.

Liels paldies visām klasēm un klases audzinātajiem par aktīvu darbu!

Konkursa rezultāti:

1.vieta - 11.A klase - darbs "Maķīfiks"

2.vieta - 10.B klase - darbs "Graviton cosmos" un 9.C klase - darbs "Kartona vaļu haizivs"

3.vieta - 12.A klase - darbs "Zari uz nākotni", 8.A klase - darbs "Umka...viens no tiem, kas izdzīvoja", 7.B klase - darbs "mURRā" un 5.A klase - darbs "Cīņa pret plastmasas atkritumiem okeānā''

Atzinība - 11.B klase - darbs "Who is the real planet destroyer?" , 9.D klase - darbs "Mūsu tīras planētas tauriņš" un 7.C klase - darbs "Atkritumu jūra".

Darbu fotogrāfijas

Loģikas spēle "Riga Puzzle Day"

2023. gada 3. novembris

2. novembrī pirmo reizi Latvijā un arī Baltijā notika loģikas spēle “Riga Puzzle Day”, kuras laikā gandrīz 300 Rīgas pašvaldības padotībā esošo skolu 11. klašu skolēniem bija jāatrisina desmit no prestižās Hārvarda Universitātes aizgūti loģikas uzdevumi.

Aktualizējot arvien izplatīto stigmu par to, ka programmēšanas nozare ir garlaicīga un komplicēta, kā arī tai sekojošo darbaspēka trūkumu tehnoloģiju nozarēs, spēles mērķis ir aicināt vairāk jauniešu attīstīt problēmu risināšanu un radošo domāšanu, iesaistot skolēnus loģikas uzdevumu risināšanā, kas ir pamats tālākai programmēšanas apguvei. Loģikas spēle ir formāts, kas veicina skolēnu sadarbības prasmes problēmu risināšanai. Lai uzsvērtu, ka datorzinātnes nenozīmē tikai programmēšanu, bet gan problēmu risināšanu, uzdevumiem nav nepieciešama programmēšanas pieredze.

Spēles ideja un uzdevumu struktūra ir aizgūta no Hārvarda Universitātes, kur tā jau ir kļuvusi par tradīciju dažāda vecuma jauniešiem. Loģikas spēle “Riga Puzzle Day” ir pirmā spēles adaptācija Latvijā, taču vairākas skolas jau izteikušas interesi to rīkot arī pie sevis.

No mūsu skolas spēlē piedalījās 3 komandas. Un starp 58 komandām mūsu komandām ir 10. vieta - komandā Joņins Dimitrijs (11.a), Mjatiškins Antons (11.a) un Kristaps Skubiņš (11.b), 11. vieta - komandā Belovs Danila (11.a), Fomkins Ilja (11.a) un Rudko Pāvels (11.a) un 12. vieta - komandā Jolkins Dmitrijs (11.a), Kovaļonoks Jevgēnijs (11.a) un Karelovs Artjoms (11.a)! Paldies skolēniem par aktīvitāti un labu rezultātu!

Karjeras nedēļas rezultāti: iegūtās un pilnveidotās prasmes

2023. gada 3. novembris

No 16. - 20. oktobrim Rīgas Purvciema vidusskolā, kā arī visā valstī noritēja Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētā Karjeras nedēļa, kuras mērķis ir izzināt, pilnveidot dzīvei un darbam noderīgas prasmes. Karjeras nedēļas tematika šogad ir veltīta Eiropas Prasmju gadam.

Karjeras nedēļas ietvaros tika organizēti vairāki karjeras atbalsta pasākumi skolēniem: sākumskolai – zinātniskā izrāde “Zinātnes un mākslas krustpunkti” (Laboratorium.lv); vidusskolēniem – tikšanas ar kompānijas Clarity HR departamenta vadītāju Nelly Chaus “Empowering the future workforce”, kur skolēniem bija iespēja uzzināt par aktuālām un specifiskām prasmēm IT nozarē, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Pamatskolas un vidusskolas jaunieši piedalījās IT eksāmenā, lai pārbaudītu savas digitālās prasmes.

Vidusskolēni nedēļas laikā viesojās dažādos uzņēmumos: “CGI IT Latvia”, “ITEA”, “Swisscom DevOps Center Latvia”, “ABB”, “LPB Banka”, “DNB service center”, “Magnetic Group”, “Lidosta Rīga” un saņēma priekšstatu par uzņēmumu darba saturu un vidi, profesijām, prasmēm un zināšanām, kuras ir nepieciešamas, lai strādātu šajā jomā.

Karjeras nedēļas organizēšanā aktīvi iesaistījās arī klases audzinātāji, kuri uz savām stundām aicināja profesionāļus, lai iepazīstinātu ar profesiju dažādību, skolas absolventus; organizēja stundu “Mans prasmju portfelis”, lai skolēniem būtu iespēja novērtēt savas prasmes, kas turpmāk noderēs gan ikdienas dzīvē, gan karjerā; attīstīja savu skolēnu debatēšanas prasmes, izmantojot materiālus “Pastaigu diskusija”. Skolas bibliotēkā skolēni varēja iepazīties ar aktuāliem materiāliem par prasmēm, kuras palīdz apgūt dažādi mācību priekšmeti.

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 2023./2024. mācību gada atklāšana

2023. gada 24. oktobris

23. oktobrī Rīgas Purvciema vidusskolas Eiropas Parlamenta vēstnieku delegācija piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 2023./2024. mācību gada atklāšanā.

Pasākums tiks organizēts ar mērķi veicināt jauniešu līdzatbildību par Latvijas un Eiropas nākotni. 2023.-2024. mācību gadā uzdevums - gatavoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, izzinot gan Eiropas līmeņa vēlēšanu būtību, politisko ideju daudzveidību un politiku veidošanu.   

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola ir veids, kā jauniešu balsīm tikt sadzirdētam, kā arī iesaistītām Eiropas attīstības procesā.

35 000 skolēnu mācās šajā skolā, 16 no tiem ir mūsu skolas 11.a klases skolēni. Veiksmīgu jums mācību gadu!

Latviešu valodas un literatūras II padziļinātā kursa ārpusstundu aktivitātes

2023. gada 23. oktobris

12.klases skolēni padziļinātā kursa "Latviešu valoda un literatūra II" ietvaros septembrī, oktobrī darbojās pētot tēmu "Teksts un indivīds", lasot un izprotot dažādu autoru tekstus un analizējot laikmeta un vides ietekmi indivīda veidošanās ceļā. Izejot ārpusstundu rāmjiem, skolēni septembra beigās apmeklēja LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka) Virtakas klases kultūrizglītojošo nodarbību "Pašizdots jeb lasīšana kā pretošanās", kur muzejpedagoģes Anitas Smelteres vadībā iepazina dažādu laikmetu cenzūras iemeslus, iepazina autorus, kuri bija nevēlami varai un kurus sabiedrība dažkārt lasīja slepeni, kā piemēram, padoju laika "pašizdotā".

19.oktobrī, domājot par novembri - Ojāra Vācieša mēnesi, skolēni devās ciemos uz Ojāra Vācieša muzeju, sajūtot dzejnieka klātbūtni viņa mājā O.Vācieša ielā 19, Rīgā. Skolēni iepazina dzejnieka dzīves stāstu, ieklausījās Ojāra Vācieša dzejas ierakstu lasījumos, noskatījās video stāstus, gatavojoties radošās rakstīšanas nodarbībām stundās.

Šīs ārpusstundu nodarbības padziļina skolēnu izpratni par skolā apspriestajām tēmām, paplašina kultūrpieredzi un sniedz bagātīgu informāciju par literatūras, vēsturisko apstākļu un vides mijiedarbību.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Purvciema vidusskola, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit